Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme

TÜBİTAK 4004

Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme
Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında, 2018 çağrı döneminde 118B339 proje numarası ile desteklenmektedir.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destek Programı amaçlarına uygun olarak, Siirt Üniversitesi yürütücülüğünde Siirt Üniversitesi’nden ve Ege Üniversitesi’nden katılacak öğretim üyeleri, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Siirt Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Şube Müdürlüğü ve katılımcıların bu proje kapsamında işbirliği yapmaları sağlanacak ve disiplinler arası işbirliği olanaklarına zemin hazırlanacaktır.

Ekosistem içerisinde dünyayı paylaştığımız hayvanlar, kendilerine bahşedilen görevler ve özel yetenekler sayesinde, yaşam popülasyonların da hayatlarına devam etmektedirler. Oldukça ilginç, merak uyandırıcı ve bir o kadar da eğlenceli olan hayvanların dünyası, bazı hayvanların özel yetenekleri sayesinde çok ilgi çekici bir konu olmaktadır. Doğaya tam olarak sahip çıkmak için önce bize neler bahşettiğini çok iyi bilmeliyiz. İhtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek için, doğa eğitimlerinde hayvan, (bu projede de keçi örneği kullanılmıştır) doğa ve insan temelli etkinlikleri içeren alternatif doğa programlarının kullanılması ile katılımcıların bilinç düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Önemli Not:

Katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Etkinlik Tarihleri:

I. Etkinlik Dönemi 16 – 21 Temmuz 2018

II. Etkinlik Dönemi 10 – 15 Eylül 2018

AMAÇ

Projenin amacı, insanlığın uygarlık serüveninde yol arkadaşlarımızdan biri olan keçinin ve keçi ürünlerinin öneminin vurgulanması, doğa-insan-keçi ilişkisi hakkında araştırıcı, sorgulayıcı bakış açısıyla birlikte doğa ve hayvan sevgisinin kazanılmasında farkındalık yaratılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bilim, sanat ve uygarlığın dayanağının doğa olduğunun keçi örneği üzerinden katılımcılara aktarılması, doğadan doğal olarak gelen ürünlerin faydalı, güvenilir ve sağlıklı olduğunun benimsenmesi, doğayı korumanın insanı koruma anlamı taşıdığı bilincinin oluşturulması, çevre ve çevre sorunlarının çözümünde yapıcı düşünmenin özendirilmesi hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE

Projede hedef kitle olarak, TRC3 (Siirt, Şırnak, Mardin, Batman) bölgesinde yer alan Siirt ilinde okuyan 50 ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencisi katılımcı olarak düşünülmüştür. Proje gezerek, sorgulayarak, bizzat yerinde uygulamalı eğitimler şeklinde, toplam 50 katılımcı (2 grup, her grupta 25 kişi) ile gerçekleştirilecektir. Proje öğrenci etkinliklerinin 16-21 Temmuz 2018 ve 10-15 Eylül 2018 tarihleri arasında olmak üzere 6 günlük iki dönem şeklinde yapılması planlanmaktadır. Proje sonucunda alanında uzman eğitmenler tarafından kullanılacak modern öğretim yöntem ve teknikleri sayesinde katılımcılarda; izleyen ve dinleyen öğrenci profilinden ziyade veteriner, sanat, fen ve doğa etkinlikleriyle desteklenen, aktif, sorgulayan, doğaya ve hayvanlara karşı saygılı, bilinçli ve duyarlı, çevre okur-yazarı kimliğinin oluşturulmasına katkı sunulması öngörülmektedir.

Öğrenci seçimi yaparken cinsiyet dağılımının eşit olmasına dikkat edilecektir. Ayrıca lise düzeyinden öğrenci seçilirken öğrencilerin mesleki hedefleri göz önünde bulundurularak seçim yapılmasının yanı sıra sosyal becerileri düşük seviyede olan öğrenciler seçilerek bu öğrencilerin etkili iletişim becerilerinin, işbirlikçi öğrenme ve grupla öğrenme seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların Doğa yürüyüşleri ve doğadaki yapılacak faaliyetlere katılımına engel herhangi bir sağlık problemi, alerjisi, böcek veya hayvan fobisi olmaması önemlidir.

PROJE ETKİNLİKLERİ

Proje kapsamında arazi (saha) çalışmaları, doğa yürüyüşü, bilimsel araç gereç kullanımı (mikroskop, stetoskop vs.), yaratıcı drama teknikleri, atölye çalışmaları, alternatif değerlendirme teknikleri, sanat, kültür etkinliklerinin yer alacağı toplam 6 günlük bir süreç yer almaktadır.

Örnek etkinliklerimiz:

· Keçilerimizi Tanıyalım

· Yeni İcatlar Peşinde

· Ekosistem ve Keçi

· Keçilerin izinde patikalarda

· Keçinin yediği her otu yerim

· Akabe Yolu Doğa Yürüyüşü

· Sütten, Yoğurda ve Peynire Mikroorganizmaların Rolü

· Mozaiğimizi yapıyoruz!

· Keçinin Sanatla Buluşması

· ”İki keçi bir köprüde” Yaratıcı Drama Oyunu

· Atasözlerimiz, deyimlerimiz ve keçiler

· Mikroskop altında kıl

· Giysilerimizdeki Ekolojik İzler

· Ekolojik Ürün Elde Ediyoruz

· Keçi ve Genom Projeleri

· Keçi Medeniyeti Paneli

Proje Yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr.Ebru Karakaya BİLEN
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi