Kimseyi Geride Bırakma Hackathon

1-Hackathon Nedir?
Hacking yaratıcı problem çözmedir. Yazılım geliştirmeye dahil olan hemen herkesin, hatta konu uzmanlarının bile yazılım projeleri üzerinde çalışmak üzere bir araya geldiği bir tasarım etkinliğidir. Bir gün ile bir hafta arasında sürebilen yoğun, sprint benzeri uygulamalardır. Genellikle programlama dilleri, işletim sistemleri, API’ler, oyunlar, endüstriler ve hatta programlama demografisi gibi temalara sahiptirler.

2-Hackathonun adı
“KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA”

3-Hackathonun amacı
FRC Takımların, yazılım alanındaki ilgi ve yeteneklerini bir durum karşısında zamana karşı etkin bir şekilde kullanmaları ve dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren oyun geliştirme ile animasyon teknolojileri alanlarında kendilerini geliştirmeleridir.

Farklı yetenek ve becerilere sahip bireylerin fikir ve projelerinin geliştirildiği, yazılım uygulamalarının yanı sıra proje geliştirme ve takım çalışması konularında potansiyel girişimciliği ve projelerin hayata geçişini destekleyecek ön kuluçka merkezi olarak topluluğun güçlenmesi ve ekosistemin gelişmesini sağlayacaktır.

Sloganımız ise “Yeni Steve Jobs’ lar yaratmak” tır.

Apple Computer, Inc.’ın kurucu ortaklarından biri olan Steve Jobs, Joanne Carole Schieble ve Suriye asıllı bir mülteci olan bilim profesörü Abdulfattah John Jandali’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kaliforniya’dan Paul Jobs ve Clara Jobs-Hakobian çifti tarafından evlat edinilmiştir. Öz kız kardeşi roman yazarı Mona Simpson’dır.

4-Çalışma alanı
Tüm uygulamalar discord ve zoom üzerinden online olarak yapılacaktır.

5-Hackathon takımı tanımı
Hackathonda yarışma sadece takımlar düzeyinde olacaktır.

a. Her katılımcı etkinlikte görev almak için sadece tek bir başvuru yapabilir ve sadece bir takımda yer alabilir.

b. Takım üyeleri FRC robot takımlarına devam eden öğrencilerden oluşur. İstenildiğinde turnuvada takım üyelerinin öğrenci belgesi sunması zorunludur.

c. Takımlar, karma grup olarak (14-18 yaş aralığındaki gençler) en az 3, en fazla 6 katılımcı ve 1 mentordan oluşabilir.

d. Bir takıma bir öğretmen mentorluk yapabilir, iki ya da daha fazla öğretmen mentor olamaz.

e. Başvurular takım olarak gerçekleştirilmelidir. Takımın ortak dokümanları, takımı temsilen bir katılımcı tarafından tek defada yüklenebilir.

f. Her bir takım, organizasyon ekibiyle ilişkilerden sorumlu olacak bir “Takım Lideri” belirleyecektir.

g. Hackathonda yer alma hakkı elde etmek için katılımcıların reşit olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük katılımcılar için ebeveynlerden alınacak izin yazısı gerekmektedir.

h. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdürler. Yanlış veya eksik katılımcı kayıt bilgileri, organizasyon ekibi tarafından başvuru iptaline sebep olabilir.

Katılımcılar, etkinliğe kayıt olarak, bu şartnamedeki şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar. Kaydı takiben, ön değerlendirmeden geçen takımlarla iletişim sağlanıp bilgilendirme yapılacaktır.

6-Katılım ve başvuru
a. Katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya katılmak isteyen takımlar, katılımcıların iletişim bilgileri, takımdaki görev dağılımı, takımlara ait fikirlerin özeti vb. ile birlikte portfolyalarının yer aldığı yazılarını organizasyon komitesine iletecektir.

c. Bu dosyalar organizasyon komitesi tarafından ön elemede değerlendirilecektir. Bu sürecin ardından seçilen takımlar, aşağıda adresi belirtilen web sitesinden ilan edilecek ve hackathona katılmaya hak kazanacaktır.

d. Hackathona kayıt; 12 Nisan-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında team3390.com internet sitesi üzerinde yer alan form doldurularak yapılır.

e. Kayıt esnasında, (yazılı, işitsel veya görsel olabilir) kayıttaki bilgilere ek olarak, takım üyelerinin özgeçmişleri ve ilgili olduğu düşünülen diğer dokümanlar (isteğe bağlı) başvuruya eklenir.

7-Eğitim desteği
Hackathon takımlarına geliştirme süreçlerine yönelik pek çok eğitim çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalar gerek tasarım tabanlı gerekse teknik çalışmalar olarak farklı alanlarda sunulmaktadır. Program dahilinde discord ve zoom platormlarında online eğitim atölyeleri düzenlenmiştir. Unity2d, Unity3d, JavaScript, C Sharp (C#) atölye eğitimleri alanında uzman profesyolerler tarafından verilecektir.

Takımlar kendi içlerinde, belirledikleri saatlerde online platformlarda bir araya gelerek hackathona hazırlanırlar.Takımlar öğrenmeleri, araştırmaları ve birbirleri ile paylaşımlarında istedikleri kadar zaman kulanabilirler.

8-Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı tedbirler
Engelli, mülteci ve dezavantajlı bireylerin toplumsal katılımlarını etkileyen birçok faktör olduğu görülmektedir. Engelli, mülteci ve dezavantajlı bireylerin fonksiyonel bağımsızlıklarının, yaşam kalitelerinin ve toplumsal katılımlarının artması için kaynaştırma ve online destek eğitim programları planlanmıştır. Bünyesinde engelli bireyler olan takımlara proje tesliminde 2 saatlik, sunumda da 10 dakikalık ek süreler tanınmıştır. İhtiyaca göre, RAM ile işbirliğinde özel eğitim ve psikolojik danışma programları düzenlenebilecektir. Etkinlikler bireylerin yaşam alanlarında online yapılacağı için fiziksel düzenlemelere uygun gerçekleşecektir. Hackathon takımında engelli, mülteci ve dezavantajlı bireylerin yer alması takıma artı değer katacaktır. Toplumun engelli, mülteci ve dezavantajlı bireyleri için toplum içinde eşit katılım fırsatları sağlanmaktadır. “Kimseyi geride bırakma” hackathonu toplumun tüm bireylerini kapsamaktadır.

9-Mentor desteği
Takımların ihtiyaçlarına ve projelerine yönelik olarak sektörden mentorlarla belirli saatlerde eğitim ve paylaşım atölyelerine katılmaları ve takımların konusunda uzman kişiler tarafından bilgilendirilmesine önem verilmektedir.

10-Hackathonun ilerleyişi

Hackathon etkinliği 17 Mayıs – 13 Haziran 2021 tarihleri arasında online platformda aşağıda belirtilen taslak program çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Takımlara 6 oturum uygulama eğitimi (C# ve Javascript) verilecektir. Ayrıca alanında uzmanlar tarafından 3 oturum mentoring konuşmaları olacaktır. Eğitimlerin sonunda Hackathon konusu açıklanarak turnuva süreci başlatılacaktır. Jüri sunumları yapılarak değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. Yaratıcılığı ve rekabeti engellememek adına, takımlar jüri sunumlarını istedikleri formatta yapabilirler.

Katılımcılar, kendi ekipmanlarını (özellikle bilgisayar, test aracı, uzatma kablosu, çoklu güç çıkışı vs.) ve geliştirme araçlarını kendi mekanlarında kullancaklardır. Katılımcılar etkinlik sırasında kendi ekipmanlarından sorumlu olacaklardır.

