Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması

İzmir’in en değerli alanlarından biri olan Kemeraltı’nın tanıtımı ve bilinirliliğinin artırılması, İzmir’de film üretiminin büyütülmesi, İzmir’i ve özellikle Kemeraltı bölgesini, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmek için gerçekleştirdiğimiz Kısa Film Yarışması çerçevesinde uzunluğu en fazla 20 dk olacak filmlerinizi bekliyoruz.

KISA KISA KEMERALTI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Organizasyon Komitesi ve Tarihler:
Bu yarışma Hezarfen Film Galeri Ltd. Şti. ve İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme
Derneği tarafından düzenlenmektedir. Organizasyon Komitesi bu iki kurumun yetkilileri
tarafından oluşmaktadır. Yarışmanın ismi “Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması”dır.
Yarışma 15 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve 30 Ekim 2018 tarihinde son bulacaktır. Kısa
Film Yarışması’nın sonuçları 22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan ödül töreni ile
duyurulacaktır.

2. Amaç:
Bu yarışmanın amacı dünyada önemli şehirlerin en cazip yeri olan “Old Town” kavramı
kapsamı içinde, İzmir’in bu kavrama karşılık gelen ve Tarihi Kent Merkezi’ni oluşturan
Kemeraltı, Basmane bölgesinin tanıtımının güçlendirilmesi sağlamak, uluslararası
platformlarda tanıtımını desteklemek ve bölgede farkındalık yaratmaktır.
Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması ile sinema severler ve yaratıcı genç kitlelerin
Kemeraltı’nı tanıması, bu bölgede çalışma yapması, kültür ve sanat dünyasının bu bölgeye
daha çok ilgi duymasının arttırmak amaçlanmaktadır.
Bir diğer amaç ise İzmir şehrindeki film üretimini arttırmak; İzmir’i ve özellikle Kemeraltı
bölgesini, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürmektir.

3. Ödüler:
a) Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda
daha sonra organizasyon komitesi tarafından belirlenen jüri, en iyi üç kısa filmi seçecek ve
kazanan filmlerin yönetmenlerine aşağıdaki sırlamaya göre para ödülü verilecektir. Bu ödül
tek filme verilir, paylaştırılamaz.
En İyi Film : 10.000 TL
En İyi 2. Film : 5.000 TL
En İyi 3. Film : 3.000 TL
b) Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da
teknik dallarından birine Mansiyon verebilir.
c) Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve
filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin yarışmada kazandığı ödüle (Kısa Kısa
Kemeraltı Yarışma Ödülü) yer vermeyi taahhüt ederler.

4. Katılım Koşulları:
Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:
a) Yarışmaya Türkiye yapımı veya ortak yapımı kurmaca, belgesel, animasyon veya deneysel
kısa metrajlı filmler katılabilir.
b) Filmler en fazla 20 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları video (Quicktime
Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.
c) Yarışmaya katılan filmlerdeki görüntülerin en az 1/3’inin yarışmanın internet sitesinde
belirlenen alan içerisinde çekilmiş olması gerekir.
d) Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.
e) Yarışmaya katılım için her hangi bir şehir, bölge, ülkede yaşama koşulu aranmaz.

5. Başvuru:
Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden
fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı
onayı yer almalıdır. Yarışmaya istenen sayıda filmle başvurulabilir.
Yarışmaya başvuran filmlerin ve tüm belge ve bilgilerin 30 Ekim 2019 günü saat 17.00’ye
kadar ‘’Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4’’ formatında
www.kisakisakemeralti.com internet sitesindeki başvuru formu üzerinden Vimeo linki verilerek
teslim edilmesi gereklidir.

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Yönetmen ya da
başvuran, Kasım ayında yarışma programı açıklandıktan sonra filmini yarışmadan çekmemeyi
taahhüt eder.

Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu
doldurulmalıdır.

Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait
olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü,
müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin
sorumluluğundadır. Organizasyon komitesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

Eser
sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, organizasyon
komitesinin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya
ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık
rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir.
Eser sahibi, organizasyon komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına
ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını
gösterir kayıtları organizasyon komitesi ile derhal paylaşacaktır.

Organizasyon komitesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada,
herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal
etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın
düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından organizasyon
komitesine gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser organizasyon komitesi tarafından
kullanılamaz.

6. Jüri:
Yarışma Jürisi ilerleyen zamanlarda organizasyon komitesi tarafından belirlenecek ve
yarışmanın internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Jüri, Türkiye’den film yapımcıları,
yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili
sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşacaktır.
Yarışmaya dahil olacak filmler, organizasyon komitesi tarafından teknik bir değerlendirme
yapılarak Yarışma Jürisi’ne sunulacaktır. Yarışmaya katılacak filmlerin nihai kararı da
organizasyon komitesi tarafından verilir. Organizasyon komitesi, filmlerin seçimiyle ilgili
açıklama yapmama hakkını saklı tutar.
Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları organizasyon
komitesi temsicisine teslim eder.

7. Yetki:
Organizasyon komitesi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere
sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser
sahiplerinin adı belirtilerek organizasyon komitesi tarafından internet, sosyal medya,
yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile
gösterilmesine müsaade eder.

Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari
amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla
organizasyon komitesine kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri
gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini
kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’na katılanlar, bu şartnamene belirtilen 7 maddenin
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Şartnamede ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, organizasyon komitesine aittir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin