Kentlerde ve Yapılarda Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Can Alüminyum & Cansan Alüminyum, sektörün gelişimi ve çağdaş tasarımı desteklemek, yeni fikirleri özendirmek ve öğrenciler arasında, alüminyumun üstünlüklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, kavramsal yaklaşımdan çözüme uzanan tasarım, düşüncesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere, alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli bir öğrenci yarışması düzenlemektedir.

Katılım Koşulları

T.C ve K.K.T.C. üniversitelerinin mimarlık bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler veya bunlar dışında diğer ülke üniversitelerinin mimarlık bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören T.C. uyruklu tüm öğrenciler yarışmaya bireysel veya grup olarak, ancak tek bir proje ile katılabilirler. Grup katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Katılımcılar, yarışma şartnamesini Mimarlık Bölüm’lerinden, Mimarlar Oda’sının şubelerinden ve http://canalüminyum.com.tr/yarışma2014 adresinden temin edebilirler. Yarışmacıların, şartnameleri 09.12.2013 Pazartesi gününden itibaren elde ettikten sonra http://canalüminyum.com.tr/yarışma2014 adresine kaydolmaları zorunludur.

YARIŞMANIN KONUSU

Farklı kentsel alanlara kurgulanabilen –bu meydan, sahil kenarı, tarihi alan, park ve benzeri kentsel alanlar olabilir- işlevi öğrenci tarafından belirlenecek, “taşınabilir yaşam alanı” tasarımı yarışmanın konusudur. Bu bağlamda “küresel ısınma sorunları, yapılarda enerjinin verimli ve etkin kullanımı ve sürdürülebilir yapılı çevre” kavramları ışığında mekanın havalandırılması, ısı, ışık, ses ve güneş kontrolü gibi fiziksel etkenlerin de göz önünde bulundurulması yarışmacılardan beklenmektedir.

Öğrenci yaşadığı kent içinde seçtiği bir alanda konuyu ve programı da belirleyerek, çağdaş bir malzeme olan alüminyumu kullanarak, çevresel, ekonomik, teknik ve sosyal yararları gözeten bir tasarım yapacaktır. Alüminyumun hafifliği ve kolay işlenebilirliği ile önce çıkan yapısal bir malzeme olmasına ilave olarak malzemenin alternatif, potansiyel kullanımlarının bu yarışma kapsamında sorgulanması hedeflenmektedir.

Hafiflik ile birlikte taşınabilirlik kavramı , taşınabilir olma halinin görece geçiciliği ya da kalıcılığı, geçici olarak tanımlanan bir mimari kurgunun alternatif kentsel bağlamlarla kuracağı ilişkiler bu tasarım ile birlikte irdelenmesi önerilen ilişkilerdir.

Bu çerçevede yarışma kapsamında ,öğrencilerden hafifliğin, taşınabilir olmakla birlikte mekan kurma, yere uyarlanabilme becerisinin sınanabileceği, farklı kentsel bağlamlarla ilişkilendirilen , yarı-açık ya da kapalı mekanların en çok 150 m2’lik alanı kat ya da katlar toplamı olarak kapsayan,toplam alan üzerinde ise 500 m3’lük toplam hacmi kapsayacak, okuma, sergi, tanıtım, toplantı, kafeterya, seyir, satış mekanı ya da seçenekli işlevleri üstlenebilecek “taşınabilir bir yaşam alanı” tasarlanması istenmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Kayıtların başlaması ve duyurulması:09.12.2013 Pazartesi
Sorular için son gün:03.01.2014 Cuma
Soruların yanıtlanması:13.01.2014 Pazartesi
Proje teslim tarihi:09.04.2014 Çarşamba
Sonuçların ilan edilmesi (en geç) : 19.04.2014 Cumartesi
Kolokyum, ödül töreni, sergi, açılış, gezi:26.04.2014 Cumartesi

ÖDÜLLER

1. Ödül 6.000 TL
2. Ödül 4.000 TL
3. Ödül 3.000 TL

Mansiyon 1.250 TL
Mansiyon 1.250 TL
Mansiyon 1.250 TL
Mansiyon 1.250 TL
Mansiyon 1.250 TL
Jürinin yapacağı değerlendirme sonunda seçilen eserlere yukarıda belirtilen ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanında sonra en geç bir ay içerisinde yapılacaktır.

Yarışma Süreci

Yarışma şartnamesi, 2 Aralık 2013 Pazartesi gününden itibaren Mimarlık Bölümleri’nde, Mimarlar Odası şubelerinde, mimarlık ile görsel ve yazılı yayınlarda ve adresinde yayınlanarak duyurulacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar da web sitesinde duyurulacaktır. Sorular yarisma2014@canaluminyum.com.tr adresine e-mail olarak yollanacaktır. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir. Sonuçlar ilgili internet sayfasında, yazılı ve görsel yayınlarda duyurulacaktır. Yarışma projeleri iade edilmeyecek, tüm projeler yarışma kitabında yayınlanacaktır. Kolokyuma katılan yarışmacılar için fabrika gezisi ve Bursa gezisi düzenlenecektir.

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları

Yarışma süresi 9 Nisan 2014, Çarşamba günü çalışma saati bitimi olan 19.00’da sona erecektir. Projelerin en geç bu tarihe kadar elden teslim edilmesi ya da kargoya verilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres:YEŞİLOVA HOLDİNG Yalova Yolu 13. KM 16335 BURSA / TÜRKİYE Tel: +90.224.267 20 70 Faks: +90.224.267 20 74

Yarışmacılardan İstenenler: Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir; ancak paftalar kolay okunabilir olmalı ve bir kopya çıktı olarak teslim edilmelidir. Projeler A1 (59,4 cm X 84 cm) boyutunda dikine kullanılan en çok 2 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerine hazırlanmış olarak teslim edilecektir. Her paftada 5 rakamdan oluşan sağ üst köşede rumuz ve sağ alt köşede ise asılma şeması bulunacaktır. Paftalar üzerinde isim ve benzeri kimlik belirtecek ibareler kullanılmamalıdır. Kullananlar yarışma dışı bırakılacaktır.

Paftalarda içerik olarak; • seçilen yere ve programa ait bilgiler, • tasarımın ana düşünce yaklaşımını ifade eden rapor, şema ve grafikler, • tasarımı ortaya koyan mimari kat planları ,kesitler, görünüşler ve üç boyutlu görseller, • sistem kesiti detayı, birleşim ve montaj detayları istenmektedir.

Mimari Açıklama Raporu: Mimari açıklama raporu, projede benimsenen mimari yaklaşımları ve işlevsel özellikleri ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine dair açıklamalar içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecek ve proje ile birlikte pafta düzeni içerisinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içerisinde gerekli görülen şemalar ya da çizimler kullanılabilir.

CD-Rom: Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında min. 300 dpi çözünürlükte) bir kopya cd-rom olarak teslim edilecektir. Ayrıca yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de (doc formatında) istenmektedir. Bu özel metin ise aynı cd içerisinde kaydedilmelidir.

Kimlik Zarfı: Yarışmacılar projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması / 2014 Kimlik Zarfı” başlığı yazan bir zarfın içine 2014 eğitim yılına ait öğrenci kimliği fotokopisi ve yarışmanın şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten dilekçeyi koyarak teslim edeceklerdir. Bu dilekçede öğrenciler; • ad ve soyadlarını, • okudukları okulu, kaçıncı sınıf öğrencisi olduklarını, • adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirteceklerdir. Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılacak, kimlikleri açıklanacak ve bu durum yarışma tutanağına geçirilecektir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları: Rumuz beş rakamlı, 1×4 cm boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır. Kargo gönderilerindeki gönderen ismi ve adresi raportörler tarafından gizlenecektir.

 

İletişim

Adres:YEŞİLOVA HOLDİNG Yalova Yolu 13. KM 16335 BURSA / TÜRKİYE
Tel:+90.224.267 20 70
Faks: +90.224.267 20 74