KISA FİLM YARIŞMASI Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği

KISA FİLM YARIŞMASI Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği

1.AMAÇ

Toplumda kadın hakları konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları kısa film aracılığıyla anlatmak, amatör ve profesyonel sinemacıların kendi objektiflerinden çektikleri ‘Kadın’ a bakışı yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmayı, genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olacak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

2.KONU

3.GO KISA FİLM YARIŞMASI’nın ana teması amatör ve profesyonel sinemacıların gözünden çekecekleri ‘’KADIN HAKLARI’’ dır.

3.YARIŞMA ORGANİZASYONU

3.GO Fotoğraf Yarışması Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

4.YARIŞMANIN TÜRÜ

Kısa Film ( Kurmaca )

5.KATILMA KOŞULLARI

5.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.

5.2 Filmler yalnızca DVD formatında 2 (iki) kopya olarak veya İnternete yüklenerek indirme linki kanalıyla gönderilmelidir. Filmlerin MPEG2 formatında en az 1920×1080 piksel boyutlarında, gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması ve dosya boyutunun en çok 2 GB olması zorunludur. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.

5.3 Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak farklı dillerde başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.

5.3 Yarışmacılar (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya birden fazla yapıt ile katılabilirler.

5.4 Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 25 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.

5.5 Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde saklanır.

5.6 Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması gereklidir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.

5.7 Yarışmaya, kurmaca türünde 01.01.2018 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.

5.8 Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.

5.9 Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi 11.EKİM.2019 dur. Yarışmacılar, bu tarihe kadar başvurularını derneğin web sitesi yarışmalar bölümünden online başvurarak yapacaklardır.

5.10 Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

5.11 Yarışmaya katılan filmler ön seçici kurul ve sonrasında jüri tarafından değerlendirilecektir.

5.12 Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernekadresine gönderilmesi istenecektir.

6.JÜRİ

6.1 Yarışmaya katılacak filmler, başvurular arasından ön seçici kurul tarafından izlenerek belirlenir.

6.2 Ön elemeden geçen filmler yarışma jürisi tarafından değerlendirilir. Yarışma Jürisi, film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

6.3 Jüri en az 5 en çok 7 kişiden oluşur. Dernek yönetiminden bir kişi ana jürinin doğal üyesidir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

6.4 Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler.

6.5 Jüri kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce dernek yönetim kuruluna teslim eder.

7.ÖDÜLLER

7.1 Birinciye 2.000 TL + Plaket

7.2 İkinciye 1.000 TL + Plaket

7.3 Üçüncüye 500 TL + Plaket

7.4 Yurtdışından katılanlar hariç Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Dernek uhdesinde kalır.

7.5 Yarışma sonuçları 11.Kasım.2019 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar dernek web sitesinden duyurulacaktır.

Home