KAZAZEDE BULMA SISTEMI

ANTALYA ALANYA Hamit Özçelik Ortaokulu Küçükhasbahçe Mah. Dağkent Caddesi No:31 Alanya KİMYA 2012032691 KAZAZEDE BULMA SISTEMI HAKAN KARATAŞ HASAN DEMİR

Projenin Adı: Kazazede Bulma Sistemi

Projenin Amacı:

Uçak, helikopter, tren yada otomobil kazaları sonrasında arama kurtarma çalışmalarında özellikle geceleri, hemen bulunabilecek araçlar tasarlamak.

Giriş:

Projemizde, araçlara kaza anında kırılarak ışık saçacak ve kaza yerinin tespitinde kolaylık sağlayacak tabletler yerleştirdik. Projemizde araçlara yerleştirilen hidrojen peroksit tabletleri ile kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları oldukça hızlanacak ve kaza yerleri daha kısa sürede tespit edilerek can kayıpları en aza indirilecektir. Geceleri görüş imkanının son derece kısıtlı olduğu alanlarda bile, 24 saate yakın ışık saçan tabletler sayesinde enkazlara kısa sürede ulaşılabilecektir.

Literatür Taraması: Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Dersi ders kitapları incelendi,www.meb.gov.tr adresindeki proje bankasından ve aşağıdaki internet adreslerinden araştırma yapılmıştır.www.fenokulu.net ,www.wikipedia.com ,http://www.akut.org.tr/,

Projenin Hedefleri: 1.Kaza sonrası ışık saçan araçlar tasarlamak 2.Özellikle gece yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde başarı sağlama 3.Sarp arazilerde yada sık ormanlıklarda arama kurtarma faaliyetlerinde çabuk sonuca ulaşma. 4. arama kurtarma faaliyetlerinden erken sonuç alarak can kaybını en aza indirme.

Destek Alınan Kişi Ve Kurumlar: Danışman Öğretmenimiz Hasan Demir araç-gereç tedariki, marangozluk işleri ve modelin montajı için yardımda bulunmuştur.

Kullanılan Yöntemler:

Buluş yöntemi, deneme yanılma yöntemi, beyin fırtınası yöntemi, soru-cevap yöntemi, yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ve model oluşturma yöntemi kullanılmıştır.

Gerçekleştirilen Faaliyetler: Kazalar sonrasında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri ve kullanılan tekniklerle ilgili kaynak taraması yapıldı.Siyasetçilerimizden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümü ile sonuçlanan arama kurtarma faaliyeti ve benzeri arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili araştırma yapıldı. Kaza geçiren araçların bulunabilmesi için bir sistem tasarlanarak araçlar üzerine nasıl yerleştirileceği kağıt üzerine çizildi. Oluşturulacak model için gerekli araç gereçler tedarik edildi. Tasarımımıza uygun olarak bir dağlık ve ormanlık kaza yeri modeli oluşturuldu. Araçlar üzerine hidrojen peroksit tabletleri monte edilerek kırıldıklarında parlayarak kaza yerini belli etmeleri sağlandı. Projenin raporu yazılarak başvuruya hazır hale getirildi.

Proje bütçesi:

Hidrojen peroksit tabletleri (100adet) : 40 TL

Ahşap malzemeler: 35 TL

Vida, çivi vb: 10 TL

Oyuncak araba ve tren modeli: 20 TL

TOPLAM: 105 TL

Proje Çalışmasının Takvimi:

20-30 Eylül 2012: Kazalar sonrasında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri ve kullanılan tekniklerle ilgili kaynak taraması yapıldı.Siyasetçilerimizden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümü ile sonuçlanan arama kurtarma faaliyeti ve benzeri arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili araştırma yapıldı.

1-20 Ekim 2012: Kaza geçiren araçların bulunabilmesi için bir sistem tasarlanarak araçlar üzerine nasıl yerleştirileceği kağıt üzerine çizildi.

21 Ekim 2012: Oluşturulacak model için gerekli araç gereçler tedarik edildi.

21-30 Ekim 2012 : Tasarımımıza uygun olarak bir dağlık ve ormanlık kaza yeri modeli oluşturuldu.

1-24 Kasım 2012: Araçlar üzerine hidrojen peroksit tabletleri monte edilerek kırıldıklarında parlayarak kaza yerini belli etmeleri sağlandı.

25-30 Kasım 2012: Projenin raporu yazılarak başvuruya hazır hale getirildi.

Sunuçlar, Sonuçların değerlendirilmesi

Ulaşılan Sonuçlar:Projemizde araçlara yerleştirilen hidrojen peroksit tabletlerinin kırıldıklarında ışık saçtıkları ve model üzerinde kaza yerini net olarak gösterdikleri gözlemlenmiştir. Özellikle karanlık ortamda ışıklı uyarı sisteminin çok daha etkili çalıştığı gözlemlenmiştir. Sıcak ortamda tabletlerden yayılan ışığın daha etkili olduğu fakat parlama süresinin kısaldığı görülmüştür.

Sonuçların Değerlendirilmesi: Cam tüp kırılınca hidrojen peroksit çözeltisi ile fenil oksalat ester tepkimeye girerler. Hidrojen peroksit, fenil oksalat esteri yükseltger. Fenol ve kalıcı olmayan peroksi asit ester oluşur. Peroksi asit esterin bozunmasıyla fenol ve döngüsel peroksi bileşiği oluşturur. Bu bileşik de karbon dioksit e bozunur ve bu sırada enerji açığa çıkar. Elektronlar, tekrar eski enerji seviyelerine dönerken ışıma yayarlar. Sonuç olarak araçlara yerleştirilen hidrojen peroksit tabletleri ile kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları oldukça hızlanacak ve kaza yerleri daha kısa sürede tespit edilerek can kayıpları en aza indirilecektir. Geceleri görüş alanının son derece kısıtlı olduğu alanlarda bile enkazlara kısa sürede ulaşılacak ve kazazedelere anında müdahale imkanı oluşacaktır.

Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri