KİRA HUKUKU SEMPOZYUMU II

Tarih :09.05.2015 – 09.15
Yer :Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonu

09.15 – 09.30 Açılış Konuşmaları

1.OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Oğuz ATALAY
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD
09.30 – 10.00 Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Uygulama Alanı
Doç.Dr.K.Emre GÖKYAYLA
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
10.00 – 10.30 Kira Sözleşmesinde Yan Giderler
Prof.Dr.M.Alper GÜMÜŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
10.30 – 10.45 Soru-Cevap
10.45 – 11.00 Kahve Arası

2.OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Hüseyin ALTAŞ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
11.00 – 11.30 Kiracı Aleyhine Düzenleme ve Bağlantılı Sözleşme Yasağı
Prof.Dr.Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
11.30 – 12.00 Kiracının Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Yükümlülüğü
Doç.Dr.M.Murat İNCEOĞLU
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
12.00 – 12.30 Kira Sözleşmesinde Kefalet ve Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı
Doç.Dr.Serkan AYAN
DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
12.30 – 12.45 Soru-Cevap
12.45 – 14.00 Öğle Yemeği

3.OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tekin MEMİŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
14.00 – 14.30 Ürün Kirası
Prof.Dr.Hüseyin ALTAŞ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
14.30 – 15.00 Ticari İşletmenin Devrinin Kira Sözleşmesine Etkisi
Doç.Dr.Vural SEVEN
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
15.00 – 15.15 Soru-Cevap
15.15 – 15.30 Kahve Arası

4.OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Halil AKKANAT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
15.30 – 16.00 Kiraya Verenden Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri
Doç.Dr.Murat AYDOĞDU
DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
16.00 – 16.30 Kiracıdan Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri
Doç.Dr.Hasan PETEK
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
16.30 – 17.00 Türk Borçlar Kanununun Kira Sözleşmesine İlişkin Yürürlüğü Ertelenen Hükümlerine Uygulanacak Hukuk
Yrd.Doç.Dr.Ahmet TÜRKMEN
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ABD
17.00 – 17.15 Soru-Cevap
17.15 – 17.30 Kapanış