Kelebeğimi Tanıyorum, Şimdi Kelebek Gözlem Zamanı

TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Tarafından desteklenen “Kelebeğimi Tanıyorum,

Şimdi Kelebek Gözlem Zamanı” başlıklı eğitim projesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde, 02-08 Temmuz / 09-15 Temmuz 2012 tarihlerinde iki etkinlik

döneminde düzenlenecektir. Katılım ücretsiz olup her etkinlik dönemi için 25’er katılımcı eğitim görecektir.

Eğitimdeki temel amacımız; doğayı ve kelebekleri sevdirme, kelebek gözlemciliğini geliştirme,kelebekleri doğru

teşhis etme, doğru ve uygun fotoğraf kareleri yakalama, fotoğraf çekme tekniklerini geliştirme, kelebek

sistematiği ve kelebeklerin korunması hakkında bilimsel eğitimin verilmesidir.

İlk iki gün teorik dersler, beş gün ise arazi uygulama ve gezileri şeklinde gerçekleşecek olan eğitim projemiz

bilimsel aktiviteli ve bir o kadar da eğlenceli geçecektir. Eğitime katılmak isteyen doğa ve kelebek

severler başvuru formu aracılığı ile müracaatta bulunabilirler. “Türkiye’de kelebekler uçmaya devam etsin”

düşüncesine sahip tüm doğa severleri eğitim projemize bekliyoruz.

 

Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY

Proje Yürütücüsü

 

Eğitimin amacı hakkında bilgiler

 

Türkiye’deki kelebek gözlemciliğinin bilimsel temellere dayalı olarak başlatılması ve arttırılması temel amacımızdır.

Hatay iline ait kelebeklerinin fotoğraf karesinde tanınarak bilimsel ve Türkçe adlarının doğru belirlenmesi, kelebekleri doğal yaşam ortamlarında görüntüleyebilme, kelebeklerin böcek sistematiğindeki yeri, böceklerin anatomik ve morfolojik yapılarının işleyişi, kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerindeki organlarının kavratılması, kelebek kanatları üzerindeki desenlerin yerleri ve bilimsel adları, kelebeklerin arazide bulunma adresleri, fotoğraf çekme teknikleri ve ayarları, arazi de uygun pozun yakalanması için dikkat edilmesi gereken kurallar, çevre böcek ilişkileri, kelebeklerin ekosistemlerdeki rolleri, Türkiye kelebeklerinden endemik olanlarının belirlenmesi ve bu türler hakkında detaylı bilgilerin verilmesi, kelebekleri tehdit eden unsurların belirlenmesi ve alınacak acil önlem tedbirlerin belirlenmesi gibi konular bu amaca ek olarak hedeflediğimiz unsurlardır.

Eğitim projemizde hedef kitlemiz, Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler) oluşturmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında üniversite öğrencileri, araştırma görevlileri, resmi veya özel kurumlarda çalışanlar bu eğitim çalışmamıza katılabilirler. Bu katılımcılara doğayı sevdirmek ve kelebek fotoğrafçılığı hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermek ve farkındalık oluşturmak temel düşüncemizdir.

Bu eğitim projemizde böcekler, kelebekler, ekoloji, çevre, fotoğraf makinesi ayarları ve kullanımı, böcek ve kelebek sistematiği, kelebek anatomisi, morfolojisi ve fizyolojisi ile bitki sistematiği konularında uzman eğitmenlerden teorik dersler anlatılacaktır.

Arazi çalışmalarında ise kelebeklerin çeşitli pozisyonlarda fotoğraflarının nasıl çekileceği ve kelebeğin bilimsel adı ile Türkçe adlarının belirlenmesi konularında eğitimler verilecektir. Katılımcılar çektikleri kelebek resimlerini doğru yorumlayarak doğru tür isimlerini öğreneceklerdir. Eğitim sonrasında her katılımcı doğayı seven, kelebekleri tanıyan ve kelebeklerin bilimsel adlarını doğru bilen amatör kelebekçiler haline geleceklerdir.

Çalışma sonunda her katılımcı;

1- Gündüz ve gece yaşayan kelebeklerin birbirinden ayrılması

2- Kelebek sistematiği

3- Kelebeklerin vücut yapıları ile anatomik yapıları ve işleyişi

4- Fotoğraf çekme teknikleri

5- Kelebeklerin ekosistemlerdeki önemini ve rolleri

6- Doğru karelerin yakalanması

7- Kelebekleri doğru yerlerde aranması

8- Kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar belirlenmesi ve acil çözüm önerileri

9- Kelebeklerin bilimsel ve Türkçe isimleri

10- Doğanın ve canlıların korunması

11- Doğada vakit geçirme ve canlılarla iç içe olma teknikleri

12- Kelebek popülasyonlarının her yıl düzenli takip edilmesi

13-Türkiye’nin endemik ve tehlike sınırlarına gelmiş kelebek türleri

14- Çevredeki değişimlerin canlılar üzerine etkisi

15- Sabırlı olma

konularında geniş bilgilere sahip olacaktır. Bu eğitimi alan katılımcı bundan sonraki yapacağı çalışmalarında daha bilimsel bir başarı sergileyerek yaptığı hobiden haz duyacaktır.

Türkiye, doğanın karşı karşıya olduğu sorunlara anında ve yerinde müdahale ederek köklü ve bilimsel çözümler üretebilen gençlere ihtiyaç duymaktadır.

 

ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI

 

I. Dönem Etkinlik Konuları ve Kapsamı (02-08/07/2012)

 

·      Etkinlik No: 1

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Değerlendirme Sınavı (Test)

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje Ekibi

 

·      Etkinliğin Amacı: Katılımcıların taksonomi, böcek sistematiği, böcek morfolojisi, böcek fizyolojisi, kelebek sistematiği, kelebek morfolojisi, kelebek fizyolojisi, Fotoğrafçılık ve fotoğraf çekme teknikleri, Ekosistemler ve Böceklerin ekosistemlerdeki rolleri, kelebeklerin fotoğraf karelerinden tanınmaları, bitki sistematiği ve Türkiye’deki kelebeklerin korunması konularında bilgi seviyelerinin tespit edilmesi

·      Etkinliğin Konusu: Değerlendirme sınavının yapılması

 

·      Etkinliğin Süresi: 30 dakika

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik ve 50 soruluk test.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

 

Katılımcılar Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Biyoloji Bölüm dersliğinde 08:30-09:00 saatleri arasında 50 soruluk test sınavın alınacaklardır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 2

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik Temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Ahmet KASAPOĞLU. Eğitmen

 

·      Etkinliğin Amacı: Hayvanlar aleminin sistematikteki yeri, üst ve alt kategoriler ile böcek sistematiğinin kavratılması. Her canlının tanınması için mutlaka belirleyici karakterlerinin bulunduğu ve bu karakterlerin sistematikte doğru ve etkili kullanılmasının öğretilmesi. Kulaktan dolma sistematik bilgilerinin doğru ve bilimsel katkılar ile doğrularının öğretilmesi.

·

·      Etkinliğin Konusu: Taksonomi ilkeleri ve böcek sistematiği

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

 

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

Bu derste eğitime katılan katılımcılara taksonomi, sınıflandırma, taksonomik kategoriler, taksonomik karakterler, koleksiyonlar, teşhis yöntemleri, tipler, homonimlik, sinonimlik kavramları, hayvansal isimlendirme ilkeleriyle bilimsel isimlerin okunuş teknikleri konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir. Böceklerin sistematikteki yeri, böcek takımları, familyalar ve genel özellikleri, takım ve familya tanı anahtarlarının nasıl okunacağı ve örnek tanı anahtarı hazırlanması. Sistematikte kullanılan yanlış terimlerin bilimsel terimler ile değiştirilmesi ve Latince kelimelerin doğru okunması ve telaffuz edilmesi.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 3

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Böceklerin genel vücut yapıları, baş, göğüs, karın, antenler, ağız yapıları, bacaklar, kanatlar ve organ ve organ sistemleri ile bu yapıların işleyişi konularında bilgiler verilerek, katılımcıların böcekler hakkında temel bilgilerini kazandırmaktır.

 

·      Etkinliğin Konusu: Böcek morfolojisi ve anatomisi

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. İki ders saati süresince böceklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri ve bu bölgelerde bulunan anten, göz, ağız parçaları, bacaklar, kanatların yapıları ve görevleri anlatılacaktır. Her böcek takımına ait böcek örnekleri gösterilerek benzerlikler ve farklar karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Böceklerde deri ve deri değiştirme konusu anlatılacaktır. Böceklerde dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi ve duyu organları ve bu organların çalışmaları anlatılacaktır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 4

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Kelebek takımının böcek sınıfı içerisindeki yeri ve kelebek familyalarının önemli sistematik karakterlerinin kavratılması

 

·      Etkinliğin Konusu: Kelebek sistematiği

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. Gündüz ve gece kelebeklerinin ayrılmasında kullanılan morfolojik yapılar anlatılacak. İki ders saati süresince kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerinde yer alan önemli morfolojik organların yapıları ve görevleri anlatılacak. Ön ve arka kanat desenlenmeleri ile kanatların yapısında bulunan kanat damarlanmaları hakkında bilgiler verilecek. Özellikle kanat damarlanması ile familya ve cins ayrımın nasıl yapıldı uygulamalı ve şekil çizilerek anlatılacaktır. Erkek ve dişi bireylerin genital organ morfolojisi anlatılacak ve bu organın sistematikte en önemli ve türlerin ayrılmasında etkili bir organ olduğu daha önceden hazırlanmış preparatlar üzerinde gösterilecektir. Kelebek familyalarını, cinsleri ve türleri birbirinden kolayca ayırmanın hangi organların morfolojik özelliklerinin incelenmesiyle gerçekleşeceği konusunda bilgi verilecektir. Bu alanda uzmanların hazırladığı teşhis anahtarlarının nasıl kullanılacağı da bu ders içeriğinde verilecektir.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 5

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri ve bu bölgelerin üzerinde yer alan organların görevlerinin ve yapıların kavratılması ve kelebeklerin sahip olduğu iç organlar ve organ sistemlerinin görevleri ve birbirleri ile olan etkileşimlerinin kavratılması.

 

·      Etkinliğin Konusu: Kelebek morfolojisi ve fizyolojisi

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. İki ders saati süresince kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerinde yer alan antenler, gözler, ağız ve ağzı oluşturan yapılar, ön ve arka kanatlar, bacaklar ve bacakları meydana getiren parçalar, dişi ve erkek bireylerin genital organları ve bu organları meydana getiren yapıları ile tüm vücudu oluşturan kitinli plakalar hakkında bilgiler verilecektir. Kelebeklerde deri, sindirim, solunum, sinir, dolaşım, üreme sistemleri ve duyu fizyolojisi hakkında bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 6

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Böcek sistematiği, kelebek sistematiği, kelebeklerin  baş, göğüs ve karın bölgeleri ve bu bölgelerin üzerinde yer alan organların görevlerinin ve yapıların kavratılması ve kelebeklerin sahip olduğu iç organlar ve organ sistemlerinin görevleri ve birbirleri ile olan etkileşimlerinin kavratılması.

