Kimya Öğrencilerine Burs

üniversite öğrenci bursu
Kimya Öğrencilerine Burs

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği yönetim kurulu ile Devlet Üniversitelerinin Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ve Kimya Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören üstün başarılı öğrencilere burs verilecektir.

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kimya alanında öğrenim gören başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.

2021-2022 yılı Burs tahsisi aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

1- Burs Devlet Üniversiteleri’nin Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören üstün başarılı öğrencilere verilmektedir.

2- Yeni burs tahsisi ve burs alanların bursa devam başvuruları her yıl Eylül ayı sonuna kadar kabul edilir.

3- Burs tahsisi ve devamı için :

a- İlgili öğretim kurumu öğrencisi olduğunu gösteren belge.

b- Derslerine ait not ve başarı belgesi.

c- Savcılık sabıka kayıt belgesi.

d- Nüfus hüviyet fotokopisi.

e- İkametgah belgesi (son üç ay için ilgili muhtardan alınmış).

4- Başvurular kişisel olarak; ekinde gerekli belgeleri kapsayan yazılı başvuru şeklinde yapılır. Adayların notu % 75’in üstünde olmalıdır. Yeni adaylar ve burs devamı isteğinde bulunanlardan belge ve kriterleri uygun olanlar sözlü görüşmeye alınırlar.

Burs tahsisi kararı bu görüşme sonucuna göre yapılır ve bu karar takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında onaylanır.

5- Bursların tahsisinde öncelik, daha önce burslu olup başarıları devam eden öğrencilere tanınır. Bu öncelik faydalanan öğrencilerin okulu bitirmelerine kadar devam eder.

6- Burslar her yıl Kasım – Haziran ayları başında 8 ay olarak ödenir. Her öğretim yılı için kaç kişiye burs verileceği ve kişi başına ödenecek burs tutarı o yılın Eylül ayı yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu bu yönetmelik hükümlerinde her zaman değişiklik yapmaya yetkilidir.

Başvurularınızı yukarıda belirtilen evraklar ile en geç 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitiminden önce sosyal@tksd.org.tr adresine gönderebilirsiniz.