Kilis 7 Aralık Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

Logo Tasarım
Logo Tasarım

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın amacı; üniversitemizin kurumsal yapısında kullanılacak, misyon ve
vizyonumuzu ön plana çıkaracak, bölgemizin ve yöremizin değerlerini yansıtan,
üniversitemizi temsil edecek özgün bir logo tasarımı yapmaktır.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara açıktır.

4. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarımla katılabilir.

5. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara
katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca
diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.

6. Ödül olarak birinci seçilen eserin sahibine 5.000 TL verilecektir.

7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.

8. Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15 cm geçmeyecek şekilde
yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri,
kısa kenarı 2,5 cm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında
yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb.
malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim
koşullarına uymayan logolar elenecektir.

9. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand,
Corel Draw vb.) veya el ile çizilmiş olarak hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir
çalışmanın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu da posta yoluyla
gö̈nderilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.

10. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV
ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer
kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için
kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler,
kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar,
havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte
hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi
gerekmektedir.

11. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra
üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz
yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön
yüzünde de yer alacaktır.

12. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını en az 300 kelimelik bir yazıyla açıklayarak göndereceği postaya eklemelidir.

13. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı
unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

14. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.

15. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve
tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

16. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği
gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya
katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin
başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecektir. Eğer
kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

17. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

18. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde logo üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

19. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından kullanılması
kararlaştırılan eserinin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne sü resiz olarak tam kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gö nderdiği eserinin çoğaltma, işlenme,
yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Kilis 7 Aralık
Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

20. Ödül kazanan eser; Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödü l dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

21. Tasarımlar Seçici Kurul tarafından ön eleme sonucuna göre belirlenecektir. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan logoyu; Üniversitemizi en iyi ifade eden, ö zgü nlü k, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.

22. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, logo tasarım yarışması sonucunu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

23. Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına
sahiptir.

24. Eserler posta yoluyla aşağıda belirtilen iletişim adresine ve [email protected]
e posta adresine gönderilecektir.

25. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılırlar.

26. Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

27. Sonbaşvurutarihi1 Aralık2017 Cuma günüsaat17.00’ekadardır.

28. Şartnameyeuymayankatılımcılarıneserlerideğerlendirmeyetabitutulmayacaktır.

29. Yarışmayla ilgiliher türlü duyuru www.kilis.edu.tr adresinden ilanedilecektir.

İLETİŞİM:
Adres: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulv. No:134
Posta Kodu 79000 KİLİS
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0348 814 26 66 – 1042 (dahili)
Hatice KARAKAŞ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × five =