KİMYA PROJESİ – ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN POLİÜRETAN KAPLAMA MALZEMESİ ÜRETİMİ

KİMYA PROJESİ – ATIK KIZARTMA YAĞLARINDAN POLİÜRETAN KAPLAMA MALZEMESİ ÜRETİMİ

Günümüz teknolojisinde bitkisel yağlardan faydalanılarak çeşitli polimer madde sentezleri gerçekleştirilmektedir. Yapı-inşaat sektörü, nakliye sektörü, mobilya, tekstil, elektronik ve ambalaj sektörü gibi birçok alanda kullanılmakta olan poliüretanda bu polimerlere iyi bir örnektir. Bu projede de atık kızartma yağlarından poliüretan kaplama malzemesi üretimi amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında atık kızartma yağlarının geri dönüşümüyle doğaya bırakılmasını ve kanalizasyona dökülmesini engelleyerek çevreye ve canlılara verdikleri büyük zararların önüne geçilmesi ve hatta elde edilen kaplama malzemesinin kullanımının artırılması amaçlanmıştır.

Projede uygulanan yöntem, literatürdeki benzer yağ asitlerinden polimer sentezleme yöntemleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde bitkisel yağlar ve gliserol kullanılarak kısmi gliserit elde edilmiş, daha sonra elde edilen bu kısmi gliseritlerin, izosiyanat ile reaksiyonundan polimer eldesi yapılmaktadır.

Sentezlenen potimerlerin karakterizasyonu için çeşitli testler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen polimer filmin alkali, asıdik ve suya dayanıklılığı, esnekliği ve yapışma özellikleri incelenmiştir. Bu incelemeler polimer filmin alkali ve aside dayanıklılığının yüksek olduğu fakat kuruma süresinin literatürdeki benzer türevlerine göre biraz uzun olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, esneklik ve yapışma özellikleri bakımından da son derece yüksek olduğu deney sonuçları tarafından kanıtlanmıştır.

BURSA IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ

DANIŞMAN: Ozan IŞIK

Oğuzhan OKUMUŞ