Kemerburgaz Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

BİLGİSAYAR KULÜBÜ

Bilgisayar Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin bilgisayar ve teknoloji alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri yeniliklere yöneltmek ve öğrencilerin bilgisayar alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.

BASKETBOL KULÜBÜ

Basketbol Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin basketbol sporu alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri spora ve basketbola özendirmek, sporcu ruhunu geliştirmek, öğrencilerin basketbol alanında gerek kulüp içerisinde, gerekse takım içerisinde faaliyet göstermelerini sağlamak ve desteklemektir.

DANS KULÜBÜ

Dans Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin dansa ilgilerini uyandırmak, ilgili öğrencilerin ortak paydada buluşmalarını sağlamak ve çeşitli bilgi alışverişleri yapabilmeleri için ortak kültürel bir zemin hazırlamaktır.

EDEBİYAT KULÜBÜ

Edebiyat Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin edebiyat alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri edebiyata özendirmek ve edebiyat ruhunu geliştirmek, öğrencilerin edebiyat alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.

FENERBAHÇELİLER BİRLİĞİ KULÜBÜ

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, Fenerbahçe Spor Kulübünü ve Fenerbahçe ruhunu desteklemektir.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Fotoğrafçılık Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin fotoğrafçılık alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri fotoğrafçılığa özendirmek ve öğrencilerin fotoğrafçılık alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.

FUTBOL KULÜBÜ

Futbol Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin futbol alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri futbol oynamaya ve izlemeye özendirmek, öğrencilerin futbol alanında yapacakları faaliyetleri desteklemektir.

GEZİ VE EĞLENCE KULÜBÜ

Gezi ve Eğlence Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin gezi ve kültür alanlarında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak, öğrencilerin gezi ve kültür alanlarında faaliyet göstermelerini desteklemektir.

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

Girişimcilik Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri girişimciliğe özendirmek ve girişimci ruhu geliştirmek, öğrencilerin girişimcilik alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde yardımcı olacak bilgiler vermek amacıyla girişimcilik üzerine eğitimler düzenlemek.

HUKUK KULÜBÜ

Hukuk Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin hukuk alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, uygulamaya ve kurama ilişkin araştırmalarla öğrencilerin, toplumsal olgulara hukuki bakış açısı edinmelerini sağlamak ve bir hukukçu olmanın gerektirdiği etik değerleri edindirmektir.

KİŞİSEL GELİŞİM ve PSİKOLOJİ KULÜBÜ
Kişisel Gelişim ve Psikoloji Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin psikoloji alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencilere psikolojiyi sevdirmek, hayatlarını kolaylaştıracak şekilde kullanabilmelerini sağlamak, psikoloji dünyasındaki iletişim sorununa çözüm bulabilmek ve somut öneriler ortaya koymak.

LOJİSTİK KULÜBÜ

Lojistik Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin lojistik alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri uluslararası lojistik alanına özendirmek ve organizasyon ruhunu geliştirmek, öğrencilerin uluslararası lojistik alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.
Kulübün Faaliyet Alanları
Madde 4- (1) Lojistik Kulübünün faaliyet alanları aşağıdadır:
(a) Lojistik alanında yazılı, görsel veya sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak.
(b) Lojistik alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
(c) Lojistik alanında yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda Üniversitenin onayıyla yayın yapmak.
(d) Lojistik alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
(e) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde uluslararası lojistik yönetimini destekleyen ve organizasyon ruhunun gelişmesine katkıda bulunan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak.
(f) Lojistik projeleri hazırlamak, bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin gerçeklenmesine katkıda bulunmak.

MİMARLIK KULÜBÜ
1552Kulübün Faaliyet Alanları
Madde 4- (1) Mimarlık Kulübü’nün faaliyet alanları aşağıdadır:
(a) Mimarlık alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
(b) Mimarlık alanında yurt içi ve yurt dışı toplantılar, seminerler, konferanslar düzenlemek.
(c) Mimarlık alanında yurt içi ve yurt dışı akademik geziler düzenlemek.
(d) Mimarlık alanında yayın yapan dergiler, siteler veya makale yayınlarını edinmek isteyen üyeleri yönlendirmek.
(e) Gerekli zamanlarda diğer kulüplerle ortak organizasyonlar yaparak kulüp öğrencilerinin isteklerini yerine getirmek.

POLİTİK DÜŞÜNCE KULÜBÜ
2211Kulübün Amacı
Politik Düşünce Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin politika alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri politik düşünceye özendirmek ve öğrencilerin politik düşünce ruhunu geliştirmek; politika alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.
Kulübün Faaliyet Alanları
a) Politik alanda yazılı, görsel veya sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak.
b) Politik alanda toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
c) Politika alanında yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda Üniversitenin onayıyla yayın yapmak.
d) Politik alanda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
e) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde politik düşünceyi destekleyen ve politik ruhun gelişmesine katkıda bulunan bir ortam ve anlayış oluşmasını sağlamak için Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak.
f) Politika odaklı projeler hazırlamak, bu projeler için destek aramak, bulmak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

