KGK Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Eğitimi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Üniversitemiz arasında,YMM ve SMMM’lerin bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik eğitim verilmesi amacıyla organize edilen meslek mensupları için geçiş dönemi eğitim programına ilişkin işbirliği protokolü 07.02.2013 tarihinde imzalandı. Bu kapsamda KGK, devam eden akreditasyon sürecinde Üniversitemize 22.03.2013 tarihi itibari ile kayıt alma iznini vermiş bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik eğitim verilmesi maksadı ile yapılacak eğitimlerin Gazi Üniversitesi gibi muhasebe alanında köklü bir geçmişi ve entelektüel birikimi olan üniversitemiz tarafından da verilmesi tüm muhasebe meslek camiası tarafından beklenmekteydi. Nihayet KGK tarafından 22.03.2013 tarihli üniversitemize hitaben yazılan yazıda Üniversitemizin işbirliği protokolüne konu edilen geçiş dönemi eğitimlerine ilişkin kayıt kabul etmesi uygun görüldü. Kayıt alma iznini izleyen süreçte, 35’er kişilik katılımcıdan oluşmuş gruplar teşkil edildiğinde KGK’nun onayı ile eğitimlere başlanması beklenmektedir.

YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’ler tebliğde belirtilen özel şartları da yerine getiriyorlarsa bu eğitimlere başvurarak, başarı ile tamamladıktan sonra bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerini sağlayacak katılım belgesini hakedeceklerdir.

Gazi Üniversitesi muhasebe alanında uzman kadrosu ile bu eğitimlere yürütmeye hazırdır. Bu eğitimlerle muhasebe mesleğinin ve meslek mensuplarının hak ettiği itibarı ve konumu kazanması sağlanmış olacak, meslek mensupları ile bilim insanlarının kaynaşması muhasebe bilim ve mesleğine yeni ufuklar açacaktır. Gazi ekolü bu eğitimlere de imzasını atacaktır. Bu sürecin Gazi Üniversitesine ve tüm muhasebe meslek camiasına hayırlı olması dileğiyle.