“Kazancın Vergi Olsun, Kalkınmada Yerin Osun” Resim Yarışması

Resim Yarışması
“Kazancın Vergi Olsun, Kalkınmada Yerin Osun” Resim Yarışması

BATIKENT ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ “KAZANCIN VERGİ OLSUN , KALKINMADA YERİN OLSUN ”  KONULU RESiM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

Başvuru Sahibinin Adı: Gaziantep Şehitkamil Batıkent Ortaokulu  (Hüseyin ŞAHİN)

 

Yarışmanın Adı: “Kazancın Vergi Olsun, Kalkınmada Yerin Osun”

 

Yarışmanın konusu ve amacı

 

MADDE l- Ülke kalkınmasında vergi vermenin önemini öğrencilerimize kavratmak ,ülkemizin geişmesinde bireyler olarak ödediğimiz vergilerin önemli olduğu bilinçini oluşturmak.Ülkemizin yapmış olduğu Çanakkale Köprüsü ,İstanbul Havalimanı ,Yerli Otomobil TOGG  vb dünyaca ünlü eserlerin ödediğimiz vergiler ile gerçekleştigini anlatmak ve bu eserler hakkında insanlarımızı bilgilendirmek.Daha büyük bir Türkiye için vergi vermenin önemini kavratmak.

Yarışmanın Türü

 

MADDE 2-     Resim yarışması

 

Yarışmaya katılım

 

MADDE 3-    Türkiye genelindeki resmi ortaokullarda öğrenim gören 5,6,7 ve 8 sınıf öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya katılın ücretsizdir. Yarışmaya katılımda gönüllük esastır. Engelli öğrencilerimizin yarışmaya başvurması konusunda ilgili paydaşlarımızdan teşvik edici bilgilendirmeler yapmaları çok değerli olacaktır.Englli öğrencilerimizin katılımı arttırmak için katılan her öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

Başvuru Şartları, Yarışmaya Katılacak Eserde Aranaeak Şartlar, Ödüllendirme MADDE 4-    Yarışmanın başvuru şartları aşağıya çıkarılmıştır.

 • Yanşma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasaslna, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/03/2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
 • Yanşma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
 • Resimler 35*50 cm ölçülerinde resim kağıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanılabilir. ( Sulu boya, kuru boya,

 

pastel boya, yağlı boya, kara kalem vb.)

 

 • Yarışmada 2. ve 3. olan katılımcılara ödül verîlecektir. Ayrıca komisyon tarafından 1 (bir) öğrenciye ve yarışmaya katılan engelli öğrencilere mansiyon ödülü verilecektir.
 • Eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak, arka yüzüne sırasıyla öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ili ve ilçesi yazilacaktır.
 • Öğrenciler yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilecektir.
 • Katılımcı velileri öğrencinin yanşmaya katılmasına ve eserin sergilenecek ortamda kullanılmasına onay verdiğine dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaktır. Veli izin belgesi gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcı yanşmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı tespit edilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Bilgileri eksik veya yanlış gönderilen eserler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödül almaya hak kazanan resimlerin değerlendirilmesinde; yarışmanın konusuna uygun, özgün, 35*50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kâğıdma çizilmiş olmasına dikkat
 • Eserler, eser sahipleri tarafında siyah fon kartona paspartulu biçimde hazırlanarak gönderilecektir. Paspartusuz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yıpranmış, yırtık, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Gönderilen eserler, Batıkent Ortaokulu’nca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren 2. 3. olan eserler ile mansîyon ödülü alan eser

ler  http://gaziantepbatikentortaokulu.meb.k12.tr  adresinden ilan edilecektir.

 • Yarışmada dereceye giren öğrenci ödülleri Gaziantep Şehitkamil Batıkent Ortaokulu Müdürlüğü tarafından “Vergi Haftası “ olan Şubat ayının son haftası 24/02/2023 tarihinde yapılacak ödül töreninde katılımcılara elden verilecek olup engelli olan veya il dışından katılım gösterenlerin ödülleri kargo ile katılımcıya gönderilecektir.
 • Yarışma sonucunun ilan edilmesinden itibaren 12 gün (03/02/2023 — 15/02/2023) içerisinde yarışma sonucuna itiraz haklı vardır. İtirazlar Batıkent Ortaokulu Müdürlüğüne mail yoluyla dilekçe gönderilerek yapılacaktır.
 • Katılınıcılarından, velisinin doldurup imzaladığı Ek-1(Kanıtım Formu) ve Ek-2 (Veli İzin Belgesi)

İle yarışmaya gönderilen eserin aslı alınacaktır.

 

 • Eserle birlikte Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5formları zarfın içinde elden veya kargo ile Batıkent Ortaokulu Müdürlüğüne teslim Kargo ücreti gönderici tarafindan ödenecektir.
 • Etkinlik tamamlandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sosyal etkinliğe ait rapor belirtilen bağlantılarda yer alan formata uygun olarak Batıkent Ortaokulu tarafından doldurulacaktır.
 • Yarışma ile ilgili her türlü bilgi alışverişi aşağıda belirtîlen adres ve telefon numarasından yapılabilir.

ADRES:  Batıkent Mahallesi 9086 nolu sokak no:10  Batıkent Ortaokulu Müdürlüğü Şehitkamil/Gaziantep

Telefon No: 0342 341 17 04

Mail Adresi:

Yarışmamızın şartnamesine ulaşmak için tıklayınız