ROBOTİK KULÜBÜ
1529Kulübün Amacı
(1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” felsefesi doğrultusunda etkinliklerde bulunmak
(2) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerini dünyada her geçen gün gelişmekte olan robotik ve mekatronik alanındaki yetilerini geliştirmek ve bu konular hakkındaki pratik ve teorik bilgilerini arttırmak,
(3) Kulüp üyelerine yapacakları projeler aracılığıyla hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmalarını sağlamak,
(4) Üyelerin kulüpte edindikleri tecrübe ve bilgilerin gelecekteki akademik ve/veya iş hayatında referans oluşturmasını sağlamak,
(5) Kulüp dışındaki insanları günümüzün robotik teknolojileri hakkında bilgilendirmek.
Kulübün Faaliyet Alanları
(1)İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Robotik Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
a) Alanında uzman kişileri okulumuza davet ederek paneller söyleşiler düzenler,
b) Eğitim amaçlı kurslar, fuarlar, seminerler ve ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler,
c) Yazılı ve görsel malzeme hazırlar, yayımlar, arşiv oluşturur,
d) Robotik ve Mekatronik alanında Ar-Ge çalışmalarını yürütür,
e) Üyelerine yapacakları projeler için gerekli her türlü teknik ekipmanı belirli kurallar dahilinde sunar,
f) Endüstriyel ve akademik projeler yürütür,
g) Robotik ve Mekatronik alanında ulusal ve uluslararası yarışmalara İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni temsilen katılır,
h) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesindeki ve diğer üniversitelerdeki kulüplerle ortak etkinliklerde bulunur.

RADYO KULÜBÜ
1530Kulübün Amacı

Radyo Kulübünün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin radyo hakkında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri radyo programları yapmaya ve takip etmeye özendirmek ve geniş kitlelere ulaşabilmek, öğrencilerin radyo ile ilgili faaliyet göstermelerini desteklemektir.
Kulübün Faaliyet Alanları

Radyo Kulübünün faaliyet alanları aşağıdadır:
a) Radyo hakkında yazılı, görsel veya sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak.
b) Radyo hakkında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
c) Radyo programlarıyla yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda üniversitenin onayıyla yayın yapmak.
d) Radyo alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
e) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde özgür düşünceyi destekleyen ve toplumsal dayanışma ruhunun gelişmesine katkıda bulunan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak.
f) Radyo projeleri hazırlamak, bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin gerçeklenmesine katkıda bulunmak.
g) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde öğrencilerin radyo programları hazırlamasında gerekli teknik altyapı ve koşulları sağlamak.

SOSYAL SORUMLULUK ve YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
1537Kulübün Amacı
(1) Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve arttırmaktır, öğrencileri sosyal anlamda sorumluluk sahibi olmaya teşvik etmek ve paylaşım ruhu geliştirmek, öğrencilerin sosyal sorumluluk alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.
Kulübün Faaliyet Alanları
(1) Sosyal Sorumluluk Ve Yardımlaşma Kulübü’nün faaliyet alanları aşağıdadır:
a) Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanlarında yazılı, görsel veya sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak,
b) Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanında bilinçlendirmeyi arttırmayı amaçlayan toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek,
c) Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanında yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda Üniversitenin onayıyla yayın yapmak,
d) Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak,
e) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde sosyal sorumluluk projelerini destekleyen, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma ruhunun gelişmesine katkıda bulunan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak,
f) Sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak,
g) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde öğrencilerine sosyal birliğin sağlanması, yardımlaşma bilincini arttırma gibi konularda olanak sağlamak.

TÜRK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ KULÜBÜ
1538Kulübün Amacı

Türk Kültürü ve Tarihi Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin Türk kültürü ve Türk tarihi alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencilerin kültürel alanda faaliyet göstermelerini ve tarih bilincine sahip olmalarını desteklemektir.

Kulübün Faaliyet Alanları

Türk Kültürü ve Tarihi Kulübünün faaliyet alanları aşağıdadır:
a) Türk kültürü ve Türk tarihi alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
b) Türk kültürü ve Türk tarihi alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.
c) Türk kültürü ve Türk tarihi alanında yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda üniversitenin onayıyla yayın yapmak.
d) Türk kültürü ve Türk tarihi alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
e) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Türk kültürünü ve Türk tarihini bilen, tarih bilincine ve kültürel ruha sahip; tarihsel ve kültürel ruhun gelişmesine katkıda bulunmak için Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak.
f) Kültürel ve tarihsel projeler hazırlamak, bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin gerçekleşmesi için katkıda bulunmak.

ULTRASLAN-UNI KULÜBÜ
2224Kulübün Amacı
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ndeki tüm Galatasaraylıları tek çatı altında toplamak, yapacakları organizasyonlarda Galatasaray duruşunu sergilemektir.
Kulübün Faaliyet Alanları

a) ultrAslan Uni Kemerburgaz olarak Galatasaray tribününde yerimizi almak.
b) Ülke menfaatleri paralelinde, Galatasaray için, Galatasaray camiasında ve ülke kamuoyunda etkin ve doğru bir lobi oluşturmak.
c) Çeşitli toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenlemek.
d) Söz konusu alanlarda iletişimi geliştirmek ve teşvik etmektir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
1540Kulübün Amacı
Madde 3- (1) Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası ilişkiler alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrencileri uluslararası ilişkilere özendirmek, öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.
Kulübün Faaliyet Alanları
Madde 4- (1) Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün faaliyet alanları aşağıdadır:
a) Uluslararası ilişkiler alanında yazılı, görsel veya sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak,
b) Uluslararası ilişkiler alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek,
c) Uluslararası ilişkiler alanında yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda Üniversitenin onayıyla yayın yapmak,
d) Uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak,
e) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde uluslararası ilişkileri destekleyen bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için Üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak,
f) Uluslararası ilişkiler projeleri hazırlamak, bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin gerçeklenmesine katkıda bulunmak,
g) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerine uluslararası ilişkiler ile ilgili yapacakları çalışmalarla alakalı destek olmak.

VOLEYBOL KULÜBÜ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin