Kemer Beydağları Foto Safari ve Fotoğraf Yarışması

Kemer Kaymakamlığı Kemer Beydağları Foto Safari ve Fotoğraf Yarışması Yarışmanın Tanımı: Yarışma, Antalya ili Kemer ilçesi Beydağları’nın doğal ve tarihi dokusunun belgelenmesi, bilinirliğinin artırılması ve Kemer Beydağları’nın doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla yapılmaktadır. Yarışmanın Konusu: Kemer Beydağlarının doğal ve coğrafi yapısı, flora ve faunası; güzellikleridir. Yarışma Kategorileri: 1. Flora – Fauna; 2. Doğa, coğrafya, manzara. Yarışma Genel Şartları: 1- Yarışma; jüri üyeleri, TFSF temsilcisi ve organizasyon yöneticileri dışında dünyanın her yanından tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. 2- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 3- Yarışmaya sadece “Foto safari” etkinliğine katılım için isim yazdırarak bu etkinliğe katılanlar katılabilir. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır. Kayıt sırasında TC Nüfus Cüzdanı veya Pasaport bulunması gereklidir. 4- Yarışmaya sadece Foto safaride çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar katılamaz. 5- Fotoğrafçı her bir kategoride en fazla 2 (iki) fotoğrafla yarışmaya katılabilir. 6- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır. 7- Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır. 8- Tüm kategorilerde görüntüye veya exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 9- Çekilen fotoğrafların “RAW” ya da “RAW+JPEG High” formatında olması gerekir. 10- Fotoğrafçı fotoğraf(lar)ını dijital ortamda teslim eder ve teslim ederken katılım formunu imzalar. 11- Fotoğraflar etkinlik bitiminde en geç (19 Nisan 2014 Cumartesi saat 17.00),TFSF temsilcisinin denetiminde fotoiz.com temsilcilerine teslim edilir. 12- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır. 13- Yarışmada ödül ve mansiyon kazanan fotoğrafların tüm telif hakları eser sahibi ile birlikte Kemer Kaymakamlığına ait olur. 14- Kemer Kaymakamlığı, söz konusu ödül ve mansiyon kazanmış fotoğrafları Kemer ilçesinin tanıtımı amacıyla her türlü basılı ve görsel alanda kullanabilir. 15- Katılımcı, yarışmaya teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri

dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 16- Yarışmaya teslim ettiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek jüriyi yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan, daha önce ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Tekrarı halinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak men edilir. 17- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. 18- Yarışmada sergileme alan fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile ayrıca bir telif ücreti ödenmeden Kemer Kaymakamlığı tarafından afiş, broşür, katalog vb basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Üyeler bu maddedeki kuralı katılım formu doldururken yazılı olarak beyan ederler. 19- Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Kemer Kaymakamlığı web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. 20- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur. 21- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır. Yarışma Takvimi: Kayıt Başlangıcı Tarihi : 17 Nisan 2014 Perşembe günü saat: 09.00 Son Kayıt Tarihi : 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat: 10.00 Son Katılım Tarihi : 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 17.00 Seçici Kurul Değerlendirmesi : 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat: 18.00 Sonuçların Açıklanması : 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat: 21.00
Ödüller: Kategori 1: Flora – Fauna Birincilik ödülü : 1.000.- TL İkincilik ödülü : 750.- TL Üçüncülük ödülü : 500.- TL Mansiyon (5 adet) : 100.- TL Sergileme (En fazla 20 adet) : — Kategori 2: Doğa, coğrafya, manzara Birincilik ödülü : 1.000.- TL İkincilik ödülü : 750.- TL Üçüncülük ödülü : 500.- TL Mansiyon (5 adet) : 100.- TL

Sergileme (En fazla 20 adet) : —
Jüri Üyeleri (ada göre alfabetik sırayla):
Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan Öğretim Üyesi
Dr. Erdal Kınacı Fotoğraf Sanatçısı
Ömer Nizam Kaymakamlık Temsilcisi
TFSF Temsilcisi: Ali Aral
Yarışma Sekreterliği:
İsim: Mustafa GEÇER
Telefon: 0545 637 58 88
e-posta: info@fotoiz.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/004 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.