KİMYA PROJESİ – EĞLENEREK KİMYA EĞİTİMİ

KİMYA PROJESİ – EĞLENEREK KİMYA EĞİTİMİ

Günümüz liselerinde dersler öğrenci merkezli bir sistem içerisinde işlenmeyip, konular anlatılırken deneysellik ve görsellik ön planda değildir. Bu durum derslerin öğrenciler tarafından kolay bir şekilde kavranmasına engel olmaktadır. Biz de bu nedenle tabu oyunundan esinlenerek bir oyun tasarladık ve bunu bir proje haline getirdik. Oyunumuzun adı ise ‘Kimyasal Kelime Oyunu: KİMYABU – Yapılan bu projenin temel amacı da kimya dersinin daha eğlenceli ama bir o kadar da öğretici ve yaratıcı yollarla öğrenilebileceğini göstermektir. Oyunun amaçlarından biri de eğlenirken öğrenmek, öğrenirken eğlendirmek ve Kimya’yı sevdirmektir.

Bu çalışma, bazı yardımcı kimya kitaplarından yararlanılarak yapılmıştır. Öncelikle birçok kitap incelenmiş ve önemli kimyasal terimler belirlenmiştir. Seçilen kelimeler tabu oyununda olduğu gibi oyun kartlarına bastırılmıştır. Kaynak kitaplardan seçilen kelimelerin anlamları çıkarılmış ve kelimelerin anlamlarına göre bazı yasak kelimeler belirtenmiş, bu kelimeler oyun kartlarına maddeler halinde eklenmiştir. Amaç oynarken öğretmek olduğu için anlatan kişinin bilmediği düşünülerek kelimelerin tanım ve özellikleri de oyun kartlarının altına yazılmıştır. Seçilen kelimeler 9.sınıf ve diğerleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunun nedeni ise ortaöğretime geçen bütün öğrencilerin 9.sınıfta kimya dersini almak zorunda olup daha sonraki sınıflarda ise kimya dersinin sadece matematik-fen dallarına aynlan öğrenciler tarafından işlenmesidir.

Hazırlanan oyunun verimliliğini test etmek için 24 kişilik bir ekibe oyun oynatılmıştır. Bu ekipteki kişilerden her birinin oyundan önce ve oyun sonrası kimya bilgileri test edilmiştir. Bu testlerde deneklere 20‘şer tane oyun kartı seçilmiş ve karttaki kelimenin anlamı söylenip kelimeyi bilmeleri istenmiştir. Yapılan testler sonucunda bu çalışmanın gerçekten de azımsanmayacak düzeyde öğrenimi artırdığı sonucuna varılmıştır.

ANKARA TED ANKARA KOLEJİ VAKFI
ÖZEL LİSESİ

DANIŞMAN: Hatice ŞENGÖNÜL

ÖĞRENCİLER
Recep Fırat ÇEKİNEL
Demir Berke TULUNOGLU