“Kent(d)imize Ne Yaptık?” Konulu Fotoğraf Yarışması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ve ŞEHİR PLANCILARI ODASI
PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ ARASINDA
“KENT(D)İMİZE NE YAPTIK?” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

1.AMAÇ

1980’li yıllarda yoğunlaşan ekonomik ve sosyal değişimlerle birlikte, toplumsal dönüşümün merkezi olan kentlerde, derinleşen problem alanlarına her gün yenileri eklenmektedir. Kentlerin sosyal, ekonomik, çevresel tüm bileşenlerinin yönetimi sorunsalı bu durumun yapılı çevrede gittikçe somutlaşmasına yol açmaktadır. Bu yarışmanın amacı, kentlerin kendi iç yapılarında oluşan ve gitgide derinleşen sorunların temelini oluşturan plansız gelişme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizlik, ayrışma ve dışlanma, yoksulluk, güvenlik, niteliksizlik, doğanın korunma sorunsalı gibi problemlerin kent mekanına nasıl yansıdığına mercek tutmaktır. Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin objektifleri yardımıyla, kentlerin sorunlarını gözler önüne sermek ve kentlerin geleceği ile ilgili kaygılarına ‘Kent(d)imize Ne Yaptık?’ sorusu ile yanıt aramaktır.

2.YARIŞMA ŞARTNAMESİ ve KATILIM ŞARTLARI

• Yarışma; üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören tüm öğrencilerine açıktır.
• Yarışmacılar birden fazla eserle katılabilir.
• Yarışmacılar, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
• Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı gönderilmelidir. Buna ek olarak jüri değerlendirmesinde kullanılmak üzere; eserlerin “35*50 cm”ölçülerinde, renkli ya da siyah beyaz (yarışmacının tercihine bağlı olarak) formatta da gönderilmelidir.
• Her fotoğraf için; 250-500 kelimelik açıklama metni hazırlanmalı, fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği açıklama metninde belirtilmelidir. Bu metin CD/DVD ortamında ve çıktı halinde teslim edilmelidir.
• Ayrıca katılımcının adı, soyadı, TC kimlik numarası, kayıtlı olduğu üniversite bölüm ve programının belirtildiği resmi öğrenci belgesi, iletişim adreslerini ve kısa özgeçmişini içeren Başvuru Formu ‘Kapalı Kimlik Belgesi Zarfı’ içinde üzerinde rumuz belirterek teslim edilmelidir.
• CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakam olmak üzere toplam 6 (altı) karakterden oluşan bir rumuz yazılacaktır [Örnek (BL7581)]. CD/DVD’ye kayıt edilen ve baskı halinde fotoğraflara katılımcın ismi kesinlikle yazılmayacak, yalnız rumuz belirtilecektir. Yarışmacının kimliğine dair herhangi bir işaret bulunan fotoğraf diskalifiye edilir ve jürinin karşısına çıkarılmaz.
• Birden fazla eser ile katılacak yarışmacılar yukarıda anlatılan eser teslim süreci ve işlemlerini her eser için ayrı ayrı yapılmalı, her bir eser için ayrı rumuz oluşturmalıdır.
• Kapalı kimlik belgesi zarfı, CD/DVD’ler, fotoğraf baskısı, fotoğraf açıklama metni tek bir dosya/zarf içinde teslim edilmelidir. Dosyalar kapalı ve üzerinde sadece RUMUZ yazılacak şekilde teslim edilmelidir.
• CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmeyecek şekilde paketlenmeli, gönderim esnasında doğabilecek hasarlardan Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası sorumlu olmayacaktır.
• Teslimler 06 Eylül 2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya elden teslim edilmiş olmalıdır.
• Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası sorumlu değildir.
• Katılımcı; gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu, tüm izinlerini aldığını kabul ve beyan eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan yarışmacıların bu beyanları dışında hareket etmeleri durumunda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• “Kent(d)imize Ne Yaptık?” yarışmasına katılan tüm fotoğraflar (katılımcıların isimleriyle birlikte), ödül töreni ve Sergisi esnasında fotoğraf sahipleri ile çekilen etkinlik fotoğrafları, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası tarafından kullanılabilinir, basılı ve sanal yayın organlarında (afiş, katalog, broşür v.b.her türlü tanıtım malzemesi olarak) yayınlanabilir, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı bunu kabul etmiş sayılır.
• Gönderilen fotoğraflar tüm fotoğraf gönderimi sürecince düzenleme kurulu tarafından belirli sürelerde kontrol edilir ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışmadan çıkarılabilinir. Bu gibi durumlar için, bir açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.
• Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

3.ÖDÜLLER*:

Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: Netbook
*Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

4.YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi 06/09/2013 (Saat: 24:00″da fotoğraf kabulü durdurulacaktır.)
Jüri Değerlendirme Tarihi 13.09.2013 *
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması 20.09.2013
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi 01.10.2013 Saat: 14.30 *
Ödül Töreni ve Sergileme Yeri Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu Saat 14.00

* Yarışma takviminde olası tarih değişikliklerini ve yarışmaya ait gelişmeleri Odamız web sayfasından (spo.org.tr) adresinden takip edebilirsiniz.

KURUL ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER
Gazi Üniversitesi Rektörü

ONURSAL KURUL
Prof. Dr. Mahmut ÖZBAY
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Demet EROL
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Necati UYAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı

SEÇİCİ KURUL
Asil Üyeler
Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Doç. Dr. Çiğdem VAROL
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Dilek OĞUZOĞLU
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü
Yrd. Doç. Muna SİLAV
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Duygu CİHANGER
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Ezgi YEKBUN CENGİZ
TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yedek Üyeler
Doç. Dr. Özge YALÇINER ERÇOŞKUN
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Orhan SARIALTUN TMMOB Şehir Plancıları Odası

DÜZENLEME KURULU:
Prof. Dr. Z. Gediz URAK
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dr. Leyla ALKAN
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Hüseyin G. ÇANKAYA
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Filiz HEKİMOĞLU
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Funda ÖZCAN
TMMOB Şehir Plancıları Odası

5.DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul, 13.09.2013 tarihinde Ankara’da toplanarak, 3 Başarı Ödülü ve 20 sergilenmeye değer eseri belirler.

6.DUYURU:

Dereceye giren fotoğraflar ve fotoğraf sahipleri, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası web sayfaları üzerinden duyurulacaktır.

7.SERGİLEME

“Kent(d)imize Ne Yaptık?” Fotoğraf Yarışması Sergisi, 01.10.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu Ankara’da açılacaktır.

8.TOPLAMA MERKEZİ

Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adres: Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/ 7 Çankaya – ANKARA
Tel: 0 312 4183075
Faks: 0 312 4179055
E-posta: spo@spo.org.tr

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası olarak tüm katılımcılara şimdiden başarılar dileriz.