Kimya Projesi – HİDROKARBON KATILAŞTIRICI POLİMERLERİN, KAZA SONRASI OLUŞACAK YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEYİCİ

Kimya Projesi
HİDROKARBON KATILAŞTIRICI POLİMERLERİN, KAZA SONRASI OLUŞACAK YANGIN VE
PATLAMALARI ÖNLEYİCİ OLARAK ARAÇ YAKIT DEPOLARINA ADAPTASYONU

Bu projede , araç yakıtlarının (hidrokarbonların) bir polimer karışımı ile kaklaştırılması araştırılmıştır. Bu polimer yardımıyla, ağır trafik kazalarında meydana gelen yakıt deposu sızıntıları ve dolayısıyla oluşan patlamaların engellenmesi adına geliştirilecek mekanik bir sistem öngörülmüş ve bu adaptasyonun mümkün olup olmadığı araştırılmıştır.
Bu polimer yakıtı (benzin ya da motorin) çok kısa bir sürede jel kıvamına getirecek ve yakıtın sızmasını engelleyecektir.

Bu sistem, patlama etkisinin giderilmesinin yanı sıra  sızıntı sonucu yakıtın çevreye yayılmasını durdurup çok kısa bir sürede temizlenmesini de sağlayacaktır.
Projemiz, araçlarda bulunan airbag (hava yastığı) sisteminin çalışma prensibinden esinlenerek tasarlanmıştır. Sistemin çalışma mekanizması, airbag sistemlerinde olduğu gibi, belirli kuvvetteki çarpışmalar sonucu çalışacaktır. Yakıt tankının üzerine ya da içine yerleştirilen bir bölmedeki ince toz haline getirilmiş katılaştırıcı polimer, mekanik sistemin devreye girmesiyle, depoya püskürtülerek.yakrtın jelimsi bir yapı alması sağlanır. Polimer molekülleri tarafından sıkıca çekilen hidrokarbon moleküllerinin hareketleri kısıtlanır ve viskositesi çok yüksek, jel kıvamında karışıma dönüşürler.
Jelimsi katı yakıt elde edilerek, yakıtın dışarıya sızması ve alev alması engellenecektir. Dolayısıyla patlamaya neden olan yüksek ısı oluşumu geciktirilir ve yakıtın çevreye yayılması engellenir

Bu jelimsi katı yakıt; asfalt, kauçuk ve plastik üretiminde hammadde olarak ya da ısıtma amaçlı yakacak olarak kullanılabilir.

Yapılan deneylerde. 40 litre benzin hacmine karşılık 6.5 kilogram polimer kullanımının yeterli jelleşmeyi sağlayabileceği anlaşılmıştır. Bu hacimdeki benzinin jelleşme süresi ise yaklaşık 2 dakika olarak hesaplanmıştır.

Proje olarak önerdiğimiz sistemin mevcut araç yakıt depolarına uygulanmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. En kısa sürede servis bakımları dahilinde araçlara bu sistem adapte edilmelidir.

İSTANBUL ÖZEL İSTİNYE ABDULLAH ÇAKAR ANADOLU LİSESİ

Muhammed Fethullah KURT
Emin ÇAKMAKÇI