KELİME ÖĞRETMENİ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
KELİME ÖĞRETMENİ

1. Giriş
Education First tarafından her yıl yayınlanan İngilizce Yeterlilik endeksine göre,
Hollanda çok yüksek yeterlilik (very high proficiency) kategorisinde 72,16 puanla 72 ülke
arasında 1. sırada, Türkiye ise, düşük yeterlilik (low proficiency) kategorisinde, 47,89 ile 51.
sırada yer almaktadır (English Profiency Index, 2017). “Kelime Öğretmeni” öğretim yöntemi
ile her sınıf seviyesinde yabancı dil kelime bilgisinin, yabancı dil kullanımı arttırılarak
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla internet tabanlı kelime bilgisi öğretim ve
değerlendirme sistemi hazırlanmış ve kullanılmıştır.

2. Problem Durumu
English Profiency verilerine göre ülkemizin yabancı dil bilgi seviyesinin düşük yeterlilik
seviyesinde olduğu görülmüştür. 2015 yılında ülke çapında yapılan durum analizine göre
gözlemlenen 49 yabancı dil dersinin yalnızca yedisinde öğrencinin ikili konuşma pratiği
yaptığı görülmüştür (British Council, 2015).
Kelime bilgisi oluşan öğrencilerin, yabancı dil kullanımını sağlayamadıkları için
bilgilerin kalıcı olmaması, hafızaya alınan kelimelerin düzenli olarak tekrar edilmemesi ve
unutulması, ders dışında yabancı dil konuşma gereği duymama, kelime bilgisi ölçmeyi
kolaylaştıracak bir sistemin olmayışı görülen sorunlardandır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı günlük yaşamda ve eğitim-öğretimde yabancı dil konuşma ve anlama
becerisini arttırmak için öğrencilerin yabancı dil kelime bilgisini, öğrencilere kullandırarak
arttırmak ve kalıcı kılmaktır. Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen hedefler;
1) Bir haftalık süreç içerisinde sınıf üye sayısı kadar yabancı dil kelime ve anlamının
tüm üyeler tarafından birbirlerine öğretilerek iletişim içerisinde öğrenilmesi
hedeflenmektedir.
2) Bir eğitim – öğretim yılı içerisinde sınıf üyesi x hafta sayısı kadar kelimenin tüm
üyeler tarafından aktif olarak kullanılması ve anlamının bilinmesi hedeflenmektedir.
Öğrenilen kelimelerin öğrenci zihninde tekrar ile kalıcı olması hedeflenmektedir.
3) 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda aktif olarak bu yöntemin kullanılması ile
öğrenci kelime bilgisinin arttırılarak dil bilgisi ile pekiştirilmesi ve yabancı konuşma anlama
becerisinin arttırılması hedeflenmektedir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Öğrencilerin aktif olarak rol alacakları, yaparak yaşayarak öğrenecekleri ve işbirliğine
dayalı öğrenim tekniklerinin kullanılacağı yöntem uygulanacaktır. Temeli işbirlikçi öğrenme
modeline dayanmaktadır. Öğrenci hem öğretmen hem de öğrenen rolündedir. Aktif
öğrenme ile kelime öğretmeni rolü alan öğrenci, kelimesini öğretebilmek için görsel, sözel
araçları kullanarak tüm arkadaşları ile iletişim içerisinde olacaktır.

Fatih BALTACIOĞLU
SAKARYA / KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