Kıbrıslı Türk Toplumu için AB Burs programı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, 2015 – 2016 Akademik Yılı’nı kapsayan süre için Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrenciler, mezunlar ve profesyonellere burs hibe edecektir.

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve
British Council tarafından uygulanmaktadır
Yerel Hibe Programı
İlgi Beyan Etme Çağrısı
2015/16 Akademik Yılı
için
Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı
BAŞVURU REHBERİ
Başvurunuzu tamamlayıp göndermeden önce bu burs programının özelliklerini
tam olarak anlamak için lütfen bu rehberi; uygunluk kriterlerini ve gerekli
belgeleri; başvuru, değerlendirme ve seçme sürecini; ve sonuçların nasıl
duyurulacağını dikkatli okuyunuz.

1. AMAÇLAR:
Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma hedefi doğrultusunda, Avrupa
Komisyonu aşağıda belirtilen amaçlarla, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Türk öğrenciler,
mezunlar, ve profesyonellere burs hibeleri verecektir:
– Belirli bir alanda bilgi ve/veya becerilerini artıracak ek eğitim fırsatları sunmak
– Avrupa Birliği’nde eğitim alma ve çalışma deneyimlerini genişleterek onları Avrupa
Birliği’ne yakınlaştırmak

2. TANIM:
2.1 BURS KATEGORİLERİ
Bu çağrı altında, bir AB Üye Devleti’nde (Kıbrıs’ın kuzeyi hariç) öğrenim, araştırma veya
eğitim için 3 farklı tipte burs verilecektir. Her burs tipinin farklı hedef grubu vardır:
Tip A: Bir lisans öğrenim programının bir akademik yılı için burslar.
Tip B: Bir yüksek lisans öğrenim programının (Master veya Doktora veya Doktora sonrası
programlar) bir akademik yılı için burslar.
Tip C: Dil eğitimleri dahil, akademik araştırma veya profesyonel kurslar, veya eğitim
programlarına yönelik 2 ile 6 ay arası sürecek kısa dönem eğitim programları için burslar.
Başvuru sahipleri üç burs tipinden bir tip için tek bir başvuru yapabilirler. Birden fazla burs
tipi için başvuru yapan başvuru sahipleri reddedilecektir.
Verilmesi öngörülen 100 – 115 burs, okul ücreti, konaklama ve seyahat masraflarına katkı
olacak şekilde toplu sabit bir miktar olarak hibe edilecek. Üç kategorinin (alt kategorileri ile
birlikte – aşağıya bakınız) her birinde ayrı listelerde rekabet olacaktır. Yani bir kategorideki /
alt kategorideki aday ayni kategorideki / alt kategorideki adaylar ile yarışacaktır.

2.2 BURS FONU VE FONUN DAĞILIMI
Avrupa Komisyonu’nun 2015/16 için bu çağrıda sağladığı toplam hibe miktarı 1,560,000
EURO’dur. Bu hibe farklı kategorilece dağıtılacak, her kategori ise aşağıdaki gibi alt
kategorilere bölünecektir:
Tip A Lisans bursları (L) için €525,000: toplam hibenin %34’ü; 35 hibe
Tip A1 Hibenin %77’si, yani €405,000, Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında önceden hiç
öğrenim görmemiş olan adaylar için ayrılacaktır (27 hibe)
Tip A2 Hibenin %23’ü, yani €120,000, bu kategoride olup, önceden Kıbrıs dışında
öğrenim görmüş adaylar için ayrılacaktır (8 hibe)

B TİPİ Lisans Üstü Bursları (LÜ) için €825,000: toplam hibenin %53’ü; 55 hibe
Tip B1 Hibenin %64’ü, yani €525,000, Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir üniversite veya
yüksek öğrenim kurumunda önceden hiç öğrenim almamış olan adaylar için
ayrılacaktır. (35 hibe)
Tip B2 Hibenin %22’si, yani €180,000 daha önce yurt dışında bir AB üye ülkesinde
öğrenim görmüş olan adaylar için ayrılacaktır. (12 hibe)
Tip B3 Hibenin %14’ü, yani €120,000, daha önce yurt dışında – AB üye ülkeleri hariç-
öğrenim görmüş adaylar için ayrılacaktır. (8 hibe)

C TİPİ Kısa Dönem Eğitim Programları bursları (KD) için €210,000: toplam hibenin
%13’ü; 25 hibeye kadar (kesin hibe sayısı önerilen kursların sürelerine bağlı olarak
belirlenecektir)
Tip C1 Hibenin %67’si, yani €140,700, akademik araştırma ve mesleki kurslar gibi
kısa dönem programlarına ayrılacaktır (17 hibeye kadar)
Tip C2 Hibenin %33’ü, yani €69,300, dil eğitimine ayrılacaktır (8 hibeye kadar)

Bir veya birden çok kategori veya alt kategoride yeterince uygun adayın bulunmaması
durumunda, fonların en üst seviyede değerlendirilebilmesi için, Sözleşme Makamı
(British Council) fonların kategoriler ve alt kategoriler arasında yeniden dağılımını
yapma hakkına sahiptir. Öncelik şu gurupların olacaktır: 1) Daha önce Kıbrıs’ın kuzeyi
dışında hiç öğrenim görmemiş olan kişiler; ve 2) daha önce bir AB üye ülkesinde hiç
öğrenim görmemiş kişiler.

3. UYGUNLUK KRİTERLERİ VE GEREKLİ BELGELER
Avrupa Komisyonu, Burs programı için uygunluk kriterlerini ve delil oluşturacak gerekli
dokümanları aşağıdaki gibi belirlemiştir (sayfa 3 – 8).
Dikkat: Başvuru son tarihinde Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) veya British Council
Kıbrıs ofisinde çalışan Kıbrıslı Türkler olası bir menfaat çatışmasından dolayı başvuru yapma hakkına
sahip değildirler. Bu kısıtlama ayrıca bu kişilerin çocukları, eşleri, ebeveyinleri ve kardeşleri için de
geçerlidir.
3.1 Tip A – Lisans Bursları (L)
A TİPİ – L Bursları için başvuru yapanlar Kıbrıs Türk toplumundan olmalı ve Kıbrıs’da bir
lisede kayıtlı lise son sınıf öğrencisi veya Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi
yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olan bir lisans öğrencisi olmalıdır. Kıbrıs’daki herhangi
bir liseden mezun olan ve bir lisans programına başlamak isteyenler de başvuru
yapabilirler. Temmuz 2015 sonuna kadar mezun olmayı bekleyen lisans öğrencileri TİP B –
Lisans Üstü Bursları altında başvurmalıdır).
Bu kategoride adaylar 2 farklı sıralamada yarışacaklar:

Tip A1: Kıbrıs’ın dışında bir öğretim kurumunda hiç öğrenim görmemiş adaylar
sayfa 2’de belirtilen Tip A burslarına ayrılan fonun yaklaşık %77’si için bir
sıralama listesinde yarışacaklar.
Tip A2: Daha önce Kıbrıs’ın dışında bir öğretim kurumunda öğrenim görmüş (ör.
uluslararası bir lise öğrenci değişim programı çerçevesinde veya yurt dışında
bir ‘foundation’ veya hazırlık senesinde) olan adaylar sayfa 2’de belirtilen Tip
A burslarına ayrılan fonun yaklaşık %23’ü için bir sıralama listesinde
yarışacaklar.
Bu kategori altında burs alanlar, Kıbrıs’ın kuzeyi dışında bir AB ülkesi’de bir üniversite veya
dengi yüksek öğrenim kurumunda (gidilecek ülkenin makamları tarafından resmi olarak
akredite edilmiş) 2015/16 akademik yılı içinde bir lisans programını takip edebilecekler.
Burslar bu çağrının şartları altında, yalnızca 1 Eylül 2015 ile 31 Ağustos 2016 tarihleri
arasında yer alan 2015/16 akademik yılı için verilecek. Burs 2015/2016 yılında kullanılmalıdır
ve ertelenemez. Akademik takvimler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir; bu yüzden
yukarıdaki tarihlerden biraz farklı takvimler de kabul edilebilir. Burslar öğrenim programının
bir akademik yılını kapsar. Seçilen program tam zamanlı olmalıdır.
– Burs €15,000 tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir. Bu miktar aylık €1,420 (bir
akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne dayanarak) artı uçak bileti
ücreti €800 olarak (gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ortalama ücrete dayanarak)
hesaplanmıştır .
– Kıbrıs’da (Kıbrıs’ın kuzeyi dışında) öğrenim görmeyi seçenler için, burs €7,500
tutarında toplu bir miktar olarak verilecektir. Bu miktar aylık €750 olarak
hesaplanmıştır (bir akademik yılın 10 aylık bir gösterge süre olduğu formülüne
dayanarak).
– Bu burs programı altında aile veya çocuk ödeneği sağlanmaz.

