KİMYA PROJESİ – OKYANUSLAR PETROLDEN DAHA KIYMETLİDİR

KİMYA PROJESİ OKYANUSLAR PETROLDEN DAHA KIYMETLİDİR

2010 yılındaki Meksika Körfezinde meydana gelen petrol kaçağının ekolojik dengeyi bozması, okyanusu kirletmesi, doğal yaşamı tehdit etmesinden dolayı petrolü hızlı ve çabuk yoldan sudan ayrıştıracak doğal ve ekolojik alternatif çözüm yolları aradık.

Projemizde sırayla;

– Okyanus gibi büyük su kütlelerinde petrol gibi kirletici maddenin temizlenmesi için doğal maddeler aranıldı.

– Bulmuş olduğumuz bu doğal maddelerin genellikle kullanılmayan atık olduğu araştırmalarımız sonucunda tespit edildi.

– Bulunan bu maddeleri teker teker petrolü emme miktarı ve süresi deneysel olarak ölçüldü.

– Kullandığımız maddeler sonucu elde ettiğimiz sayısal verilerle tüm okyanuslara dökülen petrolü temizlemek için ne kadar ihtiyaç olduğu hesaplandı.

– Bütün okyanuslara dökülen petrolü temizlemek için hesapladığımız bu doğal ve ekolojik maddelerin dünyamızda yeterince var olduğu ve kolaylıkla elde edilebileceği sonucuna ulaşıldı.

– Son olarak dökülen petrol miktarı yemden dünya ekonomisine kazandırdığında yaklaşık 2.000.000.000 dolarlık net bir katkı yapacağı hesaplandı. Tabi ki bu katkının okyanuslara kazara dökülen petrol miktarına da bağlı olduğu tespit edildi.

– En önemlisi Dünyamız için en büyük oksijen ve besin kaynağı olan okyanuslarımızın temiz kalması için büyük bir adım olacağı düşünülüyor.

KONYA ÖZEL MERVE BUYUKKOYUNCU FEN LİSESİ
DANIŞMAN: Mutlu DOĞAN

Ömer Faruk ALTUN
Abdullah KOCA