Kente Karşı İşlenen Suçlar 4 Fotoğraf Yarışması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen yarışma, ülkemizin en güncel sorunlarından biri olan planlı ve plansız yapılaşma üzerine gerçekleştiriliyor.

“Kente Karşı İşlenen Suçlar / 4”

Fotoğraf Yarışması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen yarışma, ülkemizin en güncel sorunlarından biri olan planlı ve plansız yapılaşma üzerine gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın Konusu:

Artan nüfus ile birlikte rant yarışının hız kazanmasıyla kentlerin doğal unsur olmaktan çıktığını görmekteyiz. Doğayı ve tarihi unsurları yok eden “yol ve kavşaklar”, çevre bütünlüğünü tamamen yok eden binalar, çevreyi koruma içgüdüsünün artık kalmadığını gözler önüne süren kirlilik ve sorumsuzluk kente karşı işlenen başlıca suçları ifade etmek için yeterlidir.

Bu uygulamaların pek çoğu yanlış olmasına karşın ayrıcalıklı izinler ve yetkililerle kurumların/şirketlerin yakınlıkları/çıkarları doğrultusunda gerçekleşmekte, içinde bulunduğumuz alanları kirletmektedir. Bilinçsizce atılan çöpler, kentlerin trafik ve kalabalık içerisinde boğulması, gürültü kirliliğinin de eklenmesiyle sorun daha da göze çarpmaktadır.

Yarışmanın Amacı:

ÇYDD Genel Merkez Çevre Birimi olarak, çağdaş dünya kentlerinde görülmeyen bu gibi uygulamaların “kente karşı suç” niteliği taşıdığı yönündeki eleştirilere katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatının eşsiz olanaklarıyla aynı konudaki kamuoyu bilincinin yükselmesine yardımcı olmak amacıyla bu fotoğraf yarışmasını düzenledik.

Yarışmaya eser sunacak katılımcılarımızın, yaşadıkları kente bu gözle de bakarak kente karşı suçları belgelemeleri, yarışma sonucu doğacak sergi ve sergi kitabıyla birlikte, toplumdaki kent kültürüne önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Katılımcılarımıza şimdiden başarılar dileriz.

Fotoğraf Gönderimi ve Boyutları:

“Kente Karşı İşlenen Suçlar” konulu fotoğraf yarışmasının fotoğraf gönderme adedi 2 ile sınırlıdır.
Yarışmaya katılmak için gönderilen fotoğrafların boyutu 1600×1600 olmalıdır.
Fotoğrafçı, gönderdiği fotoğraf dereceye girerse, bunun ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde çalışmasının orijinal dosyasını, minimum 6MP çözünürlükle kentekarsiislenensuclar@cydd.org.tr adresine göndermekle yükümlüdür. Fotoğraflar, sergi baskısında görülmesi istenildiği şekilde hazırlanıp gönderilmelidir. Fotoğraf kesilebilir. photoshop ve illüstrasyon olmamalıdır.
Fotoğraf çözünürlüğünün (uzunluk, genişlik ve çözünürlük) değiştirilmemesi önemle rica olunur. Fotoğraflar yarışma organizasyonu sonunda gerçekleştirilmesi planlanan sergilere sanatçının adı, soyadı ve kendini tanıtan 300 karakteri geçmeyecek kısa yazı belirtilerek dahil edilecektir.

Başvuruda varsa eserin adı da belirtilmelidir.
Orijinal dosyası talep edilen fotoğraflar gönderilemiyorsa, ödül ve derece bir sonraki yarışmacıya aktarılacaktır. Gönderme süresi 5 iş günü ile sınırlıdır.
Başvurular tanıtım yazısı, fotoğraflar, fotoğrafın çekildiği yer ile birlikte kentekarsiislenensuclar@cydd.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Yarışmaya telefon (dijital) çekimler de katılabilir.

“Kente Karşı İşlenen Suçlar” Fotoğraf Yarışması Genel Kuralları:

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından dereceye giren fotoğrafların kullanımı:

Yarışmada dereceye giren tüm fotoğraflar, katılımcıların isimleriyle birlikte “Kente Karşı İşlenen Suçlar” projesinin tanıtımı amacıyla; ÇYDD tarafından kullanılabilir.
Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi esnasında fotoğraf sahipleri ile çekilen etkinlik fotoğrafları, “Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması” projesinin tanıtımı amaçlı olarak ÇYDD tarafından kullanılabilir.
Yarışmada dereceye giren fotoğraflar yarışma sonuçlandıktan sonra ÇYDD tarafından belirtilecek olan mekânlarda basılı olarak sergilenecektir.
Fotoğraf kullanımı ile ilgili olarak fotoğraf gönderimi sırasında katılımcıya iki seçenek sunulacaktır:

Fotoğraf sahipleri olumlu seçeneği işaretledikleri takdirde yarışma sergisi süresince gerçekleşecek olan fotoğraf satışlarından elde edilen gelir ÇYDD’ye bağışlanacaktır. Aynı zamanda bu projeyi olumlu cevapları ile desteklemek isteyen katılımcıların fotoğrafları, üzerinde isimlerinin belirtildiği kartpostal, defter, mug, takvim, ayraç, vb promosyon malzemeleri şeklinde satışa sunulabilecektir. Bu nedenle fotoğraf gönderen ve dereceye giren her katılımcı, fotoğraf baskılarının satışından elde edilen gelir üzerinden hak talep etmeyeceğini ve oluşacak gelirin, ÇYDD destek fonunda kullanılmasını istediğini kabul eder. Tüm fotoğraflar, yarışma ile ilgili duyurularda ve “Kente Karşı İşlenen Suçlar” yarışma projesine destek kapsamında, katılımcının ismi belirtilerek ÇYDD tarafından tanıtım amacıyla kullanılabilir.
Fotoğraf sahipleri olumsuz seçeneği işaretledikleri takdirde fotoğrafları hiçbir şekilde satışa sunulmayacaktır. Sadece sergide yer alacak ve aldıkları derece duyurulacaktır.

Yarışma ÇYDD üyesi, gönüllüsü ve/veya bursiyeri olan 18-26 yaş arası genç katılımcılara açıktır.
Yarışmaya organizasyonu düzenleyen çevre birimi üyeleri ve jüri üyeleri dışında herkes katılabilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hepsinin yeni çekim olması gerekmektedir. Son 1 yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce herhangi bir platformda (blog, portfolyo, sergi, yayın, vs.) gösterilmemiş olması gerekmektedir.
Yarışma süresince katılımcıların isimleri ve kimliklerini belirtecek herhangi bir işaret fotoğrafın üzerinde veya çerçevesinde yer alamaz. Eğer böyle bir işaret veya fotoğrafçının ismi görünüyorsa o fotoğraf diskalifiye edilir ve jürinin değerlendirmesine sunulmaz.

Gönderilen fotoğraflar tüm fotoğraf gönderimi sürecinde ÇYDD organizasyon ekibi tarafından belirli sürelerde kontrol edilir ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışmadan çıkarılabilir. Bu gibi durumlar için ÇYDD açıklama yapmak zorunda değildir.
Ödül alan fotoğraflarla ilgili şikâyetlerin ÇYDD organizasyon birimi tarafından incelenebilmesi için, şikâyete uğrayan fotoğrafın sahibi, ÇYDD’nin konu ile ilgili tüm taleplerini yerine getirecektir. Ödül tesliminden sonra yapılacak şikâyetler dikkate alınmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.
Üç ay içerisinde ödülünü almayan yarışmacılar haklarını kaybetmiş sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapanlar, yarışmalarımızdan men edilecek, varsa aldığı ödül geri alınacaktır.

Yarışmaya fotoğraf gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılır.

Ödül ve Sergileme:

İlk başvuru 14.02.2019, son başvuru tarihi 14.04.2019 olmakla birlikte dereceye giren ve sergilenecek olan fotoğrafların ilanı 07.05.2019 tarihinde gerçekleşecektir.
Birincilik ödülü Nikon D5600 fotoğraf makinesi + 18-55mm lens, ikincilik ödülü 1500 TL, Üçüncülük ödülü 1000 TL olmakla birlikte sergilenecek 30fotoğraf için sertifika verilecektir.
Sergi tarihi ve yeri ile ilgili açıklama ÇYDD resmi hesaplarından duyurulacaktır.

ÇYDD Çevre Birimi ve Gençlik Birimi olarak tüm katılımcılara şimdiden başarılar dileriz…