 

·      Etkinliğin Konusu: Genel Tekrar

 

·      Etkinliğin Süresi: Bir ders saati (50 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. İki ders saati süresince kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerinde yer alan antenler, gözler, ağız ve ağzı oluşturan yapılar, ön ve arka kanatlar, bacaklar ve bacakları meydana getiren parçalar, dişi ve erkek bireylerin genital organları ve bu organları meydana getiren yapıları ile tüm vücudu oluşturan kitinli plakalar hakkında bilgiler verilecektir. Kelebeklerde deri, sindirim, solunum, sinir, dolaşım, üreme sistemleri ve duyu fizyolojisi hakkında özet bilgiler verilecektir. Böcek sistematiği ve kelebeklerin sistematiği hakkında özet bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 7

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 02/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Dr. Ali ATAHAN. Uzaman Personel

 

·      Etkinliğin Amacı: Arazi eğitimi sırasında karşılaşılan kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılması ve bu fotoğraf karelerinden kelebeklerin tanınarak türlerinin belirlenmesi.

 

 

·      Etkinliğin Konusu: Kelebeklerin fotoğraf karelerinden tanınması ve tür adlarının belirlenmesi

 

·      Etkinliğin Süresi: Bir ders saati (50 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Eğitim projesinin arazi çalışmalarında kelebeklerin fotoğraflandırılması ve kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılmasının teknikleri anlatılacaktır. Kelebekler arazide karşılaşıldığında doğru pozisyonu yakalamak kelebeğin türünün belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Kelebeğin fotoğraf karelerinde olması gereken yapılarının neler olduğu bu derste verilecektir. Doğru ve kaliteli fotoğraf çekmek için hangi yöntemlerin kullanılacağı bu derste anlatılacaktır. Fotoğraf arşivinden seçtiğimiz örnekler gösterilerek doğru ve hatalı fotoğraflar anlatılacaktır. Kelebeklerin türlerinin belirlenmesinde hangi organların önemli olduğu anlatılacaktır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 8

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 03/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Doç. Dr. Cüneyt KURT Eğitmen

 

Etkinliğin Amacı:

Temel fotoğraf bilgileri ve fotoğraf çekimi becerileri edinmek. Doğada, dış mekanda,  hareketli ve hareketsiz canlıların fotoğraflarının fotoğraflanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.

 

·      Etkinliğin Konusu: Fotoğrafçılık ve fotoğraf çekme teknikleri

·      Etkinliğin Süresi: Üç ders saati (150 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli marka ve modellerde fotoğraf makineleri.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

1-Kısaca fotoğrafın tarihi, fotoğraf makinesi türleri, 35 mm DSRL fotoğraf makinesi ve parçaları hakkında bilgi.

2- Fotoğraf makinesinin elde ve üç ayakta kullanım biçimleri; flaş, reflektör, beyaz ayarı, görüntü kayıt formatı, bilgisayara aktarım ve görüntü işleme programı hakkında bilgi.

3-Pozlamada önemli olan diyafram, enstantane ve film hızı hakkında bilgi.

4-Diyafram öncelikli çekim teknikleri,  alan derinliği ve vurgu hakkında bilgi.

5- Enstantane öncelikli çekim teknikleri,  hareketin dondurulması ve hareketin vurgulanması hakkında bilgi.

6-Fotoğrafta kompozisyon ilkeleri. 1/3 kuralı, tekrar, vurgu, uyum, çizgi,  ilgi merkezi, oran-orantı, geometrik biçimler, denge, egemenlik, zıtlık ve birlik hakkında bilgi ve örnekler.

7-Dış mekanda, doğada canlıların fotoğraflarının çekilmesinde kullanılan üç ayak, reflektör, makro objektif, tele objektif, zoom objektif gibi ekipmanlar hakkında bilgi. Işığın yönü, ışığın sıcaklığı, ışığın yüksekliği ve parlaklığının fotoğraf çekimine etkileri. Doğada canlıların fotoğraflanması konusunda yaklaşım biçimleri ve kompozisyonun etkili kullanımı hakkında bilgi ve uygulama çalışması.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 9

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 03/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATMACA. Eğitmen

 

Etkinliğin Amacı:

1. Böceklerin ekosistemdeki önemini kavramak

2. Böceklerin çevreleri ile ilişkilerini öğrenme

 

·      Etkinliğin Konusu: Ekosistemler ve Böceklerin ekosistemlerdeki rolleri

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Dünyadaki belli başlı ekosistemler ve böceklerin ekosistemdeki yeri, önemi ve rolleri. Ekosistem kavramı, habitat, ekolojik niş, karasal habitatlar, sucul habitatlar, karasal böcekler, sucul böcekler, böcekler ve bitkiler, predatörlük ve parazitizim, böcek leş ilişkisi, böcek mantar ilişkisi, mağara böcekleri, böcek toplulukları, populasyon ekolojisi, kommünite ekolojisi.

Ders üniversitemiz bünyesindeki uygun birimlerde interaktif bir yöntemle yapılacaktır. Hazırlanan sunum üzerinden görsel öğelerin sıkça kullanıldığı ve algılamayı kolaylaştıracak yöntemlerle toplam 2 saatlik bir süre içerisinde kursiyerlere konu irdelenmeye çalışılacaktır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 10

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 03/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Volkan ALTAY. Uzman Personel

 

·      Etkinliğin Amacı: Hatay’ın sahip olduğu bitki biyo çeşitliliğini sistematik yönden inceleme ve yerinde tespit etme. Böcek bitki işbirliğinin kavratılması.

