Kemiğin Yapısının İncelenmesi

Kemiğin Yapısının İncelenmesi

Hedef : Kemiğin yapısının hangi kısımlardan oluştuğunu kavrayabilme.

Problem : Bir kemiğin yapısı hangi kısımlardan oluşur?

Araç – Gereçler :

* Tavuk baçak kemiği ( İki Adet )

* Ekmek tahtası ya da kalın bir tahta parçası

* Küvet ya da plastik legen

* Pens

* Büyük kasap bıçağı

* Büyüteç

* Bisturi

Ön Hazırlık :

Deney gününden önce, bütün halde haşlanmış bir tavuğun bacak kemiklerini ayırıp alınız. Ayırdığınız

bacak kemiklerini deney gününe kadar buzdolabında saklayınız.

Uygulamanın Yapılışı

Tavuğun bir bacağının kemiklerini alıp her birinin hanği kemikler olduğunu belirleyiniz.Bu kemiklerin dış

görünüşlerini , büyüklüklerini , kalınlıklarını ve şekillerini inceleyiniz.

Kemiklerden birisinin üzerindeki kemik zarını, bisturi ile sıvayarak pensle tutup inceleyiniz. Uyluk kemiğini

ekmek tahtası üzerine koyarak baş kısmını kasap bıçağıyla kesininiz. Kemik başının iç kısmındaki süngerimsi

kemiği görmeye çalışınız. Süngerimsi kemiğin yapısını büyüteçle inceleyiniz.

Uyluk kemiğinin gövde kısmını ortadan kesiniz. Kemiğin içindeki ilik kanalını ve iliği görmeye çalışınız.

SORULAR

1- Kemik başının, diğer kısımlardan geniş olmasının nedeni nedir?

2- Süngerimsi kemiğin yapısı nasıl?

3- İlik kanalının genişliği, kemiğin kalınlığına oranla ne kadar?