KENTİMİ OKUYORUM ÇOCUK KİTAPLARI YARIŞMASI 3

TEMA: “Kültürel Miras”
 

A- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim okullarındaki çocuklara yönelik olarak yürütülen “Çocuk ve Mimarlık” çalışmaları kapsamında, çocuk kitaplarında mimarlık, kent, çevre, kültürel miras konularının çocukların anlayacağı dilde öykü ve masallarla anlatılması amacıyla düzenlenen “Kentimi Okuyorum”  Çocuk Kitapları Yarışması’nın üçüncüsü “Kültürel Miras” temalı olarak gerçekleştirilecektir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından  “3–6” ve “7–12”  yaş grubu hedef kitlesine yönelik olarak düzenlenecek olan yarışmada;

•Çocuklarda yaşadıkları çevreye, kente, mimarlığa karşı duyarlılık oluşturulması,
•Çocukların kitap okumaya karşı ilgilerinin arttırılması,
•Kültürel mirasa karşı duyarlılığın arttırılması,
amaçlanmaktadır.

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak iki kategoride (3-6 yaş,7-12 yaş) düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

•Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden, tek kişi iseler  yarışmacı adayının;adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi , yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık  adresi, telefon faks numaraları, e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
•Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir.
C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ:

1- Yarışma Takvimi:

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih…………………………………………………..     7 Eylül 2012

Kazananların açıklanması……………………………………………………………….     3  Ekim 2012

Eserlerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni  ……………………………….    16 Kasım  2012

2- Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

•Eserlerin ve kimlik zarflarının en geç 7 Eylül 2012 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D- YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi çocuk ve mimarlık çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere http://cocuk.mimarlarodasiankara.org ve www.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

E- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ, YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA ve GİZLİLİK:

1- İstenenler:

1) Yarışmaya katılan eserlerde, ana tema mimarlık, kent ve çevre çerçevesinde “Kültürel Miras” olacaktır.

2) Eserler 3- 6 yaş grubu için en çok 16 sayfa, 7–12 yaş grubu için en çok 200 sayfa olacaktır.

3) 3–6 yaş grubuna yönelik eserlerin (max. 16 syf.) hikaye-resim kurgusu yazarı tarafından tanımlanmış olmalıdır. Buna rağmen hikâyenin yazarı tarafından resimlendirilmesi zorunlu değildir. Hikâyenin (yazarı ve/veya çizeri) resimlenmesi söz konusu durumlarda kullanılacak format 21×21 cm’dir (karşılıklı iki sayfa olarak çalışma formatı 42×21 cm’dir). Kitapta kullanılacak görsel malzemeler en az 300 dpi çözünürlükte tif formatında, hikaye metni doc/docx olarak gönderilmelidir.

Jüri tarafından ödüle layık görülmüş hikaye’nin yazarı/çizeri tarafından resimlendirilmesi söz konusu ise; bu çalışma yayımcı kurum (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi) tarafından görsel olarak gerekli kriterleri taşımadığı gerekçesiyle –yazarın tanımladığı hikaye-resim kurgusunu temel alarak–uygun gördüğü çizerle hikayeyi yeniden resimlendirme hakkını saklı tutar.

4)Eserlerin daha önce yayımlanmamış ya da herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

5)Yarışmaya gönderilecek eserler CD ortamında ve yedi adet çıktı olarak teslim edilecektir. Metinlerin bilgisayarda 12 punto çift aralıklı yazılmış olması gerekmektedir.

6) Yarışmaya en çok iki eser gönderilebilir.

 2- Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; eserlerin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Kentimi Okuyorum ” Çocuk Kitapları Yarışması 3 Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

•Yarışmaya katılan kişinin, yarışmaya ekip olarak katılınması durumunda da ekip liderinin ve tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri iki kopya olarak düz bir kâğıda yazılacak, bunlar içini göstermeyen zarfa konulacaktır.
3- Ambalaj:

Ambalajların üzerine; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Kentimi Okuyorum ” Çocuk Kitapları Yarışması 3”
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3  06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4- Yarışma Dışı Bırakılma:

a-Eserin, CD-ROM’un, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılır.
b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması halinde eser yarışma dışı bırakılır.
c-Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması halinde eser yarışma dışı bırakılı
d- Aynı eserle birden fazla yarışmaya katılım sağlanamaz. Birden fazla yarışmaya gönderilen aynı eser, tüm yarışmalardan değerlendirme dışı bırakılır.

F- GİZLİLİK:

Yarışmanın tüm aşamalarında, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında katılanların kimliği gizli tutulacaktır.

•Teslim edilen tüm belgelerde (eser, kimlik zarfı, CD ROM,  ambalaj) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
•Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
•Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri eserleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
G- DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ, SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

1- Danışman Jüri Üyeleri:

Ali Atakan, Mimar

Elvan Altan Ergut, Mimar, Doç.Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Emel Akın, Mimar, Yard.Doç.Dr., Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Seda Karadağ, Mimar

Semra Sanıtürk, Mimar

2- Seçici Kurul Üyeleri:

Ali Hakkan, Mimar

Atilla Şenkon, Mimar-Yazar

Ayşenur Onat, Mimar

Burcu Atalar, Mimar

Çetin Ünalın, Mimar

Emre Madran, Mimar, Doç.Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Gülten Dayıoğlu, Yazar

H.Nilgün Kara Babacan, Yazar-Grafik Tasarımcı

Refik Durbaş, Yazar

Sedat Sever, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Semra Atınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı

3- Raportörler:

Evrim Sevinç, Mimar

Fatma Eren, Mimar

Hande Ayaşlı, Mimar

Özge Göncü, Mimar

H- ÖDÜLLER /HER İKİ KATEGORİ İÇİN AYRI OLMAK ÜZERE:

1.Ödül                                 5000 YTL
2.Ödül                                 4000 YTL
3.Ödül                                 3000 YTL      

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

•“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitapları Yarışması 3” sonuçları 3 Ekim 2012 tarihinde açıklanacaktır.
•Ödül kazanan, özel ödül grubuna giren ve yarışmaya katılan  tüm  eserler için  ödül töreni 16 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşecektir.
 K- TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ:

•Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile eserleri yayınlama hakkına sahip olacaktır. 
•Yarışmaya katılan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
•Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması 3