Keylerle İlgili Önemli Açıklama!

Konut Edindirme Yardımı hak sahipleri ile ilgili listelerin yayınlanması için EGYO`na 30/09/2014 tarihine kadar süre verilmişti.
29 Eylül 2014 günlü 29134 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede KEY Listesi yayınlanmıştır. Bu durumda ödemelerini eksik alan ya da hiç alamayanlar açısından dava açma süresi 29/09/2014 tarihinde başlamıştır. Davaların 28 Kasım 2014 tarihine kadar açılması gerekmektedir.
Bu durumda bulunup da dava açmak isteyen üyelerimizin, aşağıda yazılı belgeleri ile birlikte bağlı oldukları Şubeye giderek, hukuk yardımı talep etmeleri gerekmektedir. Şubelerimize bu konuda gerekli bilgilendirme yapılmıştır.