Keloğlanım Keleş Oğlum eTwinning projemiz Nevin Ay Güleryüz Şeker İlkokulu 4/A Sınıfı Elazığ

Şeker ilkokulu /Elazığ  4-A sınıfı öğrencileri, öğretmeni Nevin Ay Güleryüz rehberliğinde ‘ Keloğlanım Keleş Oğlum’ isimli eTwinning projesine katılmıştır .Anadolu Türk masallarında önemli bir yere sahip Keloğlan’ı ve masallarını tanırken diğer yandan projemiz sayesinde Keloğlan Masalları ile Türkçe dersinin temel öğrenme amaçlarına ulaşmak istenmekte, öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak hedeflenmekte, Keloğlan masallarında yaşananlarla empati kurularak Keloğlan’ın yardımseverliliği, yaşama sevinci, her güçlükle mücadele etmesi gibi kişisel özellikleri model göstermek, çeşitli Web 2.0 araçlarının kullanımının sağlanarak 21. yy becerilerini geliştirmek amacıyla başladığımız bu projede Keloğlan masallarını aynı zamanda teknolojik imkanlardan faydalanarak Web 2 araçlarını kullanarak,  derslerimizle bütünleştirerek öğrencilerimize ulaştırıp öğrenmenin ve bilgi edinmenin kalıcılığı artırırken ,yaptığımız dolu dolu etkinliklerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini ve ders başarımızı artırdık .