 

 

·      Etkinliğin Konusu: Bitki sistematiği ve Hatay florası

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders süresi boyunca Hatay’ın sahip olduğu tek ve çok yıllık bitkiler fotoğraflarıyla projektör aracılığı ile tür isimleri verilerek önemli taksonomik özellikleri verilecektir. Bu türlerden endemik olanlar ayrıca belirtilecektir. Böceklerin daha çok hangi bitkileri tercih ettikleri ve tercih etme nedenleri belirtilecektir. Kelebekler ve bitkiler arasında nasıl bir ilişki halinde oldukları hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca bitki sistematiği hakkında da katılımcılara bilgiler verilecektir. Arazi çalışmaları sırasında bitkilerin özellikle nektarlı bitkilerin sistematiğine yardımcı olacak teorik bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 11

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 03/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN Eğitmen

 

·      Etkinliğin Amacı: Türkiye’de nesli tehlike altında olan kelebeklerin tanıtılması ve kelebeklerin soylarını tehlike altına atan sebeplerin ve korunması için yapılması gerekenlerin tartışılması.

·

·      Etkinliğin Konusu: Türkiye’deki kelebeklerin korunması

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, Türkiye’de nesli tehlike altında olan 5 farklı kelebek türü için öncesinde hazırlanmış, çalışma gruplarına dağıtılacak bilgi formları, yazı tahtası, gruplara dağıtılmak üzere kağıt ve kalemler.

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

Öncelikle katılımcılar 5 farklı gruba ayrılacaklar ve kendilerine dağıtılan kelebek türü bilgi formlarını kullanarak o kelebeğin karşı karşıya olduğu tehditleri anlatan kısa birer sunuş/drama/tiyatro yapacaklar. Sunuşların ardından eğitmen (Evrim Karaçetin), Türkiye’deki kelebeklerin bütününün hangi sebeplerle tehlike altında olduğunu anlatan bir power point sunuşu yapacak. Sonrasında gruplar tekrar bir araya gelerek bu kelebekleri korumak için neler yapılmasını gerektiğini listeleyip sunacaklar. Eğitmen sunuşlar yapılırken önerileri bir araya getirecek ve Türkiye’deki Kelebekleri Koruma Stratejisi (Karaçetin ve ark. 2011)’ndeki önerilerden yola çıkarak tartışma ortamı içerisinde yapılması gerekenleri anlatacak.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 12

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 03/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Dr. Ali ATAHAN. Uzaman Personel

 

·      Etkinliğin Amacı: Arazi eğitimi sırasında karşılaşılan kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılması ve bu fotoğraf karelerinden kelebeklerin tanınarak türlerinin belirlenmesi.

·

·      Etkinliğin Konusu: Kelebeklerin fotoğraf karelerinden tanınması ve tür adlarının belirlenmesi

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Eğitim projesinin arazi çalışmalarında kelebeklerin fotoğraflandırılması ve kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılmasının teknikleri anlatılacaktır. Kelebekler arazide karşılaşıldığında doğru pozisyonu yakalamak kelebeğin türünün belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Kelebeğin fotoğraf karelerinde olması gereken yapılarının neler olduğu bu derste verilecektir. Doğru ve kaliteli fotoğraf çekmek için hangi yöntemlerin kullanılacağı bu derste anlatılacaktır. Fotoğraf arşivinden seçtiğimiz örnekler gösterilerek doğru ve hatalı fotoğraflar anlatılacaktır. Kelebeklerin türlerinin belirlenmesinde hangi organların önemli olduğu anlatılacaktır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 13

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 04/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Tüm Proje Ekibi

 

·      Etkinliğin Amacı: Kırıkhan, Gölbaşı ve İncirli köyüne ait doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Kırıkhan, Gölbaşı ve İncirli Köyü kelebek gözlem ve fotoğraf çekimi ayrıca incirli köyünde yaşayan Hatay dağ ceylanlarının (Gazella gazella) gözlenmesi ve fotoğraflandırılması). Arazi çalışmalarının değerlendirilmesi. Kelebek türlerinin belirlenmesi. Grupların sunum yapması.

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Kırıkhan, Gölbaşı ve İncirli köyünün farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve Hatay Dağ Ceylanlarının (Gazella gazella) fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 1. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 14

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 05/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Erzin ilçesi doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Erzin ilçesinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Erzin ilçesinin farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir (Bağrıaçık ve Üçkoz yaylaları). Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 2. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 15

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 06/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Amanos dağları, Kızıldağ’ın farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması. Polyommatus bollandi (Çokgözlü Hatay Mavisi)’nin doğal ortamında fotoğraflandırılması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Amanos dağları, Kızıldağ’ın farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip lokalitelerinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Amanos Dağları Kızıldağ’ın farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Polyommatus bollandi (Çokgözlü Hatay Mavisi)’nin tek doğal yaşam alanı olan Kızıldağ hakkında bilgiler verilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 3. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 16

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 07/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip lokalitelerinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 4. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 17

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 08/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Yayladağ ilçesinin farklı yükseklik ve doğal bitki örtüsüne sahip doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip lokalitelerinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Yayladağ ilçesinin farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 5. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

Öğle yemeğinden sonra katılımcılar eğitimin yapıldığı merkeze alınarak arzi çalışması yapmayacaklardır. 5 grup eğitim süresince yaptığı çalışmaları değerlendirerek poster sunumu yapacaklardır. Arazi çalışmaları süresince çeşitli hayvan, bitki ve değişik fotoğrafların yer aldığı görsel sunum yapılacaktır. Eğitim süresi boyunca alınan eğitimin değerlendirmesi için 30 dakikalık değerlendirme sınavının yapılacaktır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. H. Salih GÜDER ile birlikte akşam yemeğinin yenmesi ve sayın Rektörün katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi.

 

II. Dönem Etkinlik Konuları ve Kapsamı (09-15/07/2012)

 

·      Etkinlik No: 1

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Değerlendirme Sınavı (Test)

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje Ekibi

 

·      Etkinliğin Amacı: Katılımcıların taksonomi, böcek sistematiği, böcek morfolojisi, böcek fizyolojisi, kelebek sistematiği, kelebek morfolojisi, kelebek fizyolojisi, Fotoğrafçılık ve fotoğraf çekme teknikleri, Ekosistemler ve Böceklerin ekosistemlerdeki rolleri, kelebeklerin fotoğraf karelerinden tanınmaları, bitki sistematiği ve Türkiye’deki kelebeklerin korunması konularında bilgi seviyelerinin tespit edilmesi

·      Etkinliğin Konusu: Değerlendirme sınavının yapılması

 

·      Etkinliğin Süresi: 30 dakika

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik ve 50 soruluk test.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

 

Katılımcılar Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Biyoloji Bölüm dersliğinde 08:30-09:00 saatleri arasında 50 soruluk test sınavın alınacaklardır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 2

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik Temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Ahmet KASAPOĞLU. Eğitmen

 

·      Etkinliğin Amacı: Hayvanlar aleminin sistematikteki yeri, üst ve alt kategoriler ile böcek sistematiğinin kavratılması. Her canlının tanınması için mutlaka belirleyici karakterlerinin bulunduğu ve bu karakterlerin sistematikte doğru ve etkili kullanılmasının öğretilmesi. Kulaktan dolma sistematik bilgilerinin doğru ve bilimsel katkılar ile doğrularının öğretilmesi.

·

·      Etkinliğin Konusu: Taksonomi ilkeleri ve böcek sistematiği

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

 

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

Bu derste eğitime katılan katılımcılara taksonomi, sınıflandırma, taksonomik kategoriler, taksonomik karakterler, koleksiyonlar, teşhis yöntemleri, tipler, homonimlik, sinonimlik kavramları, hayvansal isimlendirme ilkeleriyle bilimsel isimlerin okunuş teknikleri konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir. Böceklerin sistematikteki yeri, böcek takımları, familyalar ve genel özellikleri, takım ve familya tanı anahtarlarının nasıl okunacağı ve örnek tanı anahtarı hazırlanması. Sistematikte kullanılan yanlış terimlerin bilimsel terimler ile değiştirilmesi ve Latince kelimelerin doğru okunması ve telaffuz edilmesi.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 3

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Böceklerin genel vücut yapıları, baş, göğüs, karın, antenler, ağız yapıları, bacaklar, kanatlar ve organ ve organ sistemleri ile bu yapıların işleyişi konularında bilgiler verilerek, katılımcıların böcekler hakkında temel bilgilerini kazandırmaktır.

 

·      Etkinliğin Konusu: Böcek morfolojisi ve anatomisi

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. İki ders saati süresince böceklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri ve bu bölgelerde bulunan anten, göz, ağız parçaları, bacaklar, kanatların yapıları ve görevleri anlatılacaktır. Her böcek takımına ait böcek örnekleri gösterilerek benzerlikler ve farklar karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Böceklerde deri ve deri değiştirme konusu anlatılacaktır. Böceklerde dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi ve duyu organları ve bu organların çalışmaları anlatılacaktır.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 4

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Kelebek takımının böcek sınıfı içerisindeki yeri ve kelebek familyalarının önemli sistematik karakterlerinin kavratılması

 

·      Etkinliğin Konusu: Kelebek sistematiği

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. Gündüz ve gece kelebeklerinin ayrılmasında kullanılan morfolojik yapılar anlatılacak. İki ders saati süresince kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerinde yer alan önemli morfolojik organların yapıları ve görevleri anlatılacak. Ön ve arka kanat desenlenmeleri ile kanatların yapısında bulunan kanat damarlanmaları hakkında bilgiler verilecek. Özellikle kanat damarlanması ile familya ve cins ayrımın nasıl yapıldı uygulamalı ve şekil çizilerek anlatılacaktır. Erkek ve dişi bireylerin genital organ morfolojisi anlatılacak ve bu organın sistematikte en önemli ve türlerin ayrılmasında etkili bir organ olduğu daha önceden hazırlanmış preparatlar üzerinde gösterilecektir. Kelebek familyalarını, cinsleri ve türleri birbirinden kolayca ayırmanın hangi organların morfolojik özelliklerinin incelenmesiyle gerçekleşeceği konusunda bilgi verilecektir. Bu alanda uzmanların hazırladığı teşhis anahtarlarının nasıl kullanılacağı da bu ders içeriğinde verilecektir.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 5

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri ve bu bölgelerin üzerinde yer alan organların görevlerinin ve yapıların kavratılması ve kelebeklerin sahip olduğu iç organlar ve organ sistemlerinin görevleri ve birbirleri ile olan etkileşimlerinin kavratılması.

 

·      Etkinliğin Konusu: Kelebek morfolojisi ve fizyolojisi

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. İki ders saati süresince kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerinde yer alan antenler, gözler, ağız ve ağzı oluşturan yapılar, ön ve arka kanatlar, bacaklar ve bacakları meydana getiren parçalar, dişi ve erkek bireylerin genital organları ve bu organları meydana getiren yapıları ile tüm vücudu oluşturan kitinli plakalar hakkında bilgiler verilecektir. Kelebeklerde deri, sindirim, solunum, sinir, dolaşım, üreme sistemleri ve duyu fizyolojisi hakkında bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 6

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Erol ATAY. Proje Yürütücüsü

 

·      Etkinliğin Amacı: Böcek sistematiği, kelebek sistematiği, kelebeklerin  baş, göğüs ve karın bölgeleri ve bu bölgelerin üzerinde yer alan organların görevlerinin ve yapıların kavratılması ve kelebeklerin sahip olduğu iç organlar ve organ sistemlerinin görevleri ve birbirleri ile olan etkileşimlerinin kavratılması.

 

·      Etkinliğin Konusu: Genel Tekrar

 

·      Etkinliğin Süresi: Bir ders saati (50 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders katılımcılara M.K.Ü. Biyoloji Bölüm dersliğinde verilecektir. İki ders saati süresince kelebeklerin baş, göğüs ve karın bölgeleri üzerinde yer alan antenler, gözler, ağız ve ağzı oluşturan yapılar, ön ve arka kanatlar, bacaklar ve bacakları meydana getiren parçalar, dişi ve erkek bireylerin genital organları ve bu organları meydana getiren yapıları ile tüm vücudu oluşturan kitinli plakalar hakkında bilgiler verilecektir. Kelebeklerde deri, sindirim, solunum, sinir, dolaşım, üreme sistemleri ve duyu fizyolojisi hakkında özet bilgiler verilecektir. Böcek sistematiği ve kelebeklerin sistematiği hakkında özet bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 7

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 09/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Dr. Ali ATAHAN. Uzaman Personel

·

·      Etkinliğin Amacı: Arazi eğitimi sırasında karşılaşılan kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılması ve bu fotoğraf karelerinden kelebeklerin tanınarak türlerinin belirlenmesi.

·

·      Etkinliğin Konusu: Kelebeklerin fotoğraf karelerinden tanınması ve tür adlarının belirlenmesi

 

·      Etkinliğin Süresi: Bir ders saati (50 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Eğitim projesinin arazi çalışmalarında kelebeklerin fotoğraflandırılması ve kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılmasının teknikleri anlatılacaktır. Kelebekler arazide karşılaşıldığında doğru pozisyonu yakalamak kelebeğin türünün belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Kelebeğin fotoğraf karelerinde olması gereken yapılarının neler olduğu bu derste verilecektir. Doğru ve kaliteli fotoğraf çekmek için hangi yöntemlerin kullanılacağı bu derste anlatılacaktır. Fotoğraf arşivinden seçtiğimiz örnekler gösterilerek doğru ve hatalı fotoğraflar anlatılacaktır. Kelebeklerin türlerinin belirlenmesinde hangi organların önemli olduğu anlatılacaktır.

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 8

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 10/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Doç. Dr. Cüneyt KURT Eğitmen

 

Etkinliğin Amacı:

Temel fotoğraf bilgileri ve fotoğraf çekimi becerileri edinmek. Doğada, dış mekanda,  hareketli ve hareketsiz canlıların fotoğraflarının fotoğraflanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.

 

·      Etkinliğin Konusu: Fotoğrafçılık ve fotoğraf çekme teknikleri

·      Etkinliğin Süresi: Üç ders saati (150 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli marka ve modellerde fotoğraf makineleri.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

1-Kısaca fotoğrafın tarihi, fotoğraf makinesi türleri, 35 mm DSRL fotoğraf makinesi ve parçaları hakkında bilgi.

2- Fotoğraf makinesinin elde ve üç ayakta kullanım biçimleri; flaş, reflektör, beyaz ayarı, görüntü kayıt formatı, bilgisayara aktarım ve görüntü işleme programı hakkında bilgi.

3-Pozlamada önemli olan diyafram, enstantane ve film hızı hakkında bilgi.

4-Diyafram öncelikli çekim teknikleri,  alan derinliği ve vurgu hakkında bilgi.

5- Enstantane öncelikli çekim teknikleri,  hareketin dondurulması ve hareketin vurgulanması hakkında bilgi.

6-Fotoğrafta kompozisyon ilkeleri. 1/3 kuralı, tekrar, vurgu, uyum, çizgi,  ilgi merkezi, oran-orantı, geometrik biçimler, denge, egemenlik, zıtlık ve birlik hakkında bilgi ve örnekler.

7-Dış mekanda, doğada canlıların fotoğraflarının çekilmesinde kullanılan üç ayak, reflektör, makro objektif, tele objektif, zoom objektif gibi ekipmanlar hakkında bilgi. Işığın yönü, ışığın sıcaklığı, ışığın yüksekliği ve parlaklığının fotoğraf çekimine etkileri. Doğada canlıların fotoğraflanması konusunda yaklaşım biçimleri ve kompozisyonun etkili kullanımı hakkında bilgi ve uygulama çalışması.

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 9

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 10/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATMACA. Eğitmen

 

Etkinliğin Amacı:

1. Böceklerin ekosistemdeki önemini kavramak

2. Böceklerin çevreleri ile ilişkilerini öğrenme

 

·      Etkinliğin Konusu: Ekosistemler ve Böceklerin ekosistemlerdeki rolleri

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Dünyadaki belli başlı ekosistemler ve böceklerin ekosistemdeki yeri, önemi ve rolleri. Ekosistem kavramı, habitat, ekolojik niş, karasal habitatlar, sucul habitatlar, karasal böcekler, sucul böcekler, böcekler ve bitkiler, predatörlük ve parazitizim, böcek leş ilişkisi, böcek mantar ilişkisi, mağara böcekleri, böcek toplulukları, populasyon ekolojisi, kommünite ekolojisi.

Ders üniversitemiz bünyesindeki uygun birimlerde interaktif bir yöntemle yapılacaktır. Hazırlanan sunum üzerinden görsel öğelerin sıkça kullanıldığı ve algılamayı kolaylaştıracak yöntemlerle toplam 2 saatlik bir süre içerisinde kursiyerlere konu irdelenmeye çalışılacaktır.

