“Kentsel Çelişkilerle Bursa” Fotoğraf Yarışması

“Kentsel Çelişkilerle Bursa”
Düzenleyen Kurum: Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Amaç: Bursa’da kentsel gelişim sürecinde; vatandaşların ve kamunun bilinçli ya da bilinçsiz olarak
yarattığı kentsel çelişkilerin, fotoğraf sanatı aracılığı ile belgelenerek, kamuoyunda dikkat uyandırılması
ve kamusal bilincin yükselmesine yardımcı olunarak, kentimize yapılan bilinçsiz müdahalelerin azaltılması
hedeflenmektedir.
Konu: Bursa da son yıllarda, şahıslar ya da kamu tarafından yapılan her türlü yapı ve yatırım bizi
etkilemektedir. Bursa hepimizin. Bu güzel şehre yapılan her güzel ve her olumsuz şeyden mesleğimiz
gereği topluma karşı sorumlu ve duyarlı olmak durumundayız. Şehrimizde yaşayan tüm canlıların yaşam
koşullarını kısıtlayan her türlü olumsuz hususları, sanatsal gözle ortaya çıkarmak bu tür hataların
yapımını azaltmaya katkı koymaktır. Kaldırımlar, trafik lambaları, engelli rampaları, yollar, çarpık binalar,
ters açılan kapılar, toplu taşıtlar, özel ve kamu yapıları, çevreye ve
doğaya saygısı olmayan, insanı ezen zoraki yapılar ana konumuzdur. Bu çerçeve de olmak şartıyla
sanatçı gözüyle konu geliştirilebilir. Bursa da hızlı bir değişim var. Tramvaylar, kentsel dönüşümler, Yeni
üniversiteler, Oteller, Stadyum, kent parkları yapılmaktadır. Bunların hepsi planlanarak yapılmaktadır.
Kent dokusu ve özgünlüğünü düşünen, sürdürülebilir bir şehir niteliğini koruyan, geleceğe ışık tutan
kökleri sağlam bu güzel şehre saygımızı ve sahipliliğimizi göstermek durumundayız.
Yarışma sonucunda ortaya çıkacak eserler, gerekli kurum ve kuruluşların dikkatine sunulacak ve
bu doğrultuda çözüm önerileri getirilecektir.
Konu: “Kentsel Çelişkilerle Bursa”
Yarışma Şartnamesi:
Yarışma, renkli veya siyah beyaz olarak, dijital dalda yapılmaktadır.
Katılım ücretsizdir.
Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör ve
profesyonel tüm fotoğrafseverler katılabilir. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış
eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Bursa Mimarlar Odası, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları
problemleri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu sorumluluk tamamen
katılımcıya aittir.
Fotoğraf çekilecek alan Bursa İli ve İlçelerini kapsamaktadır.
Fotoğraflar; uzun kenarı en az 3500 piksel, 300dpi çözünürlükte ve JPEG formatında,
CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.
Her katılımcı en çok 5 fotoğraf ile katılabilir.
CD’ye kaydedilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla, 6 rakamdan oluşan rumuz
(tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır) ve sıra numarası bulunacaktır.
(Örn: 654321-1, 654321-2…)
Başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. CD’ler
yarışma sonucunda geri gönderilmeyecektir.
Yarışmaya katılan fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz gönderilmelidir. Fotoğraflar
belge niteliği taşıyacağı için temel renk/ışık düzenlemeleri, basit temizlik uygulamaları
dışında müdahaleler ve HDR uygulamaları kabul edilmeyecektir. Bu şartlara uygun
panoramik fotoğraflar yarışmaya katılabilir.
Ödül kazanan ve satın alınan fotoğraflar, isim belirtmek şartıyla Mimarlar Odası’nın
öngöreceği kendisine ait her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek, tanıtım amaçlı
kullanılabilecektir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte Bursa Mimarlar Odası’na ait
olacaktır. Fotoğraf sahiplerine bu kullanımlardan dolayı ayrıca bir telif bedeli
ödenmeyecektir.
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara
katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalini tekrar ettiği
tespit edilen yarışmacılar süresiz olarak TFSF yarışmalarından men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Ödül kazanan ya da satın alınan fotoğrafların şartnameye uymadığının tespiti halinde
ödülü geri alınır.
Ödül alan ve satın alınan fotoğrafların her türlü kullanım hakkı fotoğraf sahibiyle birlikte
Bursa Mimarlar Odasına ait olacaktır.
Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Formdaki fotoğraf bilgileri ile dosya isimleri
birbiri ile aynı olmalıdır.
Bilgisayar ortamında açılmayan/okunmayan ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma
dışı bırakılacaktır.
Fotoğraf seçimi katılımcıların huzurunda yapılacaktır. İsteyen katılımcı fotoğraf seçim
salonunda bulunabilecektir.
Ödül alan fotoğraflar çeşitli basın organlarında yayınlanacak ve sergi haline getirilecektir.
Dereceye giren fotoğraflar TFSF 2013 Almanağı’nda yer alacaktır.
E-posta yolu ile yapılan gönderimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır.
Fotoğraf Yarışması Jüri Değerlendirmesi katılımcılara ve halka kapalı olarak yapılacaktır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın İlanı : 28.02.2013
Son Katılım : 31.05.2013
Jüri Toplantısı : 08.06.2013
Ödül Töreni : 10.06.2013
Yarışma Sergisi : 14.06.2013
Ödüller:
Birincilik Ödülü : 3.000.-TL
İkincilik Ödülü : 2.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000.-TL
Satın Alma : 20 Adet x 100.-TL = 2.000-TL
Yarışma Jüri Üyesi:
Prof. Sabit KALFAGİL: Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
İzzet Keribar ( E.FIAP) : Fotoğraf Sanatçısı
Nihat KÜÇÜK: Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) Başkanı
Murat KORKMAZ: Sosyolog, Fotoğrafçı
Nizamettin KAYA: Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı
Zehra SÖNMEZ: Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Temsilcisi
Jüri minimum 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Selma Çubukçu
Raportör: Çiğdem TURGAY ÖZBAŞARAN/Mimar
Mustafa KARAKOÇ/Mimar
İletişim: Ali ÖZTAŞ/Mimar -kentselceliskilerlebursayarisma@bursamimar.org.tr
MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No : 8
A-3 Blok Zemin Kat
Nilüfer / BURSA
Telefon : 0 224 453 56 00
Fax: : 0224 453 56 01
E-posta : kentselceliskilerlebursayarisma@bursamimar.org.tr
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca (TFSF No: 2013/21) desteklenmektedir.
Detaylı bilgiye www.bursamimar.org.tr adresinden “Yarışmalar” Bölümünden ulaşabilirsiniz.
Katılım formunu e-posta olarak kentselceliskilerlebursayarisma@bursamimar.org.tr adresine
gönderebilirsiniz.