Sözleşme Makamı olan British Council, fonların kullanılmasına bağlı olarak en fazla 2 üstün
başarılı başvuru sahibine seçtikleri lisans eğitim programında 3 yıla kadar burs verme hakkını
saklı tutar. Bu lisans öğrencileri, daha önce Kıbrıs’ın dışında hiç eğitim almamış olan başvuru
sahipleri arasından seçilecektir. Bu kişiler, değerlendirme sürecinde, 1 yıldan daha uzun
lisans programları için başvurmuş olan grup içerisindeki en yüksek puanlara dayanarak
seçilecektir. Ek yıllar için verilecek toplam burs miktarı, devam ve başarı raporlarına bağlı
olarak, ilk eğitim yılı için verilen yıllık toplu rakama eşit olacaktır.

Lisans için Uygunluk Kriterleri:
Başvuru sahipleri:
– Kıbrıs Türk toplumundan olmalıdır.
– Kıbrıs’da doğmuş olmalı veya ebeveynlerinden biri Kıbrıs’da doğmuş olmalı.
– Burs sözleşmesinin imzalandığı (burs alınması durumunda) tarihte en az 18 yaşında
olmalıdır. Başvuru sahibinin burs sözleşmesinin imzalandığı tarihte 18 yaşından
küçük olması durumunda, British Council’ın Çocuk Koruma politikası gereğince
velisinin veya yasal temsilcisinin veli izin formu imzalaması gerekir. Veli veya yasal
temsilcinin ayrıca burs sözleşmesini de imzalaması gerekir. (Bu uygulama British
Council’ın çocuk koruma ve sözleşme yapma işlemleri politikası gereğidir).
-Öğrenim programına katılabilecek ve tamamlayabilecek durumda olmalıdır ve
sağlığında buna engel olacak bir durumun olmadığını beyan etmelidir.
– 2014/2015 akademik yılında Kıbrıs’da bir lisede son sınıfa kayıtlı, veya Kıbrıs’ın
kuzeyinde bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı bir öğrenci
olmalıdır. Kıbrıs’daki herhangi bir liseden mezun olanlar (yani lise mezunu olup, şu
anda herhangi bir yüksek öğrenime devam etmeyenler) da başvurabilirler. 2014/2015
akademik yılı için Kıbrıs’ın kuzeyinin dışında bir üniversite veya dengi yüksek öğrenim
kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri bu kategori altında başvuru yapamazlar.
– Kıbrıs’da bir ilkokul, ortaokul veya lisede, veya Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yüksek öğrenim
kurumunda en az 7 yıl tam zamanlı öğrenim görmüş olmalıdır. Asgari 7 yıllık süre
kesintisiz olmak zorunda değildir ve yukarıda adı geçen farklı öğrenim kurumlarına
devamın toplamı olarak değerlendirilecektir.
– Gidilecek ülkedeki üniversite veya dengi yüksek öğrenim kurumunda seçilen
programın diline yeterince hakim olması gerekir.
– Önceki Kıbrıs Türk Toplumu için AB programları altında herhangi bir burs hibesinden
yararlanmamış olması gerekir (yani Toplum Burs Programı 2007/08 ve 2008/09, AB
Burs Programı 2009/10 ve Kıbrıs Türk Toplumu için Burs Programı 2010/11,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ve 2014/2015).
Yukarıdaki uygunluk kriterlerinin tümüne uygun olmayan başvuru sahipleri
reddedilecektir.