 

 

 

·      Etkinlik No: 10

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 10/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Volkan ALTAY. Uzman Personel

 

·      Etkinliğin Amacı: Hatay’ın sahip olduğu bitki biyo çeşitliliğini sistematik yönden inceleme ve yerinde tespit etme. Böcek bitki işbirliğinin kavratılması.

 

 

·      Etkinliğin Konusu: Bitki sistematiği ve Hatay florası

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Bu ders süresi boyunca Hatay’ın sahip olduğu tek ve çok yıllık bitkiler fotoğraflarıyla projektör aracılığı ile tür isimleri verilerek önemli taksonomik özellikleri verilecektir. Bu türlerden endemik olanlar ayrıca belirtilecektir. Böceklerin daha çok hangi bitkileri tercih ettikleri ve tercih etme nedenleri belirtilecektir. Kelebekler ve bitkiler arasında nasıl bir ilişki halinde oldukları hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca bitki sistematiği hakkında da katılımcılara bilgiler verilecektir. Arazi çalışmaları sırasında bitkilerin özellikle nektarlı bitkilerin sistematiğine yardımcı olacak teorik bilgiler verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 11

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 10/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Yrd. Doç. Dr. Evrim KARAÇETİN Eğitmen

 

·      Etkinliğin Amacı: Türkiye’de nesli tehlike altında olan kelebeklerin tanıtılması ve kelebeklerin soylarını tehlike altına atan sebeplerin ve korunması için yapılması gerekenlerin tartışılması.

·

·      Etkinliğin Konusu: Türkiye’deki kelebeklerin korunması

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, Türkiye’de nesli tehlike altında olan 5 farklı kelebek türü için öncesinde hazırlanmış, çalışma gruplarına dağıtılacak bilgi formları, yazı tahtası, gruplara dağıtılmak üzere kağıt ve kalemler.

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

Öncelikle katılımcılar 5 farklı gruba ayrılacaklar ve kendilerine dağıtılan kelebek türü bilgi formlarını kullanarak o kelebeğin karşı karşıya olduğu tehditleri anlatan kısa birer sunuş/drama/tiyatro yapacaklar. Sunuşların ardından eğitmen (Evrim Karaçetin), Türkiye’deki kelebeklerin bütününün hangi sebeplerle tehlike altında olduğunu anlatan bir power point sunuşu yapacak. Sonrasında gruplar tekrar bir araya gelerek bu kelebekleri korumak için neler yapılmasını gerektiğini listeleyip sunacaklar. Eğitmen sunuşlar yapılırken önerileri bir araya getirecek ve Türkiye’deki Kelebekleri Koruma Stratejisi (Karaçetin ve ark. 2011)’ndeki önerilerden yola çıkarak tartışma ortamı içerisinde yapılması gerekenleri anlatacak.

 

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 12

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 10/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Dr. Ali ATAHAN. Uzaman Personel

·

·      Etkinliğin Amacı: Arazi eğitimi sırasında karşılaşılan kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılması ve bu fotoğraf karelerinden kelebeklerin tanınarak türlerinin belirlenmesi.

·

·      Etkinliğin Konusu: Kelebeklerin fotoğraf karelerinden tanınması ve tür adlarının belirlenmesi

 

·      Etkinliğin Süresi: İki ders saati (100 dakika)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, çeşitli böcek takımlarından oluşan teşhisli koleksiyon.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Eğitim projesinin arazi çalışmalarında kelebeklerin fotoğraflandırılması ve kelebeklerin doğru pozisyonlarda fotoğraflandırılmasının teknikleri anlatılacaktır. Kelebekler arazide karşılaşıldığında doğru pozisyonu yakalamak kelebeğin türünün belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Kelebeğin fotoğraf karelerinde olması gereken yapılarının neler olduğu bu derste verilecektir. Doğru ve kaliteli fotoğraf çekmek için hangi yöntemlerin kullanılacağı bu derste anlatılacaktır. Fotoğraf arşivinden seçtiğimiz örnekler gösterilerek doğru ve hatalı fotoğraflar anlatılacaktır. Kelebeklerin türlerinin belirlenmesinde hangi organların önemli olduğu anlatılacaktır.

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 13

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 11/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Tüm Proje Ekibi

 

·      Etkinliğin Amacı: Kırıkhan, Gölbaşı ve İncirli köyüne ait doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Kırıkhan, Gölbaşı ve İncirli Köyü kelebek gözlem ve fotoğraf çekimi ayrıca incirli köyünde yaşayan Hatay dağ ceylanlarının (Gazella gazella) gözlenmesi ve fotoğraflandırılması). Arazi çalışmalarının değerlendirilmesi. Kelebek türlerinin belirlenmesi. Grupların sunum yapması.

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Kırıkhan, Gölbaşı ve İncirli köyünün farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve Hatay Dağ Ceylanlarının (Gazella gazella) fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 1. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 14

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 12/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Erzin ilçesi doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Erzin ilçesinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Erzin ilçesinin farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir (Bağrıaçık ve Üçkoz yaylaları). Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 2. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 15

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 13/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Amanos dağları, Kızıldağ’ın farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması. Polyommatus bollandi (Çokgözlü Hatay Mavisi)’nin doğal ortamında fotoğraflandırılması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Amanos dağları, Kızıldağ’ın farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip lokalitelerinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Amanos Dağları Kızıldağ’ın farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Polyommatus bollandi (Çokgözlü Hatay Mavisi)’nin tek doğal yaşam alanı olan Kızıldağ hakkında bilgiler verilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 3. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 16

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 14/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip lokalitelerinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 4. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

 

 

 

 

 

·      Etkinlik No: 17

·      Etkinlik Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 15/07/2012

·      Etkinliğin Adı: Teorik temel Bilgi

Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), öğretmenler, kamu personeli (amatör kelebek gözlemcileri ve kelebek gözlemciliğine yeni başlayacak doğaseverler).

