Kimya Öğretiminde Yenilikçi Öğretim Uygulamaları

Samsun’da gerçekleşecek olan projede kimya öğretmenlerinin yenilikçi eğitim uygulamaları hakkında detaylı bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu kapsamda güncel Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarına uygun öğretim materyalleri hazırlamaları, tecrübelerini öğrencilerine aktarmaları, meslektaşlarıyla karşılıklı fikir paylaşımını arttırmaları ve hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmaları hedeflenmiştir.

 

Proje kapsamındaki etkinliklerin HEPSİ kimya öğretmenleri tarafından grupla uygulamalı olarak eğitmen rehberliğinde gerçekleştirilecektir. Etkinlikler;

 

 1. Fen Teknoloji Mühendislik Matematik (FeTeMM) ve Kimya Eğitimi
 2. Kimya Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Nedir?
 3. Maddenin Tanecikli Yapısının İşbirlikli öğrenme Modeli ile Öğretilmesi
 4. Belgesellerin Kimya Eğitiminde Kullanılması
 5. Kimya öğretiminde REACT stratejisi ve uygulama örnekleri
 6. Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimya Öğretiminde Kullanılması
 7. On numara polimer
 8. Basit malzemeler kullanarak korozyona ve korozyon hızına etki eden faktörlerin incelenmesi
 9. ChemSense yazılımı ile kimya animasyonları hazırlama
 10. Kimya eğitiminde tanecik düzeyini betimleyen bilgisayar görsellerinin önemi
 11. Sistemsel Yaklaşımın Organik Kimyadaki Uygulamaları
 12. Kimya öğretiminde TaTGA Yöntemi: Kuramsal Temelleri ve Etkinlik Geliştirme Esasları
 13. Kimya Konularında Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları
 14. En İyi Açıklamayı Seçmek İçin Delillerden Yararlanalım: Su Neden Yükseldi?
 15. Bilinmeyen Bir Maddenin Ne Olduğunu Araştırıyorum
 16. Kimyada Yaşam (Bağlam) Temelli Öğretim Uygulamaları
 17. Tanecikli Yapı ve Hal Değişimlerinin Bilgisayar Destekli Öğretimi

 

Türkiye’nin her ilinden başvuruların alınacağı uygulamalı eğitime kabul edilecek 24 gönüllü Kimya öğretmeni başvuruları projenin internet sitesi üzerinden alınmaktadır.

Detaylı bilgiler için lütfen http://kimyaogretimi.wordpress.com adresini ziyaret ediniz.