KİMYA PROJESİ – YUMURTA KABUKLARINDAN İÇYAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ

YUMURTA KABUKLARINDAN İÇYAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KİMYA PROJESİ

Yaşadığımız bölgenin nem oranının fazla olması kişilerde alerjik astım gibi solunum rahatsızlıklarını
arttırmaktadır. Yumurta kabuğuyla hazırlanan içyapı malzemesi sayesinde evlerimizdeki nem
oranını azaltmayı ve daha fazla havalanması sağlamayı hedefledik. Yumurta kabuğunun yapısıyla
ilgili araştırma yaptık. Yumurta kabuğu tozu, kireç ve iç duvar boyası ile deney düzenekleri kurdum.
Süngerden yapılmış özdeş kutuların iç yüzeyini ayrı ayrı yumurta kabuğu tozuyla, kireçle, boyayla
ve fırınlanmış yumurta kabuğu tozuyla kaplayarak canlı solunumunu fasulye tohumları üzerinden
takip ettim. Yumurta kabuğu tozu ile kaplı kutuda canlının solunumunu sürdürerek çimlenmeyi
başardığını diğer kutularda çimlenmeyi başaramadığını gözlemledim. Fırınlanarak yapılan yumurta
kabuğu tozunda ise çimlenmenin geciktiğini gözlemledim. Fırınlamanın yumurta kabuğunun organik
yapısını bozduğu, gaz geçirgenliğini ve nem tutucu özelliğini azalttığı gözlemlendi. Ayrıca kutulara
özdeş çuha bitkileri yerleştirerek canlı gelişimini gözlemledim. En iyi gelişimin yumurta kabuğu tozu
ile yapılan kutuda gerçekleştiğini gözlemledim. Fırınlanarak elde edilen yumurta kabuğu tozlarının,
canlı gelişimi için, fırınlanmamış yumurta kabuğu tozuna göre etkisinin biraz daha az olduğunu
gözlemledim.

Ayberk BOSTAN

Danışman
Esma KAÇMAR