Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Öğrenim Bursu

Adaylık Şartları:

1-T.C. uyruklu olmak

2-Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak

3-Maddi imkanlardan mahrum olmak : Maddi açıdan desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir devamlı ve sigortalı işte çalışmamak ve kredi yurtlar kurumu hariç başka bir kamu veya özel kuruluştan burs veya kredi, maaş, ücret almamak

4-Adli ve disiplin suçu kaydı bulunmamak

5-Yüksek öğrenim kurumuna yeni kayıt yaptıranlar için: bölüme girenler arasında ÖSS sınavında ilk %25’e girmiş olmak, ara sınıflar için: genel başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 olması ve başarısız dersinin olmaması, Lise öğrencileri için: not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması, İlköğretim öğrencileri için: 4. Sınıftan itibaren not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması

6-Aynı aileden bir kişi burs alabilir, özel üniversiteler ile üniversitelerin ikinci öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programları, Açık Öğretim’de okuyanlar ve evli olanlar burslarımızdan yararlanamaz.

7-Özel yasa ile affa uğramış olsalar dahi herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucunda çıkarılmış olmamak veya herhangi bir okulu bırakmış olmamak

8-Vakfın ilke ve amaçlarına uymayan dernek, siyasi parti ve benzeri kuruluşlara üye olmamak, fikren veya fiilen çalışıyor olmamak.

Yukarıda belirtilen hususlar vakıf tarafından araştırılabilir ve araştırma sonucunda başvuru işleme konulmayabilir.

Bursların Duyurulması ve Başvuru:

-2013-2014 öğretim yılı burs başvuruları 15 Temmuz – 16 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

-Burs başvuruları web sitemizden yapılabilir.

-Burs başvuruları Okul panolarından yaptığımız duyuruları takip ederek yapılabilir.

-İlgili üniversitelerin burs komitelerine her dönem başında adaylık şartları ve burs verilecek öğrenci sayısı bildirilecektir. Üniversitelerin Rektörleri veya Fakülte Dekanlarının görevlendireceği burs komitelerince seçilen bursiyerler de KAV tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Burs almak isteyen öğrenciler kendi fakültelerinin dekanlığına da başvurabilirler.

-Burs alan öğrencilerin bir sonraki yıl burslarının devam edebilmesi için, her yıl tekrar ‘başvuru için gereken belgeler’ kısmındaki evrakları KAV’na iletilmesi gerekmektedir.

Burs Başvurusu Kabul Edildikten Sonra İstenilen Belgeler:

-2 Adet 4,5×6 cm. boyutlarında vesikalık fotoğraf

-Nüfus Cüzdanı örneği

-İkametgah ilmühaberi (ailesinin ve kendisinin), yurtta kalması halinde yurt müdürlüğünden belge

-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

-Adli Sicil Belgeniz (yükseköğrenim öğrencileri için)

-Burs Başvuru Formu

-Öğrenci İşlerinden onaylı transkript, üniversiteyi kazandığına dair belge

-Okulda disiplin suçu olmadığına dair belge

-Aile geliri sağlayan kişi/kişilerin aylık gelir durumunu gösteren son tarihli belge, (İşyerinden veya gelirin elde edildiği yerlerden alınacak maaş bordrosu, emekli ise aylıklarını aldıkları banka cüzdanının ilk sayfası ile son maaşını gösteren sayfasının fotokopisi, Vergi Mükellefi ise Vergi Levhası fotokopisi)

Anne veya babası emekli oldukları halde çalışmakta olanlar için her iki gelir de belgelendirilmelidir. Gerçek gelirlerin belgelenmediğinin tespiti halinde burs yalan beyandan ötürü derhal kesilir ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

-Anne çalışmıyor ise (Ev Hanımı) sağlık Karnesinin fotokopisi

-Kirada oturanlar için kira kontratının fotokopisi

-Kardeş öğrenci belgesi ( Okuduğu okuldan alınancak)

-Özgeçmişini anlatan detaylı dilekçe

Yukarıda istenen belgeler KAV tarafından incelemeye tabi tutulur, inceleme sonucuna göre burs isteği hakkında işlem yapılır.

Bursun kesilmesi:

-beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı saptanırsa

-adli ceza veya disiplin cezası alması durumunda

-öğrencinin okulu bitirmesi veya okuldan ayrılması durumunda

-geçerli bir nedeni olmaksızın okuldaki başarı durumunun düşmesi, sene kaybı veya sömestir kaybı halinde

-maddi durumunda okumasına yeterli gelişmeler olması durumunda

-vakfın amaçlarına aykırı tutum ve genel davranış bozukluklarının belirlenmesinde

-Yukarıda belirtilen maddelerin aksine bir durum saptanırsa

Burs süreleri :

Toplam 9 ay burs verilecektir.

Burs kaydı sırasında :

İyi niyet sözleşmesi imzalanır.

Bursların karşılığı :

KAV bursu karşılıksız olup geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak bursiyerlerin sosyal projelerde yer alması tercih edilir.

Burs Miktarı :

Her yıl Yönetim Kurulunca, vakfın maddi gücü göz önüne alınarak belirlenir.

Vicdani Yükümlülük :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, KAV’ın kendisine yaptığı bu insani yardımı unutmayarak iş hayatına başladıktan sonra kendisi gibi maddi olanaklardan yoksun, başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerini tamamlamaları için KAV aracılığıyla burs vermeyi veya başkalarının da KAV’a bağış yapması için çabalamayı vicdani bir sorumluluk olarak görmelidir.

Burs başvuru formu : http://www.kavakfi.org.tr/burshigh.php/

Adres Bilgileri

Adres

İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Caddesi No: 61 06550 Çankaya – Ankara / TURKIYE

İletişim Bilgileri

E posta:
[email protected]

[email protected],

[email protected],

Telefon: +90 312 491 22 32

Faks: +90 312 491 22 21

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin