Kentte Engel Yok Liseler Arası Proje Yarışması

lise öğrencileri
Liseler Arası Proje Yarışması

KONAK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENTTE ENGEL YOK LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

A)YARIŞMANIN AMACI
Belediyemizce düzenlenen bu yarışmanın amacı; gençlerin hayata hazırlanmasını kolaylaştırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, engelsiz yaşam konusunda yeni yaratımlar oluşturmak, farkındalık sağlamak, engelli bireylerle kaynaştırma sağlamak, toplumsal bilinçlendirmeyi arttırmak ve yaratıcılıklarını deneyimleyebilecekleri ortam sağlayarak gençlere destek vermektir. Bu yıl 2ncisi yapılacak olan ‘Kentte Engel Yok Proje Yarışması’nın konusu ‘Kentte Engelsiz Bir Gün’ olarak belirlenmiştir.

B)YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
2- Takımlar en geniş hedef kitleye farkındalık kazandırmaya yönelik olarak Afiş, Kısa Film ve Kamu Spotu Filmi Kategorilerinin yanında Sosyal Sorumluluk Projesi ile de katılabilirler. Katılımcı okullar afiş kısa film ve kamu spotu kategorilerinde en az 2 en fazla 5 er kişilik gruplarla, Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ise en az 5 er katılımcıdan oluşan en çok birer takımla katılabilirler.(okullar her kategoride yalnız 1 er takımla yarışmaya katılabilir)
3- Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınları ile jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
4- Yarışma sadece İzmir’deki orta dereceli okulların 2inci basamağında eğitim veren Öğretim Kurumlarının 9,10,11ve 12inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerinden oluşan en çok 5 er kişilik takımlar danışman öğretmenleriyle katılabilirler.
5-Yarışmaya katılımlar sadece e-mail yoluyla kabul edilecektir.
7- Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

C)YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Yarışma dili Türkçedir.
2-Yarışmanın bu yılki konusu “Kentte Engelsiz Bir Gün” olarak belirlenmiştir.
3- Yarışmaya gönderilen eserler(Afiş, Kısa Film ve Kamu Spotu) kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır. Sosyal Sorumluluk Projeleri de yarışma duyurusundan sonra başlatılmış ve 2023 yılı haziran ayında sonlandırılacak olmalıdır.
4- Yapıtlar özgün, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
5-Yarışmaya katılacak eserler ve projeler her kategori için verilen standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Ç) YARIŞMA BAŞVURUSU
1- İlk başvuru formlarını takımlar 14 Ocak 2023 tarihine kadar doldurup konakengelsizyasam@gmail.com mail adresine, 507 472 21 07 numaralı telefondan iletişime geçip bilgi alarak yapmalıdırlar.
2-E-mail’in konu kısmına “Kentte Engel Yok Yarışma İlk Başvurusu” yazılacaktır. Ek dosya olarak; Ek-2 deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir. İlk Başvuru Formları kabul edilen takımlar danışma kurulunun yürüteceği danışma toplantılarına, etkinliklere ve eğitimlere katılım sağlayabileceklerdir.
3- Tamamlanan eserlerin Kategoriye ait teslim formları ile birlikte son gönderim/teslim tarihi 06 MAYIS 2023’tür.

D) ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden geçer.
2- Şartnamede ve EK-1 Formda belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir.
2-Jüri, incelemelerini 10 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlar.
3-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.
4- Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından sergilenecek ve gösterimi yapılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserleri, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
5- Sonuçlar 12 Mayıs 2023 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından açıklanacak, ödül töreni Haziran (2023) ayının ilk 2 haftası içerisinde yapılacaktır.

E)YARIŞMA TAKVİMİ
İlk Başvuru Formlarının gönderilmesi: 13 Ocak 2023
Eser Son Başvuru: 6 Mayıs 2023
Ön Jüri Değerlendirme: 6-10 Mayıs 2023
Jüri Değerlendirme: 11-12 Mayıs 2023
Sonuçların Açıklanması: 12 Mayıs 2023
Ödül Töreni: 1-10 Haziran 2023 Arası

ÖDÜLLER
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Okula Dünya Klasikleri Kitap Seti, Özel okul Ödülü, Okula Plaketi
Birincilik Ödülü: Öğrencilere Tablet, Plaket, Katılımcı Okula Plaketi
İkincilik Ödülü: Öğrencilere Bluetooth Uyumlu Digital Kol Saati, Plaket, Katılımcı Okula Plaket
Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık, Plaket, Katılımcı Okula Plaket
Konak Belediyesi Özel Ödülü: Öğrencilere Plaket, Katılımcı Okula Dünya klasiklerinden kitap seti, Katılımcı Okula Plaket
Jüri Özel Ödülü: Öğrencilere plaket, Katılımcı Okula Dünya klasiklerinden kitap seti, Katılımcı Okula Plaket

JÜRİ ÜYELERİ
Engellilerle ilgili çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Üyeleri
Sanat ve Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin öğretim görevlileri,
Sanatçılar

DANIŞMA KURULU
Engellilerle ilgili çalışan Sivil Toplum Örgütlerinden üyeleri Sanat ve Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin öğretim görevlileri, Sanat ve Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin gönüllü öğrencileri

ESER GÖNDERME VEYA TESLİM ADRESİ
Mail: konakengelsizyasam@gmail.com
Formlar ve Ayrıntılar için Web Adresi: www.konak.bel.tr