KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI

1. Konu ve Amaç:
ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından aşağıdaki metnin ruhuna uygun şekilde hazırlanacak “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma, ülkemizde Türk Sinemas´nın, kısa film´in ve milli şuurun gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza “eğitim” ile ilgili senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.
“İyi insan olmak, herkesin iyiliğini ve mutluluğunu istemekle mümkündür. İyi insan olmayı sağlayacak en önemli süreç ise eğitim sürecidir. Biz eğitim anlayışımızın ana ilkesinin ´Millî ve manevi değerleri benimseyen, huzurlu bir dünyanın kurulması için yüreği iman, cesaret ve sevgi dolu; doğruyu üstün tutan, iç eğitimini esas alan, yıkmak için değil yapmak için çalışan,  iyiliğin, doğruluğun ve adaletin yolunda ilerleyen güzel nesiller yetiştirmek´  olmasını istiyoruz. Amacımız başta bize emanet edilen öğrencilerimiz olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün insanlarımızın ve tüm insanlığın mutluluğudur.”

 

1. Katılma Şartları
a.  Senaryolar yukarıda yer alan metnin ruhuna uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır.
b.  Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
c.  Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
d.  Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sol sayfa boşluğu 2,5 cm, sağ sayfa boşluğu 1,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
e.  Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 

2. Başvuru Şekli
a.  Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.
b.  Zarfların üzerine yazarın adı soyadı, adres, iletişim bilgileri ile senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.
c.  Senaryo, 3 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir.
d.  Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir.
e.  Zarf içinde ayrıca bir A4 dosya kâğıdı üzerinde ´yarışma şartlarını okudum ve kabul ettim´ beyanı altına ad soyad, tarih ve imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
f.   Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.
g.  Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.
h.  Senaryo ayrıca derneğimizin e-posta adresine info@ogder.org gönderilmelidir.
i.    Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalı, her bir senaryosunu e-posta ile göndermelidir.
j.    Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.
 

3. Başvuru Adresi
ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA
 

4. Son Başvuru Tarihi

03 Aralık 2011 Cumartesi saat 11:00 dir.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.
 

5. Ödüller
Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan 4 senaryo seçecektir.

 

Ayrıca ;
1. ye, Dijital Kamera, Milli Şuur Dergisi hediye paketi ve ÖĞ-DER hediye paketi, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.lik Sertifikası,
2. ye, Dizüstü Bilgisayar, Milli Şuur Dergisi hediye paketi, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası
3. ye, Dijital Fotoğraf Makinesi, ÖĞ-DER hediye paketi, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası
4. ye, Cep telefonu, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir.
Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilecek veya çektirilecektir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.
 

5. Jüri
Değerlendirme jürisi şu isimlerden oluşmaktadır:     
1.  İhsan KABİL: Senarist, Sinema Yazarı ve eleştirmen, Yapımcı/Yönetmen, 
2.  Ali Murat GÜVEN, gazeteci, sinema eleştirmeni, metin yazarı, yönetmen.
3.  Bünyamin YILMAZ, Milli Gazete Kültür-Sanat Editörü
4.  Murat Tolga ŞEN, Senarist, Sinema Yazarı.
5.  Mustafa YAVUZ, MEB Radyo-TV Şube Müdürü
6.  İbrahim DEMİRKAN, MEB Yapımcı/Yönetmen
7.  M. Sadık ARSLAN, RTV Öğretmeni (MEB) Tasarımcı/Yazar
 

6. Sonuçlar
Değerlendirme sonuçları 17 Aralık 2011 Cumartesi saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org web sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.
 

7. Ödül töreni
Ödül töreni 24 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 14:00´de Gazi Hastanesi Karşısı, Beşevler- ANKARA adresinde bulunan Başkent Öğretmenevi Konferans Salonunda yapılacaktır.
 

8. Haklar ve yükümlülükler
a.  Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
b.  ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 4 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını devralmaktadır.
c.  Yarışmada dereceye giren senaryolara, kitaplaştırılmaya değer görülen senaryolara ve diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
d.  ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir.
e.  Yarışmaya senaryo gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
f.   İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
g.  Bu Senaryo Yarışması Şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´ in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir.
 

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi
Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA
 

Tel: +90 312 286 18 83
 

Fax: +90 312 287 61 80
 

E-posta: info@ogder.org
 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında “Kısa Film Senaryo Yarışmasını” destekliyor.