Kazım Karabekir Vakfı Burs

Burs
Burs

Kazım Karabekir Vakfı Burs

KÂZIM KARABEKİR PAŞA TEŞVİK BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

Kazım Karabekir Paşa Teşvik Bursu başvuru yapacak olanlar için;

Genel Koşullar:

a. T.C. vatandaşı olmak,

b. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak,

c. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.

d. Vakfın hazırlamış olduğu müracaat formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulup, imzalanmış olarak belirtilen tarihler arasında belirtilen adrese teslim edilmiş olması.

Özel Koşullar:

Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir.

a. Öncelikli olarak Kâzım Karabekir Paşa’nın askeri, siyasi, sosyal ve kültürel yönlerine yönelik tez önerisinin ilgili birimlerce kabul edilmiş olması,

b. Herhangi bir nedenle tez değişikliği veya öğrenim gördüğü programı bırakmaları halinde kendilerine yapılan tüm ödemelerin yasal faizleri ile geri alınabilmesi için “Yüklenme senedi ve müşterek borçlu ve müteselsil kefalet senedini” imzalamayı kabul etmiş olması gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili diğer bilgiler ve gerekli evraklar Kâzım Karabekir Vakfının web sayfasında yer alan Kâzım Karabekir Paşa Teşvik Bursu Yönergesinde yer almaktadır.

Vakıf Hakkında
Kâzım Karabekir Vakfı, Karabekir ailesi tarafından Kurtuluş Savaşımızın önde gelen komutanlarından ve büyük devlet adamı Kâzım Karabekir Paşa’nın adını, anısını ve ilkelerini sonsuza kadar yaşatmak, çağdaş ve gelişen bir Türkiye için; sosyal yaşamın en temel gereksinimlerinden olan eğitim ve kültür alanlarında faaliyet göstermek amacı ile 02.Aralık.2002 tarihinde kızları Hayat Karabekir Feyzioğlu ve Timsal Karabekir Yıldıran ile vefat eden kızı merhume Emel Karabekir Özerengin’in kızı olan torunu Gülden Gazioğlu tarafından kurulmuştur. Vakfın ilk kuruluş çalışmaları ve faaliyet alanların belirlenmesi Vakfın ilk müdürü merhum E.Alb Tahir Nejat Eralp tarafından yürütülmüştür.

Kâzım Karabekir Paşa’nın Erenköy’de ailesi ile birlikte oturduğu tarihi Köşk’ün iki katı, vakfın kuruluş amaçlarına uygun olarak kurucuları tarafından Kâzım Karabekir Vakfı’na bağışlanmış ve Vakıf tarafından kuruluş amacına uygun olarak 2005 yılında Kâzım Karabekir Paşa adına özel bir müze kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren eğitim ve kültürel alanlarında yoğun faaliyet göstermeye başlayan Vakıf, geçen süre içinde çok sayıda yardım severin bağış ve katkılarıyla maddi ihtiyacı olan yüzlerce yetenekli gence eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla karşılıksız burslar vermiştir.

Kâzım Karabekir Vakfı, kuruluş senedinde belirlediği amaçlarını paylaşan, ortak projeler gerçekleştirebileceği kişi ve kuruluşlardan gönüllü çalışma katkısı, bağış ve destek kabul etmektedir. Vakfa verilecek bağış ve destekler, veriliş hedeflerine en uygun şekilde, en verimli biçimde değerlendirilmektedir.

Müracaat Adresi:

Müzenin Açık Olduğu Günler : Müze: Salı, Perşembe, Cumartesi Günleri: 10.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Saatleri Arasında Açıktır. Not: Müze, Milli Bayram Günlerinde Aynı Saatlerde Açıktır.

Adres:
Kazım Karabekir Sokak No:4/2 Erenköy – İstanbul Müze

Telefon:0 216 302 91 26 – 385 71 25
E-posta:[email protected]

http://www.kazimkarabekirvakfi.org.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin