Kes Yapıştıra Son Okul Öncesinde İnovasyon Projesi

Çocuklar, eğitim-öğretim ortamına ilk adım attıkları okul öncesi dönemden itibaren birçok teknolojik gelişmeyle karşı karşıya gelmektedir.Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi,öğrenme deneyimini yeniden tanımlama gereğini doğurmuş ve öğrenciler ile eğitim deneyimi arasındaki etkileşimin daha etkili ve daha verimli olabilmesi için yeniden tasarlanması gereğini ortaya çıkarmıştır.Bu bağlamda gelişimsel olarak uygun programın seçimi, uygun web sitesinin seçimi, seçilen kaynaklar ile programın bütünleştirilmesi ve öğrenme deneyimlerini desteklemek için uygun bilişim teknolojilerinin seçilmesi gerekmektedir.Bu bilinçle projemiz ile okul öncesi eğitimin önemi vurgulanacak , öğretmenlerin dijital yeterlilikleri arttırılacak,ailelerin eğitimde aktif olmaları ve doğru dijital uygulamalarla çocuklarının gelişimine katkısı sağlanacak,doğru teknoloji kullanımına dikkat çekilecek,okul öncesi eğitimin sadece kes-yapıştır,kağıt ve sanat etkinliklerinden ibaret olmadığı gösterilecek diyerek başladığımız projemizde sona yaklaşıyoruz.Sakarya Zübeyde Hanım Ortaokulu Anasınıfı öğretmeni Elem Göktaş ve  Mina Özdoğancı Anaokulu Öğretmeni Emine Coşkuntürk kuruculuğundaki projede 22 Türk 2 yabancı ortak bulunmaktadır. Eylül ayında çalışmalara başlayan projemizin 30 Haziran da sonlanacaktır. Projemizle, Okul öncesi eğitimde öğretmen, öğrenci,veli boyutunda dijital yeterliliklerin artması, Doğru teknoloji kullanımının erken yaşta gelişmesi, Güvenli internet kullanımının teşfik edilmesi, ailelerin bilinçlenmesi, 2023 vizyonuna uyum sağlanması, Ortak ürünlerin oluşturulması, Teknolojinin zaman içindeki hızlı gelişimine dikkat çekilmesi gibi birçok hedefimize ulaştık. covid-19 sürecinde de ne kadar doğru bir proje yaptığımızı görmüş olduk. Bu süreçte hem öğrencilerimiz hem velilerimiz için teknoloji kullanımlı içerikler oluşturduk. Öğretmenler olarak dijital içerik üretmeye başladık. Harika ekibimizle harika çalışmalar yaptık.