KIRIKKALE VALİLİĞİ AMBLEM LOGO TASARIM YARIŞMASI

Konu ve Amaç
Yarışmanın  konusu,  sürekli  yenilenen  ve  gençleşen,  hem  tarihi  değerleri,  hem  çağdaş
nitelikleriyle  yüksek  yaşama  standartlarına  sahip  ve  örnek  bir  şehir  olma  yolunda  kendini
sürekli  geliştiren  Kırıkkale’nin  bu  özelliklerini  yansıtacak  ve  Kırıkkale  Valiliği  kurum
kimliğinde kullanılacak, özgün amblem/logonun tasarlanmasıdır.

 
Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya  katılan  tasarımların  özgün  olması  ilk  koşuldur.  Çalışmalar,  estetik  bütünlük  ve
konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir. Tasarımda, “KIRIKKALE” sözcüğünün bir
logo olarak çalışılmasının yanı sıra, amblem-logo önerisi de yapılabilir. 
 
Amblem/Logonun Kullanım Alanları
Yarışma  sonunda  seçilecek  amblem/logo  tasarımı,  Kırıkkale’nin  tanıtımına  yönelik
etkinliklerde,  fuar  ve  toplantılarda, her  türlü  basılı malzemede, web  sayfası  ve  tanıtım  filmi
gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz
önüne alınmalıdır.
 
Kimler Katılabilir
Yarışma,  başta Türkiye  ve K.K.T.C.’deki  güzel  sanatlar  fakültelerinin  öğretim  kadroları  ile
grafik  tasarım  lisans  ve  lisansüstü  öğrencileri  olmak  üzere,  tüm  grafik  tasarımcılara  ve  ilgi
duyan ve 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır. 
Daha  önce  başka  yarışmalarda  ödül  almış  veya  yayınlanmış  çalışmalar  yarışmaya  kabul
edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir. 
Yarışmaya çalışmalarını gönderenler,  tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve  taahhüt
etmiş  sayılır.  Yarışmaya  katılmak  için  Kırıkkale  Valiliği  tarafından  hazırlanmış  başvuru
formunun,  eksiksiz  ve  doğru  olarak  doldurularak,  amblem/logo  çalışmasıyla  birlikte  teslim
edilmelidir.
Yarışmaya her yarışmacı en  fazla 3  tasarımla katılabilir ve aynı  yarışmacı birden  fazla ödül
alabilir.   2
Bu  yarışmaya,  Kırıkkale Valiliği  çalışanları,  yarışmada  jüri  üyesi  ve  sekreter  olarak  görev
alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.
Yarışma  ile  ilgili  şartname  ve  Başvuru  Formu  Kırıkkale  Valiliği  web  sitesinde                        
(www.kirikkale.gov.tr )  başvuru süresince yayımlanır.
 
Amblem/Logo Boyut ve Özellikleri
Her  tasarım  A4  (21  x  29,7cm.)  ebadında,  beyaz  zemin  üzerine  uzun  kenarı  15cm’yi
geçmeyecek  şekilde  yerleştirilecek,  kağıdın  alt  kısmında  tasarımın  küçültülmüş  renkli  ve
siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm.’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar,
paspartusuz  biçimde,  karton,  fotoblok  vb.  malzemeye  yapıştırılmadan  teslim  edilecektir.
Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen  teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript  (Freehand,
Illustrator,  Corel  Draw,  vb.)  ve  300dpi  jpg  olarak  teslim  edilmelidir.  Dereceye  girmeyen
tasarımlar  başvuru  sahiplerine  talep  etmeleri  halinde  iade  edilecektir.  1  ay  içerisinde
alınmayan yapıtlardan sorumluluk kabul edilmez.
 
Amblem/Logoların İşaretlenmesi 
Katılım  formu  eksiksiz  olarak  doldurulup  bir  zarfa  konacak  ve  zarf  kapatıldıktan  sonra
üzerine  sadece  6  harf/rakamdan  oluşan  rumuz  yazılacaktır.  Aynı  rumuz,  çalışmanın  arka
yüzünde  ve CD’nin  ön  yüzünde  de  yer  almalıdır. Amblem/Logo  tasarımının  üzerinde  isim,
imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma
dışı bırakılır.
 
Amblem/Logoların Gönderilmesi
Logolar, katılım  formu  ve CD hasar görmeyecek  şekilde paketlenip, 15/06/2011 Çarşamba 
günü  saat  17.00’ye  kadar,  aşağıdaki  adrese  posta  ile  gönderilecek  veya  elden  teslim
edilecektir.  Elden  getirilen  çalışmalar,  belge  karşılığında  teslim  alınır.  Postayla  gelen
çalışmalar  için  alındı  belgesi  gönderilir.  Postadaki  gecikme  ve  hasardan  Kırıkkale Valiliği
sorumlu değildir.
 
Yarışma Sekreteryası
Kırıkkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü /Kırıkkale
Tel: :0318 224 25 58    3
Amblem/Logo Hakları 
Yarışmada  birincilik,  ikincilik  ve  üçüncülük  ödülü  alan  amblem/logoların  telif  ve  yayın
hakları  Kırıkkale  Valiliği’ne  ait  olacak  ve  Valilik  bu  çalışmalardan  istediğini  kullanmakta
serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Kırıkkale Valiliği  tarafından her  türlü görsel-yazılı
iletişimde kullanılabilecek ve Kırıkkale Valiliği arşivine girecektir.
 
Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir amblem/logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
Yarışmacılar,  yarışmaya  gönderdikleri  tasarımların  telif  ve  yayın  haklarını,  ödemiş  olduğu
ödül  bedeli  ile,  süresiz  olarak Kırıkkale Valiliği’ne  verdiklerini  ve  buna  bağlı  olarak,  gerek
5846  sayılı  Fikir  ve  Sanat  Eserleri  Kanunu  ve  diğer  ilgili mevzuat  gereğince,  sözü  edilen
tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında
gerekli  bilumum  haklar  için Kırıkkale Valiliği’ne  izin  / muvafakat  name  verdiklerini  kabul
ederler.
 
Bu şekilde kullanılan amblem/logolar  için tasarım sahibi verdiği  izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını  ve  amblem/logonun  yukarıdaki  şekilde  kullanılmasını men  etmeyeceğini  veya
bu  izin/muvafakat  name  için  herhangi  bir  telif  hakkı  veya  maddi,  manevi  talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Yarışmanın  tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren  tasarımların özgünlüğü  ile  ilgili
(kopya, çalıntı vb.)oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
 
Kırıkkale  Valiliği,  amblem/logolar  için  katılımcının  yukarıda  verdiği  izin/muvafakat
karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
 
Kırıkkale  Valiliği  ödül  almayan  bir  çalışmayı  satın  almak  isterse,  yarışmacı  ile  anlaşarak
saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir.
 
Seçici  Kurul,  katılımı  yeterli  görmediği  takdirde  yarışmayı  sebep  bildirerek  sonlandırma
hakkı  ile  yarışmaya  katılan  tasarımların,  Kırıkkale  Valiliği’nin  ihtiyacını  karşılayamaması
halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.    4
Yarışma Takvimi 
Yarışma başlangıç tarihi : 18/04/2011 
Son Teslim : 15/06/2011 
Seçici Kurul değerlendirmesi : 16-22/06/2011
Sonuçların ilan edilmesi : 22/06/2011
 
Seçici Kurul
Mustafa YILMAZ            Kırıkkale Vali Yardımcısı
Halil DANACI                  Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin GENÇER           Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Vural ÖRSDEMİR          Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
Selçuk ASLAN                 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Öğretmeni
Ramazan ÇETİN             Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Mehmet GÖKDEMİR     Mimarlar Odası Başkanı
Nizamettin AYYILDIZ    Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
 
Seçici Kurul kararlarını oy birliği ile alır.
 
Ödüller
Birincilik Ödülü:     5000-TL
İkincilik Ödülü:       3000-TL
Üçüncülük Ödülü:   2000-TL
Yarışmaya katılanlara Kırıkkale Valiliğince teşekkür belgesi verilecektir.
 
Sponsor
Bu yarışma; Grofen İleri Yapı Teknolojileri İzolasyon Maddeleri Sanayi Ticaret A.Ş., Tunçlar
Kuruyemiş  Gıda  Sanayi,  ModaLife    Mobilya  ve  Kargın  Alçı  A.Ş.  sponsorluğunda
yapılmaktadır.