Kentsel Projelere yönelik Şehir Ödülleri Yarışması

Şehir Ödülleri

Yaşayan Şehirler Platformu: Kentsel Projelere yönelik Şehir Ödülleri Yarışması

Şehir Ödülleri, ticari kaygı ve kar amacı güdülmeden, şehirlerimizin geleceğine ışık tutmak, ülkemizdeki başarılı, toplumsal fayda odaklı, projeler, uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek amacıyla, tarafsızlık, adalet ve hakkaniyet ölçüleri temel alınarak düzenlenmektedir.

Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri
Şehir Ödülleri’nin 3 ana temasından ilkini oluşturan “Umut Işığı” temalı paydaş ödülleri, 20 ödül kategorisinden oluşmaktadır. Şehir paydaşlarının projelerini ve uygulamalarını değerlendirerek, başarılı çalışmaları ödüllendirip, tüm kamuoyu ile paylaşmak hedeflenmektedir.

Özel Ödüller
Şehir Ödülleri’nin 3 ana temasından ikincisini oluşturan Özel ödüller, 3 ödül kategorisinden oluşmaktadır. Bir şehre dokunmuş, değiştirmiş, geleceğini etkilemiş, başarı ile temsil etmiş, farkındalığını arttırmış bireyleri ödüllendirip, tüm kamuoyu ile paylaşmak hedeflenmektedir.

Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller
Şehir Ödülleri’nin 3 ana temasından sonuncusunu oluşturan “Bilim Işığı” Temalı Akademik ödüller, 4 ödül kategorisinden oluşmaktadır. Şehir ile ilintili tüm disiplinlerden, başarılı projeleri, yayınları üreten tüm akademisyenler ve öğrenciler ödüllendirip, tüm kamuoyu ile paylaşmak hedeflenmektedir.

https://www.sehirodulleri.com/