Kitap Kapakları Üzerinden BOOK FACE Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
BOOK FACE Tasarım Yarışması

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KİTAPTAN YÜZLER (BOOKFACE) SERGİ
TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) KONU
Kitap kapakları üzerinden BOOK FACE tasarım yarışması

2) AMAÇ
Kitaplar üzerinden ortak bir birlikteliğin sağlanarak kitap okuma alışkanlığının artırılmasıdır.

3) YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ
A. Yürütme Birimi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
B. Paydaş Birim: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü
C. Destek Birimi: NEÜ Yayınları ve Sosyal İnovasyon Ajansı

4) YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
A. Yarışma 18 yaş üstü bireysel katılıma açıktır.
B. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz, katılsa bile sergileme ve ödül kazanamaz.
C. Her yarışmacı en fazla 1 (bir) adet dijital (sayısal) renkli fotoğraf ile yarışmaya katılabilir
D. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

5) YARIŞMA KURALLARI
A. Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin bizzat
katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması
gerekmektedir. Eserin daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, tamamı ya
da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması
gerekmektedir.
B. Yarışmaya katılım, yarışma için hazırlanan (https://neusergi.com.tr/bookface)
adresinden online başvuru ile yapılacaktır. Online ortamdaki formun içeriğinin
doğruluğundan katılımcı sorumludur.
C. Her yarışmacı en fazla 1 (bir) adet dijital (sayısal) renkli fotoğraf ile yarışmaya katılabilir

6) YARIŞMAYA KATILACAK ÇALIŞMALAR İÇİN KRİTERLER
A. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yasaklanmış konular, ırkçı, fanatik, terör unsuru,
pornografik ve cinsiyet ayrımcılığı içeren çalışmalar kabul edilmeyecektir.
B. Çalışmalarda görselin anlam bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir.
C. Çalışmaları sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi ve e-katalog
gönderilecektir.
D. Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafların
orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması kural ihlali sayılır.
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kontrast ayarı gibi bazı işlemlerin uygulanmasına
ve kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Jürinin takdiri bu
konuda esastır.
E. Çalışmaların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve
herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik bulunmamalıdır. Çalışmaların
yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılmamalıdır.
F. Katılımcılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi sergi sayfasında yer alan “Katılım Formu”
nu eksiksiz doldurmalıdır. Eser görseli, kısa kenarı minimum 2000 pixel, maksimum
4000 pixel, 300 dpi çözünürlükte, dosya boyutu maksimum 10 MB olacak şekilde ve
.jpg, .jpeg uzantılı olarak gönderilmelidir.
G. Tasarımlar neusergi.com.tr/bookface sayfası üzerinden kayıt yapılarak
başvurular sistem üzerinden gönderilecektir. Fiziksel başvuru kabul
edilmeyecektir.
H. Sergiye katılan tüm katılımcılar, çalışmalarının ticari bir değeri olmadığını kabul
etmiş sayılırlar.
İ. Gönderilen çalışmaların tüm hakları Necmettin Erbakan Üniversitesine ’ne geçecektir.

7) ÇALIŞMALARIN KULLANIM HAKKI
A. Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörlüğü’ne ait olacaktır. T.C. Necmettin Erbakan Rektörlüğü yolu ile elde ettiği bu
eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür,
afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve
dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına
gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
B. T.C. Necmettin Erbakan Rektörlüğü hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif
hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
C. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
D. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş
olacaklardır.

8) ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
A. Tasarımların şartnameye uygunluğu ve etkileyiciliği,
B. Anlaşılabilirlik ve etkileyicilik,
C. Özgünlük.

9) YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme T.C. Necmettin Erbakan Rektörlüğü tarafından oluşturulacak seçici kurul
tarafından yapılarak; birinci, ikinci, üçüncülük ödülünü hak eden eserler seçilecektir.

10) YARIŞMA TAKVİMİ
BAŞVURU TARİHLERİ: 26 Eylül -26 Ekim 2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14 Kasım 2022
SERGİ TARİHLERİ: 16 Kasım 2022
SERGİ MEKÂNI: Milli Kütüphane / Ankara

11) YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
12) ÖDÜLLER
1.lik Ödülü; —- 7.500 TL
2.lik Ödülü; —- 5.000 TL
3.lük Ödülü; —- 2.500 TL
Ayrıca, ilk üçe giren yarışmacılar dâhil jüri tarafından belirlenecek toplam 20 yarışmacıya T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir.
***Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece
için ödül verilmeyecektir.

13) ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Milli Kütüphane / Ankara

14) İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. Necmettin Erbakan Rektörlüğü yapılacaktır.
YARIŞMA YÜRÜTME BİRİMİ, YARIŞMA İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI, İNTERNET
SİTESİNDEN ÖNCEDEN DUYURMAK KAYDIYLA SAKLI TUTAR.

15) TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ
Tasarımlar neubookface.erbakan.edu.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurularak online
olarak gönderilecektir. Fiziksel başvuru kabul edilmeyecektir.

16) İLETİŞİM
Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi A Blok 4. kat. Posta Kodu:
42090, Meram Yeni Yol / Meram / KONYA
T: 0332 320 52 58
Mail: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

16 − 1 =