 

·      Etkinliği yaptıracak kişiler ve projedeki görevleri: Proje yöneticisi, uzman personel ve rehberler

·      Etkinliğin Amacı: Yayladağ ilçesinin farklı yükseklik ve doğal bitki örtüsüne sahip doğal alanlarda kelebeklerin doğal ortamlarında gözlenmesi, fotoğraflanması ve türlerin belirlenmesi. Kelebeklerin doğal yaşama alanlarındaki bitki örtüsü ve kelebekleri tehdit eden faktörlerin belirlenmesi. Arazi çalışması sırasında kaydedilen kelebeklerin değerlendirilerek bir sunumum hazırlanması.

·      Etkinliğin Konusu: Arazi çalışması (Samandağ ilçesinin farklı yükseklik ve bitki örtüsüne sahip lokalitelerinde kelebek fotoğraflarının çekilmesi ve gözlemler)

·      Etkinliğin Süresi: Tüm Gün (07:00-22:00)

 

·      Kullanılacak Malzemeler: Derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı, teşhisli kelebek koleksiyonu.

 

·      Katılımcı sayısı: 25

 

·      Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Sabah kahvaltı sonrası kursiyerler etkinliğin yapılacağı Yayladağ ilçesinin farklı yükseklik ve değişik bitki örtüsüne sahip coğrafyalarına getirilecektir. Beşerli gruplar halinde bu bölgelerde geziler, incelemeler ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. Arazide gözlemler yaparken nasıl doğu fotoğraflar çekileceği hakkında uygulamalı eğitimler verilecektir. Kelebekler doğal ortamlarında uçarken, bitki üzerinde dinlenirken veya beslenirken fotoğraflanacak ve tür isimleri belirlenecektir. Gruplar yanlarında bulunan not defterlerine arazi ile ilgili çeşitli coğrafi bilgileri, koordinat bilgileri, bitki örtüsü, kaç farklı kelebek türü ile karşılaşıldığı bilgilerini, her türden az çok tahmini birey sayısı hakkında kısa notlar almaları için her saat başında 10’ar dakikalık molalar verilecektir. Bu molalar sırasında kelebekler hakkında teorik dersler anlatılacaktır. Gözlemler yapılarak o bölgede var olan kelebeklerin üzerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğu belirlenecektir. Kelebeklerin geleceğini tehdit eden olumsuz faktörlerin giderilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve koruma eylem planlarının oluşturulması faaliyetleri hakkında bilgiler anlatılacaktır. Bölgenin önemli doğa güzellikleri ve karşılaşılan yaban hayvanlarının fotoğrafları da çekilecektir. Akşam yemeği sonrasında yapılacak etüt çalışmasında fotoğraflanan kelebek türlerinin teşhisli türlerle karşılaştırılarak doğrulanması ve tür teşhisleri yapılamamış kelebeklerin türlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Daha önceden belirlenmiş olan 5. Grup, arazi değerlendirmesi, karşılaşılan kelebek türleri, endemik türler, kelebekleri tehdit eden olumsuz unsurlar ve çözüm yolları, bölgedeki olumlu faktörler ve çekilen kelebeklerin fotoğraflarının da içinde olduğu bir sunum hazırlayarak sunacaklardır.

Öğle yemeğinden sonra katılımcılar eğitimin yapıldığı merkeze alınarak arzi çalışması yapmayacaklardır. 5 grup eğitim süresince yaptığı çalışmaları değerlendirerek poster sunumu yapacaklardır. Arazi çalışmaları süresince çeşitli hayvan, bitki ve değişik fotoğrafların yer aldığı görsel sunum yapılacaktır. Eğitim süresi boyunca alınan eğitimin değerlendirmesi için 30 dakikalık değerlendirme sınavının yapılacaktır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. H. Salih GÜDER ile birlikte akşam yemeğinin yenmesi ve sayın Rektörün katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Üniversite öğrencileri ve mezunları

Lisansüstü öğrencileri (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul öğretmenleri ile Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğretmenleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli tüm personel

Özel sektörde çalışanlar

NOT: Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenler öncelik tanınacaktır.

NOT 2: Eğitim programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince ulaşım (Hatay’a geliş gidiş hariç), konaklama, yemek, uygulama gezileri ve eğitim materyali giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Daha önce TÜBİTAK’ın 4004 projelerine katılanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu konuda yanlış bilgi vermeniz ve 2. bir eğitime katılmanız durumunda eğitim masraflarınız tarafınızdan tahsil edilecektir. Ayrıca durumunuz kurumunuza ve TÜBİTAK’a bildirilecektir.

Katılımcıların daha önce herhangi bir doğa eğitimi projesine katılmamış olması gerekmektedir.

 

Katılımcılar Yanlarında Bulundurmaları Gerekli Malzemeler:

 

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Fotoğraf Makinesi (SLR, DSLR veya en az 3x optik zoom + makro çekim özelliğine sahip dijital kompakt makine) ve yedek pili

Arazi veya Spor Ayakkabısı (Kalın tabanlı)

Sırt çantası (varsa)

İnce Bir Mont veya yağmurluk

Pusula, GPS ve Dürbün (varsa)

Kamera (Varsa)

Kişisel Eşyalar

Şampuan

İsteğe bağlı:

·         Mayo (Yüzme bilenler için)

·         Havlu

·         Terlik