Lisans başvuruları için gerekli dokümanlar:
– Yakın geçmişte çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
– Başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da doğduğunu
gösteren doğum belgesinin bir kopyası (yalnızca doğum belgesi kopyası kabul
edilecektir, kimlik kartı veya pasaport kopyaları kabul edilmeyecektir). Başvuru
sahibinin Kıbrıs dışında doğmuş olması durumunda, kendi doğum belgesine ek
olarak, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs Türk toplumundan olduğunu ve Kıbrıs’da
doğduğunu gösteren doğum belgesinin bir kopyası da sunulmalıdır (başvuru sahibinin
bu dokümanları ebeveyninin tam adı hem kendinin hem de ebeveyninin doğum belgesinde ayni geçecek şekilde sunması gerekir). Sözleşme Makamı yukarıdaki
kritere uygunluğu inceleyebilmek amacıyla Kıbrıs Türk toplumu ile gerekli etkin
bağların olduğunu kanıtlayan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.
– Öğrencinin Kıbrıs’daki liseden almış olduğu, en son tamamlanan akademik yıla ait
karne veya diploma kopyaları ve bunların İngilizce tercümeleri (tasdikli olmayan
tercümeler de kabul edilecektir). Okulunuz karnenizin/diplomanızın İngilizce kopyasını
vermiyorsa, bu ilgili eğitim makamlarından da alınabilir.
– Sadece bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı olan lisans öğrencileri
için geçerlidir: Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir üniversite veya dengi yüksek öğretim
kurumunun o tarihe kadar olan akademik başarı transkriptlerinin kopyaları ve
bunların İngilizce tercümeleri. Tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir.
– Başvuru sahibinin toplamda en az 7 yıl tam zamanlı olarak Kıbrıs’da öğrenim
gördüğünü (ilkokul, ortaokul, lise veya yüksek öğrenim kurumunda) gösteren ek
sertifikalar, transkriptler, öğrenci karneleri/diplomalarının kopyaları ve bunların
İngilizce tercümeleri (tasdikli olmayan tercümeler kabul edilecektir). Bu belgeler
gitmiş olduğunuz okul/üniversite veya ilgili eğitim makamından alınabilir. Başvuru
sahibinin Kıbrıs’da en az 7 yıl tam zamanlı olarak eğitim görmüş olduğunu kanıtlayan
sertifika veya transkriptlerin her akademik yıl için ayrı sunulması gerekmektedir.
Dikkat: Yalnızca mezuniyet tarihini gösteren bir diplomanın kopyası 7 yıllık
öğrenimi kanıtlamak için yeterli değildir.
– Orijinal İletişim Bilgileri Formu doldurulmalı, imzalanmalı ve üzerine tarih atılmalıdır.
Başvuru sahibi mevcut ikamet adresini ve istenilen diğer tüm iletişim bilgilerini
girmelidir. Form Ek F’dedir.
– Başvuru sahibinin mevcut ikamet adresini gösteren herhangi bir belge kopyası.
Burada gösterilen adres İletişim Bilgileri Formu’nda belirtilen ile aynı olmalıdır.
– Başvuru formunda belirtilen üç programdan en az biri için koşullu veya koşulsuz kabul
mektubunun/mektuplarının kopyası. Veya, üniversitenin/üniversitelerin veya dengi
yüksek öğrenim kurumunun/kurumlarının başvuru sahibinin başvurusunu
değerlendirmeye prensipte istekli olduğunu gösteren herhangi bir yazışma.