Keşan Belediyesi 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması

KEŞAN BELEDİYESİ
5. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Şartnamesi

KONU: Fotoğraflarla Keşan

AMAÇ: İlçemizin yazı, kışı, baharı, şenlikleri, alışverişi, tarım ve hayvancılığı, Saros körfezi vb unsurlarla güzel ilçemiz Keşan’ın; insanı, tarihi, doğası ve sosyal yaşamıyla belgelenerek zengin bir kent arşivi oluşturmak ve ilçenin güzel fotoğraflar eşliğinde tanıtımına katkı sağlamak.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri, EFOD Yönetim Kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severler katılabilir.
3. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Keşan ilçe sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
4. Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
5. Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
6. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş; fotoğrafın belgesel değerini değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
7. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
10. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
11. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
12. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
13. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
14. Yarışma sonunda dereceye giren eserlerden oluşan bir katalog basılacak ve katılımcılara, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF’ye ve Fotoğraf Sanatı Derneklerine gönderilecektir.
15. Yarışma sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgesi düzenlenip gönderilecektir.
16. Keşan Belediyesi’nin yarışmacının kural ihlalinden doğacak maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklıdır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Keşan Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır. Bu eserler Keşan Belediye Başkanlığı’nın arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Keşan Belediye Başkanlığı tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Keşan Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
– Keşan Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Keşan Belediye Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– Yarışma sonuçları Keşan Belediyesi’nin www.kesan.bel.tr , TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği’nin www.efod.org.tr web sayfalarında duyurulacaktır.
– Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfasında yayınlanacak, ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te yer alacaktır.
– Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Keşan Belediyesi ve TFSF YK kararı geçerlidir.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
c) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
f) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Dijital (Sayısal) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İSİMLENDİRME:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının çektiği “Körfez’de günbatımı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_korfezde_gunbatimi” olabilir.
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
i) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Keşan Belediye Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Arif TEKİN Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan AKTAN Keşan Belediye Başkan Yardımcısı-Gazeteci
Dilek ALTAY Fotoğraf Sanatçısı
Enver ŞENGÜL Fotoğraf Sanatçısı
Necdet UYBAŞ Gazeteci
Serdar İYİİZ EFOD Yönetim Kurulu Başkanı
Sonay CAN Gazeteci
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
TFSF Temsilcisi: Kemal ERGİN

ÖDÜLLER:
Birincilik : 3000 TL
İkincilik : 2000 TL
Üçüncülük : 1000 TL
Mansiyon (3 adet) : 500 TL
Keşan Belediyesi Özel Ödülü : 500 TL
Sergileme/Satın Alma (En fazla 33 adet) : 100 TL
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Süreci : 16.07.2015
Son Katılım Tarihi : 05 Ekim 2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10 Ekim 2015
Sonuçların Açıklanması : 11 Ekim 2015
Töreni, Sergi ve Kokteyl : Keşan Belediyesi web sitesinde saha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Ali Osman ÖNGÜR
E-posta: [email protected]
Telefon: (0284) 714 11 85 (Dahili 120)
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/077 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin