Kendini Tartışan “Okul” Konferansı

eğitim konferansı
Okul Konferansı

Hisar Okulları, Hisar Eğitim Vakfının 50. yılında ”Okul”u Kendini Tartışan “Okul” Konferansıyla tartışmaya açıyor. Eğitim dünyasının yurt içi ve yurt dışından temsilcileriyle bu konferansta “Okul”u yeniden düşünmek, yeniden tasarlamak ve yeniden tartışmak için sizleride aramıza bekliyoruz.

Hisar Eğitim Vakfı ve Hisar Okulları olarak, 50 yıldır ülkemizin eğitimine ve çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. Vakfımızın 50. yılı onuruna 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde Hisar Okulları ev sahipliğinde bir eğitim konferansı düzenleyeceğiz.

Eğitimi konuşurken; gündelik yaşamımızı etkileyecek, davranışlarımızı değiştirmeye katkı sunacak ve hayatımızı iyileştirecek konulara yoğunlaşmaya ve bu konularda daha çok çözüm üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye ve dünyada değişen eğitim paradigmalarını sorgulamak, eğitime dair önemli konu ve soruları farklı perspektiflerden değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenleyeceğimiz konferansın tema, program ve içeriği ERG Eğitim Laboratuvarı desteğinde tasarlandı.

Konferansımızın teması “Okul” olacak.

18 – 19 Nisan 2020
Hisar Okulları Kültür Merkezi
Atatürk Salonu

Eğitim sistemi her boyutuyla okulda hayat buluyor. Ancak okul, aynı zamanda en çok eleştiriye maruz kalan kurumlardan biri.

Yine de eğitim hayatımızın merkezindeki ağırlığını koruyan okulu, başta öğrenciler olmak üzere eğitimciler ve aileler için nasıl daha anlamlı hale getirebiliriz?

Okulun geleceğini nasıl birlikte düşünebilir, nasıl tasarlayabiliriz?

Özgün bir program eşliğinde, yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman önemli konuşmacıları ağırlayacağımız konferans boyunca okul eğitiminin gelişimine dair uygulanabilir öneriler elde etmeyi, okul yaşamının niteliğini olumlu yönde etkileyecek çıktılar üretmeyi ve değişime katkıda bulunmayı umuyoruz.

18-19 Nisan 2020 tarihlerinde sizleri okulu farklı boyutlarıyla yeniden düşünmek ve yeniden tasarlamak için Hisar Okullarına davet ediyoruz.

Kendini Tartışan Okul Konferansında amacımız;

1- Hisar Eğitim Vakfının 50. yılı onuruna, Türkiye ve dünyadaki değişen eğitim paradigmalarını sorgulamak, eğitime dair önemli konu ve soruları farklı perspektiflerden değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek,

2- Konferans sonunda MEB, paydaşlar ve diğer Okullarla paylaşılmak üzere bir rapor hazırlamak.

Her bir katılımcının sadece izleyici olmayacağı, Okulun gelişimine dair öneriler getirebileceği ve değişime katkı sağlayabileceği bir konferans hayal ediyoruz.

Önceliğimiz sistemi tartışmak yerine eğitimin hayat bulduğu ve tüm boyutlarıyla şekillendiği Okulu konuşmak olacak.

Konferansın ilk bölümünde konuşmacılardan uzman oldukları alanlarda Okulla ilgili değerlendirmelerini ve farklı fikirlerini dinleyecek, Okulu yeniden düşüneceğiz. Derinlemesine Atölyelerde ise, önceden belirlenen tasarım soruları etrafında ve moderatör eşliğinde okulu farklı boyutlarıyla hayal edecek ve tasarım önerileri oluşturacağız.

İki günün sonunda davetli konuşmacılarımızın ve tüm katılımcıların değerli katkılarıyla eğitim sisteminin merkezinde olan Okulun mevcut sorunları ile ilgili somut ve uygulanabilir çözüm önerilerine ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu önerileri bir rapor halinde MEB, tüm paydaşlar ve okullarla paylaşacak olmanın heyecanını şimdiden hissediyoruz.

TEMALAR
Eğitimi ve Okulu Şekillendiren Trendler
Ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik trend ve eğilimler erken çocukluktan itibaren yaşam boyu öğrenmeyi kapsayacak şekilde eğitimin geleceğini etkilemekte. OECD’nin (Organization for Economic Cooperation and Development) bu anlamda global trendler üzerine eğitimi bekleyen zorluklarla ilgili araştırmalarını değerlendirmeden ilerlemek, büyük resmi eksik değerlendirmemize yol açacaktır.

Eğitimi ve Okulu şekillendiren trendlerle ilgili son araştırma bulgularını OECD Analisti Sayın Marc Fuster’dan dinleyeceğiz.

Açık Okullar

Eğitim sistemleri açık sistemler. Ancak okullar iletişim ve gelişim anlamında dışarıya kapalılar; yeniliğe açıklık ve iş birliği refleksinde geri kalıyorlar.

Bu anlamda eğitimi ve Okulu etkileyen birçok trend ve megatrend mevcut. Bu önemli trendleri NetEdu ile birlikte moda kavramlardan sıyrılarak ve Okula etkilerini değerlendirerek konuşmak istiyoruz.

NetEdu, eğitim kurumlarının günümüz koşullarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde kapsayıcı, işbirlikçi ve yenilikçi ekosistemlere dönüşmelerini sağlamak üzere çalışan eğitim liderlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bir organizasyon. Açık Okullar Panelinde NetEdu’dan Prof. Alan J. Daly, Prof. Jordi Diaz ve Dr. Gitte Miller Balslev’i panelist olarak ağırlayacağız.

Farklı Boyutlarıyla Okul
Okul algımız ve okula bakış açımız fazlasıyla “öğretim” temelli. Okul hepimiz için hala sadece bir öğretim kurumu. Oysa çocuklar okulda sosyalleşme, beslenme, oyun ve hareket, güvenlik ve benzeri birçok gelişimsel ihtiyacını da gideriyor. Bu ihtiyaçların göz ardı edildiği bir okulda, öğrenmenin gerçekleşmesi beklenemez. Okulu bir yaşam alanı olarak yeniden düşünmeliyiz.

Okul yönetsel olarak da çok boyutlu bir alan. Okulun misyonunda, yönetişiminde, iletişiminde, organizasyonunda ve daha birçok boyutunda önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri sağlıklı bir şekilde izleyip uyarlamalıyız.

Paralel oturumlarda Okulu, tüm bu açılardan alanlarında uzman konuşmacılarımızla değerlendirmek istiyoruz.

• Çocuğun Yaşam Alanı Olarak Okul – Dr. Zeynep Erdiller, Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı

• Öğrenme Topluluğu Olarak Okul – Dr. Burak Ülman, Başka Bir Okul Mümkün Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

• Fiziki Mekan Olarak Okul – Pınar Gökbayrak, PAB Mimarlık

• Yönetişim Alanı Olarak Okul – Darlene Fisher, NEASC Uluslararası Akreditasyon ve IB Eğitim Lideri

• Öğretmenin Gelişim Alanı Olarak Okul – Brian Veprek ve Sherrish Holloman, CPET Teachers’ Academy Columbia University Profesyonel Eğitim Uzmanları

Dünyadan Farklı Okul Modelleri

Yeni okul modelleri geliştirme ve yaşatma konusunda yetersiziz. Aynı zamanda birçok ülkede farklı, yenilikçi okul modelleri konuşuluyor, hayata geçiriliyor. Bu modelleri daha iyi tanımak ve tartışmak istiyoruz.

Konferansımızda; Demokratik Okullarla ilgili olarak, Education Cities CEO’su Sayın Yaakov Hecht; Paideia Okulları ile ilgili olarak National Paideia Direktörü Sayın Terry Roberts ve Yeşil Okullarla ilgili olarak Green Schools Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kate Druhan detaylı bilgiler sunacak, takip ettikleri yenilikçi uygulamaları paylaşacaklar.

Atölyeler
Konferansın ilk bölümünde Okullar ilgili ana konuları tartıştıktan sonra Derinlemesine Atölye çalışmalarında belli sorulara yanıtlar arayacak ve Okulu yeniden tasarlayacağız. Derinlemesine Atölyelerde ele alınacak konuları burada görebilir ve katılmak istediğiniz atölye seçimlerinizi Kayıt Formunda yapabilirsiniz.

https://kendinitartisanokul.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here