Kitap Analizi Yarışması

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi Müdürlüğü öğrencilerin okudukları kitapları daha iyi anlamaları amacıyla Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik “Satirarasi.com Liseler Arası Kitap Analizi Yarışması” düzenlemektedir.

Satirarasi.com kitapların detaylı analizlerinin bulunacağı bir internet sitesi olup, öğrencilerin halihazırda okudukları kitapları daha verimli anlamalarım sağlamayı amaçlamaktadır. Benzeri Türk internet sitelerine göre daha kapsamlı ve güvenilir bilgiler içerecek olan satırarası.com; analizlerinde semboller, alıntılar ve bölüm özetlerini bulunduracaktır. Bu detaylı analizler ise öğrencilerin ödevlerinde veya okudukları kitapları anlamalarında etkili bir ek kaynak görevi üstlenecektir. Bu internet sitesi kısa vadede lise öğrencisi odaklı bir yardımcı kaynak olarak kullanılacak olup, uzun vadede Türkiye’deki tüm okurseverlerin ihtiyaçlarmı karşılayabilecek ve okumayı teşvik edecek öncü bir veri tabanı haline gelmesi hedeflenmektedir.

Okulumuz satırarası.com İnternet sitesini kurma aşamasında öğrencilere analiz kabiliyetlerini geliştirebilecekleri bir imkân sağlamak amacıyla Türkiye genelinde, lise öğrencileri arasında yarışma düzenlemeyi planlamaktadır. Bu yarışma sonucunda en başarılı ve detaylı analizler seçilip ödüllendirilecektir.

VKV KOÇ ÖZEL LİSE
SATIRARASLCOM ANALIZ YARIŞMASI
KİTAP LİSTESİ

1. Dede Korkut Hikayeleri
2. Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler
3. Kerem ile Aslı
4. Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt
5. Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
6. Ömer Seyfettin – Hikayelerden Seçmeler
7. Mehmet Akif Ersoy – Safahat
8. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak
9. Yakup Kadri Karaosmanoğlu — Yaban
10. Refik Halit Karay – Memleket Hikayeleri
11. Refik Halit Karay – Gurbet Hikayeleri
12. Halide Edib Adıvar – Sinekli Bakkal
13. Halide Edib Adıvar – Mor Salkımlı Ev
14. Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
15. Nazım Hikmet – Memleketimden İnsan Manzaraları
16. Memduh Şevket Esendal – Ayaşîı ile Kiracıları
17. Peyami Safa – Fatih – Harbiye
18. Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf
19. Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları
20. Orhan Kemal – Eskicinin Oğulları
21. Sait Faik Abasıyanık – Kayıp Aranıyor
22. Sait Faik Abasıyanık – Hikayelerinden Seçmeler
23. Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata
24. Kemal Bilbaşar — Cemo
25. Samim Kocagöz – Kalpaklılar
26. Tarık Buğra – Küçük Ağa
27. Necati Cumalı – Tütün Zamanı
28. Rıfat Ilgaz – Karartma Geceleri
29. Fakir Baykurt – Kaplumbağalar
30. Haldun Taner – Hikayelerinden Seçmeler
31. Oğuz Atay – Bir Bilim Adamının Romanı
32. Aziz Nesin – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
33. Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli
34. Servantes – Don Kişot
35. Viktor Hugo – Sefiller
36. Goethe-Faust
37. Daniel Defoe- Robinson Crusoe
38. Dostoyevski – Suç ve Ceza
39. Gogol – Ölü Canlar
40. Turgenyev – Babalar ve Oğullar
41. Gustav Flaubert – Madam Bovary
42. Charles Dickens – iki Şehrin Hikayesi
43. Knut Hamsun – Açlık
44. Jack London – Beyaz Diş
45. Ernest Hemingway – Çanlar Kimin için Çalıyor
46. William Faulkner – Ses ve Öfke
47. John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
48. Meşa Selimoviç – Derviş ve Ölüm
49. Cengiz Aytmatov – Beyaz Gemi
50. Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Bedel

Yukarıdaki eserler Satır Arası Projesi’nde katılım koşulları ve şartnamedeki açıklamalara göre analiz edilecektir.

KATILIM KOŞULLARI ve AÇIKLAMALAR:
• Yarışma Türkiye genelindeki tüm devlet liselerini ve özel liseleri kapsamaktadır.

• Ekteki eser listesinden bir veya birden fazla eser seçilip, bu eser(ler) hakkında geniş özet karakter listesi ile önemli karakterlerin analizi, sembollerin analizi, temalar ve ana düşünce analizi yapılmalıdır.

• Eserdeki her bölüm için detaylı bir özet çıkarılmalıdır. Eğer eser bölümlere ayrılmamış ise, kitabın bütünü için detaylı bir özet çıkarılmalıda*. Özetler 2000-7500 kelime arası olmalıdır.

• Temalar ve ana fikirler, önemli pasajlar ile desteklenerek detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

• Eserdeki önemli karakterlerin diğer karakterlerle ilişkilerini, temalar ile ana düşünceye etkisini, eserdeki verini ve özelliklerini inceleyen bir analiz yapılmalıdır. Diğer karakterlerin listesi kısa açıklamalarla çıkarılmalıdır.

• Eserdeki semboller tespit edilip bu sembollerin önemi, örnekler ile analiz edilmelidir.

• Analizler bilgisayarda (12 punto, Times New Roman olarak) yazılmalıdır.

• Gönderilecek çalışmanın; öğrencinin adı-sovadmı, okulunu, öğretmenin adını- sovadım, iletişim bilgilerini (kişinin acık rızası ile), üzerinde çalıştığı eserin adını ve yazarını bulunduran bir kapak sayfası bulunmalıdır.

• Yarışmaya bireysel olduğu gibi grup halinde de başvuru yapılabilir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde tüm öğrencilerin adı-sovadı, okulu, öğretmenlerinin (bir veya birden fazla olabilir) adı-sovadı ve iletişim bilgileri (kişinin acık rızası ile) belirtilmelidir.

• Gönderilecek çalışmada; özet, karakter analizi, sembol analizi, tema ve ana düşünce analizi farklı sayfalarda işlenmelidir ve sayfa numaraları içerik sayfasında belirtilmelidir.

• Analizlerin katılımcının öğretmeni tarafından okunup onaylanmış olması gerekmektedir.

• Analizlerin Türkçenin dil kurallarına uygunluğu önemlidir.

• Başvurular gönderilmeden önce yarışmacılar, http://satirarasi.com/ adresindeki “Analiz Yarışmasına Katıl” butonuna tıklayarak başvuru formuna ulaşıp bu formu kullanarak yarışmaya katılacaklarını beyan etmelidir.

• Analizleri iletmek için daha sonrasında http ://satirarasi.com/ adresindeki analiz iletme formu kullanılmalıdır.

• Onaylanmış başvuruların tamamı http://satirarasi.com/ adresinde paylaşılacaktır ve yarışma sonunda oylamaya açılacaktır. En fazla oy alan başvurular ödüllendirilecektir.

• Gönderilen analizlerin her türlü yayımlanma hakkı, sahibinin izni alınmak şartıyla, satirarasi.com ve paydaşlarına aittir.

Son katılım tarihi : 8 Şubat 2019

ÖDÜLLER:
• Birinciye 2000 (iki bin) TL para ödülü
• İkinciye 1000 (bin) TL para ödülü
• Üçüncüye 500 (beş yüz) TL para ödülü

İLETİŞİM:
satirarasicom@gmail.com
Danışman: Rafıye DURU AKMAN (VKV Koç Özel Lisesi TDE Bölüm Başkanı) Tel: 0216 585 62 00 dhl. 6367

VKV Koç Özel Lisesi
Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 60 Tuzla/İstanbul