KİMYA ARGE PROJE PAZARI

Sayın İlgili,
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından, Kimya ve Malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünler; kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin kullanılabilmesi yoluyla proje üretecek üniversiteler başta olmak üzere sektöre hizmet verebilecek tüm araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya getirilip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları amacıyla 18-19 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 2. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği uluslararası katılımlı olarak düzenlemektedir.
Akademisyen ve araştırmacılar ile sanayici ve ihracatçıların ortak projeler yapabilmelerini amaçlayan söz konusu etkinlik 5 farklı alt kategoride gerçekleştirilecektir;
a) İlaç ve Eczacılık Ürünleri
b) Boyalar ve Yapıştırıcılar.
c) Plastik ve Kauçuk
d) Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri
e) Diğer
Her proje için bir kişinin katılım masraflarının (şehirlerarası ulaşım ve 3 gece konaklama) karşılanacağı kategori bazında ödüllü bu etkinliğe tüm sektör çalışanlarını davet ediyoruz. Etkinliğe ilişkin tüm detaylar www.kimyaargeprojepazari.org web sayfamızda yer almakta olup, ilgili web sayfasında belirtilen formatta hazırlanacak toplam 500’er kelimeyi aşmayacak Türkçe ve İngilizce proje başvurularının, ön değerlendirmeye alınabilmesi için 3 Ağustos 2012 Cuma mesai saati sonuna kadar www.kimyaargeprojepazari.org adresinden yapılması gerekmektedir.
“Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 2. Ar-Ge Proje Pazarı”na katılımlarınızdan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir saygılar sunarız.
Saygılarımla,
İ.Selçuk AKSOY
İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe
2. AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı

ETKİNLİK HAKKINDA

 

1. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.Ar-Ge Proje Pazarı (Uluslararası Katılımlı) etkinliği,

• İlaç ve Eczacılık Ürünleri
• Boyalar ve Yapıştırıcılar
• Plastik ve Kauçuk
• Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri
• Diğer

kategorilerinde olmak üzere 5 temel kategoride düzenlenecektir. Bu etkinlik için sunulacak projelerin 500’er kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri; ekte yer alan Proje Özet Yazım Kılavuzu’ndaki esaslar çerçevesinde hazırlanarak web sayfası üzerinden sunulmalıdır. Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilen projelerin Türkçe ve İngilizce özetleri kabul edilen diğer özetler ile birleştirilecek ve etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacak ve etkinlik günü katılımcılara dağıtılacaktır. Bu nedenle proje önerilerinizin en geç 3 Ağustos 2012 Cuma mesai saati sonuna kadar başvuru sayfasından sisteme girilerek gönderilmesi gerekmektedir. E-mail ile gönderilen özetler değerlendirilmeyecektir.

2. Projeler poster olarak sunulacaktır. Poster sunumlarınız ise tarafınızdan 90 cm x 120cm ebatlarında dikey olarak bastırılıp Birliğimize getirilecek olup, etkinlik günü sabahı fuaye alanına yerleştirilecektir. 90 cm x 120 cm ebatlarında poster hazırlama kurallarına uygun hazırlanan posterinizde kullanılacak punto en az Arial-28 olmalı ve 1 sayfa A4 boyutunda posterlerin küçültülmüşü etkinlik gününden 1 hafta önce en geç 12 Eylül 2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar PDF formatında [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

3. Proje fikirleri, iki gün boyunca fuaye alanında kalacaktır. Gelen ilgililere kısa sunumlar yapılması mümkün olacaktır. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.

4. Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır. Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs ve gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

5. Sanayici, akademisyen ve sektör dernek temsilcilerinden oluşan, Ar-Ge proje pazarı yürütme kurulu tarafından belirlenen en az 24 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Kurulu, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek etkinliğe katılımına karar verir. Her bir proje kendi ilgi alanlarında 3’er kişiye gönderilerek, değerlendirme formları üzerinden değerlendirilir. 3 Ağustos 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar sisteme girilerek tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Ar-Ge proje pazarı yürütme kurulu tarafından belirlenen, sanayici, bürokrat ve akademisyenden oluşan en fazla 9 kişilik bağımsız Ödül Seçici Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler 1) İlaç ve Eczacılık Ürünleri, 2) Boyalar ve Yapıştırıcılar, 3) Plastik ve Kauçuk, 4) Kozmetik,Sabun ve Temizlik Ürünleri ve 5) Diğer kategorilerinde olmak üzere 5 temel kategoride nakden ödüllendirilecektir. Ayrıca bu kategorilerin birincileri içinden o yılın Ar-Ge proje pazarı birincisi de belirlenecek ve kategoriler üstü olarak nakden de ödüllendirilecektir.

7. Etkinlik gününün ikinci günü proje öneri sahiplerine verilen 2. Ar-Ge proje pazarı anket formlarının doldurulması ve İstanbul dışından gelen katılımcıların şehirlerarası ekonomi sınıfı yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için banka bilgilerini de içeren bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asılları eklenerek Bulut ŞAHAN’a teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler en kısa sürede banka hesaplarına gerçekleştirilecektir.

8. İstanbul dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin, başvuru sayfasındaki Katılım Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.

9. Etkinlik kapsamında herhangi bir kategoriden başvurusu yapılan projelerin, gerekli görüldüğü takdirde başka bir kategoride değerlendirmeye tabi tutulması Değerlendirme Kurulu’nun takdirindedir.

ETKİNLİK AMACI

 

Bilindiği üzere, sürdürülebilir ihracat ve kalkınmanın ülkemiz tarafından yakalanması, ancak ülkemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ile sağlanabilecektir.

Bu çerçevede, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından, ana teması Kimya Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin üretilebilmesi, kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi için proje üretecek üniversiteler başta olmak üzere sektöre hizmet verebilecek tüm araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturarak ilgili kesimleri bir araya getirip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmalarını sağlamak olan “Arge Proje Pazarı” etkinliği tertip edilmektedir.

Bahse konu etkinlik çerçevesinde, üniversitelerden ve sanayi kuruluşlarından katılımcılar, kimya sektörü ile ilgili projelerini hazırlayarak tüm katılımcılara sunma imkanı bulacaklardır.

AR-GE proje pazarlarından beklenen verimin alınabilmesi için çalışmaların;

• Sektörel bazlı olması,
• Konu bazlı olması,
• Sürekli olabilmesi,
• Organizasyonun güvenilir bir kurum tarafından yapılması

Önemli hususlar olarak değerlendirilmektedir. Sunumu yapılan projelerin sanayi tarafından benimsenerek uygulamaya geçirilmesi etkinliğin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

ÖDÜLLER

Proje kapsamında belirlenen beş alt kategori bazında;

Birinciye:8.000
İkinciye:5.000
Üçüncüye:3.000

Ayrıca; Tüm alt kategoriler arasından seçilecek bir  projeye de

Kategoriler Üstü Büyük Ödül:12.000

ödül verilecektir.
Etkinlik gününden itibaren 30 Kasım 2012 tarihine kadar, sanayici ile işbirliği protokolü imzalayan proje sahibi akademisyenlere 1.500 TL ödül verilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin