KİMYA PROJESİ – KABLO BORUSU KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİ

KİMYA PROJESİ
HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN (HFFR) KABLO VE KABLO BORUSU KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİ

Halojensiz alev iletmeyen (HFFR) kablolar ve kablo boruları; merkezi şirket binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, yeraltı treni, elektrik santralleri, yangınla ilgili merkezler gibi insanların toplandığı yerlerde yangın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması için geliştirilmiştir. Yangın esnasında bu binalardaki yangın alarm sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ışıkları, kapılar en azından bir süre çalışır olmalıdır. Bundan dolayı bu sistemlerin besleme ve kontrol kabloları ve kablo boruları halojensiz ve alev yaymayan (HFFR) olmalıdır.

Bu nitelikte kablo ve kablo borusu üretilmek için gereken katkı malzemesi, yüksek fiyatlara ithal edilmektedir. Maliyetinin yüksek olması, kullanım alanının yaygınlaşmasını engellemektedir. Bu kapsamda; İnsan hayatında yangının etkilerini azaltabilmek için; gerekli araştırmaları yapıp, üretimini Türkiye’de de gerçekleştirerek aynı zamanda maliyetleri düşürerek, yurt dışına olan bağımlılığın önüne geçilerek kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz.

Bu konulardaki üretimlerin yurt içinde yapılarak ithalatın azaltılmasını sağlamak ve ileriki yıllarda ihracata yönelerek döviz girişi sağlamaktır.

Yapılarda meydana gelebilecek olası yangın durumlarında, alev geciktiricili özel formüllü hammaddesi sayesinde hem yangının kısa sürede yayılmasını önler hem de solunum yoluyla oluşabilecek kalıcı hasarlı yaralanmalara ve zehirlenme sonucu meydana gelebilecek yaşam kayıplarına engel olduğu görülmektedir.

İnsan hayatının tehlikede olabileceği yerlerde kullanılması gereken, elektrik iletimini önemli bir süre devam ettiren (800 ± 50’C de 180 dakika) ve yangın esnasında duman yoğunluğu çok az olan bu kablo ve kablo borusunun kullanım alanlarının yaygınlaşması için katkı malzemesinin üretimlerinin ülkemizde yapılması gerekmektedir. Polietilen, Polietilen Vaks, Polibutadiyen.Antimuan, Decabromid, Çinko stereat, Alıminyumtrioksit, Magnezyum oksit. Çinko borat gibi karışımlardan oluştuğunu düşündüğümüz bu katkı malzemesini, bağdaşabilirliklerine bakarak ve gerekli deneyleri yaparak elde edilebileceğini kanıtladık.

Kullanılacak kimyasalların hangileri birbiri ile bağdaşabilir araştırması yapılarak ve bir biri ile bağdaşan kimyasallar belirlendi. Ürünlerin oluşturulmasında kullanıldı.

KAYSERİ MELİKGAZİ MUSTAFA EMİNOĞLU ANADOLU LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: FERHAT ÇEKİM

ÖĞRENCİLER
Abdullah DİNÇ
Ahmet Burhan ŞAHİN