11-Hackathon uygulama projesi
a. Takımlar, Hackathon uygulama projesi için belirtilen zaman dilimi içinde bir uygulama geliştirirler.

b. Hackathon uygulama projesi 09 Haziran 2021 tarihinde saat 19:00 başlayacak açılış programında belirtilecektir.

c. Proje olarak oyun uygulaması oluşturulacaktır.

d. Uygulamalar sıfırdan geliştirilmiş olmalıdır. Tüm kodlar Hackathon süresince yazılacaktır. Önceden yazılmış kodlar kullanılmayacaktır.

e. Katılımcılar istedikleri programlama dilini kullanabilirler; hedef platform için istedikleri bir mobil platformu tercih edebilirler.

f. Katılımcılar uygulamalarında istedikleri teknolojileri kullanmakta özgürdürler.

g. Katılımcılar uygulamalarında grafik amaçlı kullancakları figür ve karakterleri önceden belirleyebilir ya da telif hakkı istemeyen ürünleri kullnabilirler.

h. Uygulama veya uygulama fikri ile ilgili tüm haklar geliştirenlerin veya fikrin sahiplerinindir.

i. Hackathon süresi sonunda ortaya çıkan ürünler istenilen formatta erişilebilecek bir yere konulabilmelidir.

j. Hackathonda her bir takım, jüriye organizasyon ekibinin tarafından belirtilecek içerik kapsamında sunum yapacaktır.

k. Sunum, Türkçe düzenlenmiş olmalıdır. Sunum formatı serbesttir (power poit, prezi vb. olabilir).

l. Projeler, 12 Haziran 2021 tarihinde saat 13:00 de başlayarak, 15 dakikalık periyotlarda jüriye sunulacaktır. Hazırlık için üç (3) dakika süre verilecektir. Sunum, yedi (7) dakikadan fazla sürmeyecektir. Soru-cevap için ise beş (5) dakikalık bir bölüm olacaktır.

m. Jüriye sunum saatleri takımlara bildirilecektir.

12-Projenin Teslimi
Takımlar, hackathonda oluşturulan projenin tüm unsurlarını ve ilgili tüm dokümanları 12 Haziran 2021 tarihinde saat 12:00’ ye kadar teslim edecektir.

13-Projenin Özellikleri
Katılımcılar, işbu şartname dâhilindeki projenin; özgün, münhasıran kendisi tarafından ve hackathon etkinliği sırasında yaratıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Takımlar, projelerin telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına sahiptirler.

14-Jüriler
Etkinlik jürileri, kurum yöneticileri, akademisyenler, takım üyeleri ve mezunlardan oluşmaktadır.

Jüriler, takımlara ait projeleri değerlendirecek ve başarı sıralaması yapacaktır.

Organizasyon, başarılı takımları seçmek için jüri şartlarını belirlemekte serbesttir (oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vs.).

Jüriler, özellikli projelere kendi isteğine bağlı olarak ilave özel ödüller verebilir. Jüri isteğe bağlı olarak başarılı takımları seçmeme hakkına da sahiptir. Başarılı takımlar; 13 Haziran 2021 tarihinde web sitesi ve etkinliğin iletişim araçları üzerinden duyurulacaktır.

Jüri projeleri; yaratılan değer, temalara uygunluk, uygulanabilirlik, yaratıcılık, özgünlük, takım çalışması ve temiz kod gibi unsurlara göre değerlendirecektir.

Katılımcılar, jüri üyelerinin her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmiş ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir.

Katılımcılar, jürinin oluşumuna, karar sürecine veya jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini etkinliğe katılmaları aracılığıyla açıkça kabul ederler.

15-Jüri sunumları
Tüm hackathon takımları online platformda jüri sunumlarını gerçekleştirecektir.

Sunum içeriği : 3 dakika hazırlanma

7 dakika projenin sunumu

5 dakika soru cevap

16-Veri gizliliği
Her bir katılımcı, hackathonda yer almak amacıyla web sitesi üzerinden gerekli kişisel verilerini (ad, soyad, cep telefonu numarası, özgeçmiş, e-posta adresi vs.) sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcının, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz. Hackathona katılan katılımcılara ilişkin kişisel veriler organizasyon tarafından etkinlik sonrasında gerekli görülen süreye kadar muhafaza edilecektir.

Etkinlik sonrası hackathona başvuran ancak listeye girmeyen katılımcıların başvuruları silinecektir. Kazanan takımdan olan katılımcılara ilişkin kişisel veriler ise gerekli görülen süreye kadar organizasyon tarafından saklanacaktır.

17-Ödüller
Jüri üyelerinin değerlendirme sonuçlarına göre genel başarı sıralaması oluşturulur. Başarı sıralamasında 1, 2 ve 3. olan takımlar ödüllendirilir. Para ödülü verilmemektedir.

Ödüllerin birleştirilmesi ile bir FRC robotu oluşturulabilecektir. Ödüller dezavantajlı öğrenciler için kurulacak FRC takımına ilk ve çok değerli adımlar olacaktır. Ödüllerin temin edilmesinde tüm FRC takımlarından destek beklenmektedir. Eksik robot parçaları ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.

Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.

18-Medya malzemeleri yetki ve görsellerin kullanımı
Her bir katılımcı, herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, organizasyonun; adını, soyadını, projesinin tanımını, ticari reklam ve yurtiçi ve yurtdışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla organizasyona ait web sitesi dâhil ancak sınırlı olmaksızın kullanmasına müsaade eder ve organizasyona bu konuda yetki verir. Bu yetkiye hackathon sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtması da dâhildir. Her bir katılımcı, hackathona katılarak kişisel verilerin kullanımı için hazırlanan Tevfik Fikret Okulları Etkinlikler ONAY, FERAGAT ve KVKK sözleşmesini onaylayarak kabul etmiş sayılır. Tevfik Fikret Okulları Etkinlikler ONAY, FERAGAT ve KVKK sözleşmesi örneğine web sitesinden ulaşılabilir.

19-Fikir ve mülkiyet hakları
Her bir katılımcı, hackathon esnasında sunulan projenin orijinal olduğunu ve ekibin bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul eder. Katılımcılar, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder.

Katılımcıların, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, Tevfik Fikret Okulları ve organizasyon komitesinin zarara uğraması durumunda söz konusu zararların ilgili takımdan (mentor dahil) karşılayacağını kabul eder.

Katılımcılar, projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir.

Her bir katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

20-Katılımcıların Taahüt ve Yükümlülükleri
Hackathon etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer takımların çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Organizasyon, bu ilkelere uymayan ekibi veya katılımcıyı hackathondan diskalifiye edebilir.

Organizasyon etkinlik süresince hile yapan, rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir katılımcı ve/veya bir takıma karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.

Katılımcılar ve takımlar, turnuva tarihinden başlayarak minimum bir yıl süresince organizasyonun projelerine ilişkin medya çalışmalarına yönelik bir talep olursa buna uymayı taahhüt eder.

Herhangi bir takım, turnuva tarihinden itibaren projesinin pazarlanması için üçüncü şahıslarla görüşmelere başlamadan önce yönlendirilmek amacıyla organizasyona başvurması tavsiye edilir.

Katılımcıların, hackathon esnasında paylaştığı tüm bilgiler, kamunun bilgisi dâhilindedir ve bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

21-Şartların Kabul edilmesi
Hackathona; kayıt, katılım ve iştirak, katılımcılar tarafından şartların kayıtsız şartsız tam kabulü ifade eder. Şartlar ve koşullar web sitesi üzerinden, etkinliğin sonuna kadar (14 Haziran 2021 tarihine kadar) yayınlanacaktır.

Şartlar ve hükümler, organizasyon tarafından herhangi bir tarihte yenilebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır. Katılımcılar, hackathona katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir katılımcı, hackathondan diskalifiye edilebilir.

Tevfik Fikret Okulları ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, güvenlik tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hackathonun teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya organizasyonun elinde olmayan diğer sebeplerle) durumların ortaya çıkması durumunda, organizasyon etkinliği durdurma hakkını saklı tutar.

Tevfik Fikret Okulları ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.

22-Detaylı bilgi ve iletişim
team3390.com

instagram@team3390

mufit.alkaya@tfo.k12.tr

umut.uysal@tfo.k12.tr

23-Değerlendirme
Ön ve son anket yapılarak kullanılan yöntemin ve verilerin amaca uygunluğu, tutarlılığı değerlendirilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × five =