KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan aranır, diğer Öğretim Elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puan sağlanıyorsa o puan türü dikkate alınır. Alan türü değişen programlardan mezun olanların, Öğretim Elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (UDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
d) İlan edilen kadronun bölümüne / programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmak,
e) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak, şartı aranacaktır.
c) Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan 2 yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.
OKUTMAN KADROSU İÇİN
a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,
MUAFİYET
a) Doktorasını tamamlamış olanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
b) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
c) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (31.07.2008) tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.
Duyuru Başlama Tarihi : 31.12.2012
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2013
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.01.2013
Giriş Sınav Tarihi : 25.01.2013
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.01.2013
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
a) İlan edilen kadroya başvuracak adaylar;
1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini belirten fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi matbu olup http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilecektir.)
2. Özgeçmiş (CV)
3. Lisans transkripti
4. Mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe suresi (SGK hizmet dokumu) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,
6. ALES ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.

c) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

d) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66

Adres: Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe Bağlı Bölümler İçin: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS

e) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu ile bilgilendirme yapılmayacaktır.
NOT: Araştırma Görevlisi ön değerlendirme ve giriş sınavında başvurulan bölüme ait ALES puanı, özel yetenek sınavı ile girilen bölüm mezunlarının veya yabancı dil eğitimi veren lisans programları mezunlarının başvurularında herhangi bir ALES puan türünden en az 70 almış olmak şartıyla en yüksek ALES puanı, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman ve “Eğitim Bilimleri Öğretim Elemanı” başvurularında ise başvuran adayın mezun olduğu alandaki ALES puanı dikkate alınacaktır.

Fakülte

Bölümü

 

 

 

   Programı

Unvanı

Derece

Adet

 

Açıklama

 

Rektörlük Güzel Sanatlar   Okutman 4

1

Fakültelerin yada Konservatuarların Müzik Bölümünden  Mezun   Olup Müzik Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak (ALES:70, Yabancı Dil Puanı:   50)
Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenliği  

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Öğr. Gör. 5

1

Çalışma   Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans  Mezunu Olmak (ALES:70, 2 Yıl Tecrübe veya Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak)