KENTLE KARŞILAŞMA DENEYİMİ

Öğrenci Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Tarih boyunca Anadolu’nun önemli liman kentlerinden biri olan İzmir günümüzde deniz ticaretinin yanı sıra turistik niteliğiyle de öne çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda Alsancak Limanı Akdeniz kurvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelmiştir. Ancak artan turist potansiyeline rağmen, kente giriş yapan ziyaretçiler için nitelikli bir karşılama hizmeti sunulamamaktadır. Yarışmacılardan kentin bu sorununa yanıt verecek ve “kentle karşıla(ş)ma deneyimi”nin açılımlarını sorgulayacak öneriler geliştirmeleri beklenmektedir.
Kültürel iletişim ve tanıtım alanları, ticari birimler, yönetim ve servis mekanlarını barındıran tasarımın; kentin iklimsel, sosyo-kültürel, ekonomik, tarihi, mimari özelliklerini dikkate alan, zengin kapalı, açık ve yarı-açık mekan düzenlemelerini içermesi amaçlanmaktadır.

Yarışmacıların tasarımlarında ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemlerini de dikkate almaları önerilmektedir.

PROGRAM
•Kültürel İletişim ve Tanıtım Alanları
◦Ziyaretçilerin kentle ilk karşılaşmalarında sergileme, tanıtım, dinlenme-bekleme, danışma gibi işlevlere yanıt verebilecek; yazılı, görsel, işitsel iletişimi olanaklı kılacak, kente dair bilgilendirmelerin yapılabileceği mekanlar
•Ticari Birimler
◦Kente özgü ürünlerin satın alınabileceği satış birimlerinin yanı sıra turistlere yeme-içme olanağı sunan mekanlar
•Yönetim ve Servisler
◦Platformun yönetiminden sorumlu 3 kişinin çalışabileceği mekanları barındıran birimler, genel ıslak mekanlar ve teknik servisler

Notlar :

•Senaryoya göre işlevler ve alanlar esneklik kazanabilir. Ancak proje toplam kapalı alanı 1000 metrekareyi geçmemelidir.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler Belgeler
2011 Yarışma şartnamesi
liman

Yarışmacılardan İstenenler
Çizimler:

•Genel yerleşim planı 1/2000 ve 1/1000
•Planlar, kesitler, görünüşler 1/200,
•Detaylar (gerekli görülen ölçeklerde),
•Detaylar gerekli görülen ölçeklerde,
•Projeyi açıklayıcı görseller.
Pafta boyutu A1 formatında olmalıdır.

Mimari Açıklama Raporu
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlikte pafta düzeni içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.
Katılım Koşulları
•Seçici Kurul üyeleri ve ÇUHADAROĞLU ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
•Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. 2011 tarihinde mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
•Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
•Yarışmaya katılım ücretsizdir.
•Yarışmaya sunulan çalışmaların tüm hakları ÇUHADAROĞLU’na aittir.
•Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
•Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Yarışma Takvimi

01 Haziran 2011

10 Haziran 2011

13 Haziran 2011

20 Haziran 2011

17 Ekim 2011

20-22 Ekim 2011

01 Kasım 2011

25 Kasım 2011

  Yarışmanın ilanı

Fabrika gezisi (kaydolan ilk 40 yarışmacı)

Soru sorma için son tarih

Yanıtların ilanı

Proje teslimi, saat 18.00

Jüri değerlendirmesi

Sonuçların İlanı

Ödül Töreni, Sergi ve Kolokyum

Yarışma Süreci
•Yarışma şartnamesi, 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren http://www.cuhadaroglu.com/ adresinde yayınlanacaktır.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurması gerekmektedir.
•İlk kaydolan 40 yarışmacı kendi tercihine bağlı olarak talebini iletisim@cuhadaroglu.com adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU Tesisine düzenlenecek geziye katılabilecektir.
•Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını iletisim@cuhadaroglu.com adresine ileteceklerdir. Sorular ve yanıtlar 20 Haziran 2011 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir
•Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.
Ödüller
1. Ödül 6000 TL

2. Ödül 4000 TL

3. Ödül 3000 TL

Mansiyonlar 1000 TL x 3

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklardır.