Ki Meslek Liseliyim Çünkü… temalı Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye geneli resmî/özel tüm meslekî ve teknik anadolu lisesi, meslekî eğitim merkezi ve meslekî açık öğretim lisesi öğrencilerine yönelik Ki Meslek Liseliyim Çünkü… temalı “Fotoğraf Yarışması” düzenlemektedir.

“İyi Ki Meslek Liseliyim Çünkü…” Teknik Şartnamesi

KONU: Meslek lisesi öğrencilerinin gözünden meslek liseleri, mesleki eğitim ve meslek lisesi öğrencilerinin fotoğraflanması.

AMAÇ: Millî Eğitim Bakanlığı’nm 2023 Vizyon Belgesi’nde mesleki eğitim için öngörülen ilk hedef olan “Mesleki ve Teknik Eğitime Atfedilen Değerin Artırılması Sağlanacak” hedefine ulaşılmasına katkı sağlamak amacıyla, fotoğraf sanatı aracılığı ile meslek lisesi öğrencilerinin kendi okulları ve mesleki eğitim ile ilgili olumlu algı geliştirmelerini sağlamak.

YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
Yarışmamız, Sayısal (Dijital) kategoride renkli veya siyah beyaz fotoğraflardan oluşabilir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Fotoğraf yarışmamıza Türkiye genelinde halen mesleki ve teknik anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri ve mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup, okula devam eden tüm öğrenciler katılabilir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Her katılımcı, en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya siyah beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

4. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafın sosyal medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya engel değildir.

5. Fotoğraflar, meslekiegitim27@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Yarışmanın duyurusu Gaziantep İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli yollarla yapılacaktır.

6. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir.

7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraftaki eser, iyi
örnek, şahıs ve mekânlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9. Kural ihlali yapan katılımcının verilmiş ise ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazananları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

10. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

11. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.

12. Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurulun gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklikler yapabilir.

13. Şartnamede belirtilen ödüller, kargo ile hak sahiplerinin adreslerine gönderilecektir. Kargonun geri iade edilmesi durumunda hak sahibi ödül hakkını kaybeder. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu’nun kararlan geçerlidir.

14. Katılımcılar, meslekiegitim27@gmail.com’a fotoğraflarım göndermekle yarışma koşullarım okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarım göndermesiyle yürürlüğe girer. Yanşmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin telif hakları katılımcıya ait olup, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, katılımcılann göndermiş olduğu fotoğrafları, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 22/08/2017 tarih ve E.12607291 sayılı yazısı (2017/25 sayılı genelge) uyarınca eser sahibinden izin alarak yayınlarında, internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kullanacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi (_ ) kullanılabilir. Ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasımn ismi 32 karakteri geçmeyecektir.
1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2) Daha sonra alt çizgi ( _ ) eklenip, eser sahibinin ismi maksimum 10 karakter olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örneğin Semih DEMİR için “semihdemir”, Abdulkadir ÇAĞLAYAN için “abdulcag” ya da “kadircagla” ya da “abdkadcag” gibi.
3) Daha sonra alt çizgi ( _ ) eklenip fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (l’den 3’e kadar)’dır.
4) Daha sonra alt çizgi ( _ ) eklenip fotoğrafa verilen isim küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Semih DEMİR” isimli katılımcının çektiği “okulda bir gün” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TR_semihdemir_l_okuldabirgun” olur.

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:
Fotoğraflar, meslekiegitim27@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Elden teslim ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Yarışma için gönderilen e-posta içeriğinde katılımcının adı, soyadı, sınıfı, okul adı, ilçe ve il bilgileri mutlaka yer almalıdır.
Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar cep telefonu ya da fotoğraf makinesi ile çekilmiş olabilir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek seferde gönderiniz.
Eserlerin gönderiminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 01 Mart 2019
Son Katılım Tarihi : 17 Mayıs 2019
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 24 Mayıs 2019
Sonuçların İlanı : 27 Mayıs 2019

ÖDÜLLER:
“İyi Ki Meslek Liseliyim Çünkü…” adlı fotoğraf yarışması kapsamında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olmak üzere 4 fotoğrafa ödül verilecektir.
Birincilik Dizüstü Bilgisayar ve Ahilik Plaketi
İkincilik Canon EOS 1000D Fotoğraf Makinesi ve Ahilik Plaketi
Üçüncülük Tablet Bilgisayar ve Ahilik Plaketi
Mansiyon 128 GB USB Bellek ve Ahilik Plaketi