Kemal Kurdaş Anıt Mezarı Mimari Proje Yarışması

ODTÜ Rektörlüğü ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Kemal Kurdaş Anıt Mezarı Mimari Proje Yarışması Şartnamesi
Yarışmanın Konusu
ODTÜ’nün kuruluş yıllarında 1961-1969 arası sekiz yıl süre ile rektörlük görevini üstlenen,
bu süre içinde ODTÜ’nün her alanda gelişmesine, uluslararası nitelikte bir mimari kimlik
kazanmasına yönelik ısrarlı çabaları ile öne çıkan, yaşamının daha sonraki yıllarında da ODTÜ
dostu kimliği ile tanınan Kemal Kurdaş* için bir anıt mezar tasarlanması beklenmektedir.
Yarışma ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları’na açık olup, tek kademelidir.
ODTÜ Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi tarafından açılan yarışma, ODTÜ Mezunları Derneği ve
Mimarlık Fakültesi Mezunlar Derneği OMİM tarafından desteklenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları
ODTÜ Mimarlık Fakültesi bölümlerinden birinin lisans, yüksek lisans ya da doktora -eğitimini tamamlamış olmak.
Yarışmayı düzenleyen kişiler ve jüri arasında yer almamak. -Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmacılar ekte dokümanları verilen mezar alanı içinde Kemal Kurdaş’ın kimliğini, ODTÜ ile
ilişkisini temsil edecek bir Anıt Mezar tasarlayacaklardır. Anıt Mezar, yanında Kurdaş’ın 63 yıllık
hayat arkadaşı, eşi için ayrılan mezar yeri dikkate alınacak biçimde tasarlanacak olup, yapılaşma
kısıtları ve yarışma alanı ekteki dokümanda yer almaktadır. Yarışmacıların ekte belirtilen alan ve
koşullar içinde kalmaları zorunludur.
Öneri projeler en fazla 4 adet A3 pafta olarak sunulacak, en az 1 adet plan, 1 adet kesit
içerecektir. Sunum şekli ve ek çizimlerde anlatım serbesttir. Yarışmada ayrıca rapor
istenmemekte, önerinin kavramsal açıklaması ile malzeme seçimlerinin paftalar üzerinde ifade
edilmesi beklenmektedir.
Yarışmacılar paftaları dikey ya da yatay olarak kullanabilirler. Paftaların sağ üst köşesinde 5
rakam ya da harften oluşan 20 punto büyüklüğünde bir rumuz yer alacak, paftalarda ve kimlik
zarfı üzerinde yarışmacıların kimliklerini belirtecek başkaca bir işaret yer almayacaktır.
Yarışmacılar paftaları bir zarf içinde teslim edecek, bu zarfın içine ayrıca ikinci bir kapalı zarf
yerleştirilerek bu zarfın üzerine ‘Kimlik belgesi’ açıklaması ve rumuz yazılacaktır. Kimlik
zarfının içinde yarışma ekibinin ad, soyad ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezuniyet tarihleri
ile iletişim bilgileri yer alacaktır. Yarışma sonunda bütün öneriler sergilenecek; kimlik zarfı
üzerinde “açılabilir” ibaresi olmayan ve ödül ya da mansiyon almamış projelerin kimlik zarfları
açılmayacaktır.

Şartname
Şartnameye ücretsiz olarak ODTÜ (http://www.metu.edu.tr) ve Mimarlık Fakültesi
(http://www.arch.metu.edu.tr) adreslerinden erişilebilir.
* Kılıç Hiristidis, Şengün, haz. (2010) Hayatım Mücadeleyle Geçti, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
ODTÜ Tarihi Belgeseli, “Bozkırı Yeşertenler (1956-1963) 1. Bölüm: ,
2. Bölüm:
Özgenel, Lale, haz. (2011) Kemal Kurdaş: ODTÜ Anıları, Anıları, 9 Mayıs 2011 Anma Töreni için hazırlanan kitap,
ODTÜ Yayını, Ankara.

Asli Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri
Asli Jüri:
Gülseren Savaş, ya da Osman Kurdaş (aileyi temsilen, tek oy hakkı)
Suha Özkan (Prof. Dr., ODTÜ emekli öğretim üyesi)
C. Abdi Güzer (Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi Dekan Danışmanı)
Ziya Tanalı (Mimar, ODTÜ MF 1963 mezunu)
Kemal Can Çinici (Y. Mimar, ODTÜ MF 1983 mezunu)
Yedek Üye:Lale Özgenel (Doç. Dr., ODTÜ Rektör Danışmanı)
Raportör:Barış Yağlı (Dr., ODTÜ MF 1999 Mezunu)

Danışma Jürisi:
Ahmet Acar (Prof. Dr., ODTÜ Rektörü)
Ali Cengizkan (Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Güven A. Sargın (Prof. Dr., Mimarlık Bölümü Başkanı)
Yarışma ile ilgili Sorular
Yarışma ile ilgili sorular 30 Kasım 2013 tarihine kadar kurdasanitmezar@metu.edu.tre-posta
adresine elektronik ileti olarak gönderilebilir. Soruların yanıtları 2 Aralık 2013 tarihinde
adresinde yayınlanacaktır.
Projelerin Teslim Tarihi ve Yeri
Projeler 17 Aralık 2013 tarihinde, en geç saat 17:00 a kadar ODTÜ Mimarlık Dekanlığı
sekreterliğine elden teslim edilebileceği gibi, aynı gün postaya verilmek ve en geç 18 Aralık
2013 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na ulaştırılmak koşulu ile özel ya da resmi
posta servisi ile de gönderilebilir. Yine basılı kopyanın 18 Aralık 2013’te ulaştırılması kaydıyla
sayısal kopyalar kurdasanitmezar@metu.edu.tradresine 17 Aralık 2013 akşamına kadar, kimlik
gizlenmesi kaydıyla, yüklenebilir.
Yarışmacılar paftaların yanısıra bir adet CD içinde çizimlerin sayısal kopyalarını da teslim
edeceklerdir.

Ödüller*
Uygulamaya Seçilecek Proje Ödülü 10.000 TL
5 adet eşit Mansiyon 1.000 TL
toplam 15.000 TL ödül dağıtılacaktır.
Ödüller, net olarak, yarışmanın sonuçlanmasını takip eden en geç bir ay içinde ödenir.
Jüri ayrıca 5 katılımcıya, ODTÜ yayınlarından oluşan “Jüri Özel Ödülü” verebilir.
Ödül töreni tarihi ve sergi yeri ayrıca duyurulacaktır.

Sonuçların İlanı
Yarışma sonuçları 24 Aralık 2013 tarihinde ODTÜ (http://www.metu.edu.tr)ve Mimarlık
Fakültesi (http://www.arch.metu.edu.tr) web sitesi adreslerinde yayınlanacaktır.