Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-4 Girişimcilik Yarışması

Girişimcilik Yarışması
Girişimcilik Yarışması

Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-4 Girişimcilik Yarışması

A-YARIŞMANIN KURALLARI

A1-Yarışmanın Amaç ve Öncelikleri

Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul Proje Yarışması” ile Niğde ilinde girişimcilik potansiyelini ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve en yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları koordinatörlüğünde yapılacaktır.

Niğde ilinde; Girişimcilik kültür ve bilincinin oluşturulması, benimsenmesi, geliştirilmesi ve “en iyi” iş fikrinin desteklenmesinin yanı sıra, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları’nın toplumsal tabanını genişletecek yenilikçi yöntem ve uygulamaların ortaya çıkarılıp teşvik edilmesi de bu yarışma ile ulaşılmak istenen öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır.

Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır. Birinci kategori, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişilerin katılımını, ikinci kategori ise Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımını kapsayacaktır.

A2-Ödüllendirme

I.KATEGORİ İÇİN:

Yarışmanın toplam ödül bütçesi 16.000 TL olup, aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.

Birincilik Ödülü    : 8.000 TL

İkincilik Ödülü    : 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Buna ek olarak yarışmada ilk üçte yer almaya hak kazanan iş fikirleri sahipleri;

 • Odamızın (NiTSO) açacağı ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu’na doğrudan katılma hakkı kazanacaktır.
 • Kuracağı firmanın ilanının, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası yayınlarında ücretsiz olarak yayınlanması hakkına sahip olacaktır.
 1. KATEGORİ İÇİN:

Birincilik Ödülü   : Cumhuriyet Altını

İkincilik Ödülü    : Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü : Çeyrek Altın

A3-Başvuru Sahibinin Uygunluğu

İş Fikri İçin Gerekli Olan Koşullar

1.Katılımcı adayların, iş fikirleri, yenilikçi, özgün ve Niğde için fark yaratacak özellikler taşımalıdır.

 1. İş fikrinin başvuru formunda detaylı şekilde anlatılması ve başvuru sonrası etaplarda –final de dâhil olmak üzere-, özelliklerinin başvuru formundakilerle aynı olması gerekmektedir.

3.İş fikrinin tescile uygun, dolayısıyla korunabilir nitelikte, sunulacağı Pazar tarafından kabul görme olasılığı yüksek, teknolojik kaynaklar kullanılarak oluşturulmuş faydalı model niteliğini aşmış ve geliştirilmeye uygun olması gerekmektedir.

4.İş fikrinin;

– Büyüme potansiyeli yüksek olan bir pazara yönelik olması,

– Var olan bir pazarı uyandırıcı etkiye sahip olması ve

– Yeni bir Pazar yaratabiliyor olması gerekmektedir.

5.Katılımcı aday; yüksek başarı güdüsü, güçlü özgüven sahibi, sürekli olarak yeni fikir ve metot arayışında olan, piyasalar, ilgili Pazar ve teknolojik değişikliklere kolayca adapte olabilme yeteneğine sahip, rekabetçi ruh, yüksek motivasyon ve enerji sahibi, eleştiriye açık, riskleri analiz edip gerekli önlemleri alma ve fırsatları değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.

6.Aday tarafından geliştirilen İş fikrinin konusu, Anayasa ve yasalarla korunan menfaatlere, hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine ve genel sağlığa aykırı olmamalıdır.

7.Adayların 18 yaşını doldurmuş, vesayet altında bulunmayan gerçek kişiler olması gerekmektedir. (I. Kategori için)

 1. Lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için velilerinden muvafakatname (anne ve babanın birlikte imzası olmalı) almaları gerekmektedir. ( II.Kategori için)
 2. Adaylar, belirtilen şartları taşıdıklarına dair destekleyici evrakları, istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

10.İş fikrinin değerlendirilmesinde öncelikli olarak, uygulama kolaylığı, özgünlüğü, pazar potansiyeli ve finansal getirisi göz önünde bulundurulacaktır.

11.Yarışma kapsamında verilecek ödüllerde 193 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu’nun 2/a bendi 18. maddesine atıftan dolayı kesinti yapılacaktır.

12.Yarışma kuralları gereği Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, oda personeli ve birinci derece yakınları ile Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurul üyeleri yarışmaya katılamayacaklardır.

13.Niğde ili dışından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.Protokolde yer alan maddelerde değişiklik (ekleme, çıkarma vb.) yapma hakkı Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda saklıdır.

A4-Başvuru Sonrası Komite Çalışması

Başvuruyu Değerlendirecek Yarışma Komitesi ve Organları:

Başvuru Komitesi Danışma Kurulu: Başvuru komitesi tarafından uygun görülen başvuruları eleyerek yarışma için belirlenecek olan “KATILIMCI SAYISI”na erişilmesini sağlar. I. Kategori için ilk etapta yarışmada ilk 10 belirlenecektir. Sonrasında ise ilk 3’ü belirlemek için jüri tarafından mülakat gerçekleştirilecektir.

 1. Kategori için ise, jüri tarafından ilk üç belirlenecek olup, jüri gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibini mülakata çağırabilecektir.

Yarışma Organlarının Başvuru Sonrası Çalışma Şartları:

 • Katılımcı adayların başvuruları, herhangi bir sebep gösterme yükümlülüğü olmaksızın seçici kurul tarafından reddedilebilir.
 • Başvuru sırasında katılımcılar, böyle bir durumla karşılaşması halinde herhangi bir hak, zarar, ziyan ve masraf talebinde bulunamayacaklarını taahhüt ederler.
 • Başvurusu kabul edilen katılımcı adaylar, -mücbir sebepler haricinde- iş fikrini yarışmadan çekmeyeceklerini ve yarışmaya ilişkin taahhüt etmiş oldukları şartları yerine getireceklerini kabul ederler.
 • Yarışma Kurulu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B-Başvuru

1)Başvurular;

Başvuru Rehberi’nde belirtilen koşullara uygun olarak www.nitso.org.tr adresinden temin edilen belge-form doldurularak Odamıza teslim edilecektir. (Formlar Odadan veya İnternetten temin edilebilir)

Her iki şekilde de başvuru yapan adaylar, en geç 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar A4 ebatlarında hazırlanmış belgelerini KAPALI ZARF içinde odaya elden teslim etmelidirler.

Not: Başvuru belgesinin ve formunun her sayfasının katılımcı tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Yarışma Süresi:

Yarışma son başvuru tarihi 15 Ocak 2018 Pazartesi Saat 17:00’ye kadardır.

Ödüller ve Derecelendirilmeleri

I.Kategori İçin:

Birincilik Ödülü    : 8.000 TL

İkincilik Ödülü    : 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

 1. Kategori İçin:

Birincilik Ödülü    : Cumhuriyet Altını

İkincilik Ödülü    : Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü : Çeyrek Altın

Yarışmanın Tanıtımı:

Yarışmanın tanıtımından sorumlu kurumlar;

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO)

NiTSO Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)

NiTSO Genç Girişimciler Kurulu (GGK)

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM)

MUVAFAKATNAME

09 Kasım 2015 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak olan ”Kır kabuğunu bir fikirde sen bul 3” adlı proje yarışmasına velisi olduğum 18 yaşından küçük reşit olmayan oğlum/kızım ………………………………………………’ın katılmasına muvafakat eder yarışma sebebi ile doğması muhtemel zararlar sebebi ile yarışmayı düzenleyen Niğde Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağım gibi herhangi bir tazminat talebinde de bulunmayacağımı gayri kabili rücu taahhüt ederim.

Adı Soyadı
İmza

Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin