KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.Ulusal Fotoğraf Yarışması

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, T.C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu:
’’Kayseri’de Zaman, Mekân, İnsan’’dır. ‘’Kayseri’de Zaman su gibi akıp giderken, mekânlar kuruldu, hayran kalınan. İnsanlık devridaim yapar gibi, Kayseri’ye bıraktıkları medeniyet, kültür, sanat ölümsüz kaldı. Modern yaşamın da izlerini taşıyan bu kadim kent fotoğrafla da gününü belgeselleştirmek derdinde…’’

Yarışma Bölümleri:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Koşullar:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range ) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
10. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
12. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
14. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
15. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
16. Yarışma sonuçları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
17. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
18. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
19. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
20. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kayseri BB, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

8. İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_cumh_meydani” gibi…
9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 01 Şubat 2016
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 25 Mayıs 2016, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 28 Mayıs 2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 30 Mayıs 2016
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 04 Haziran 2016


Seçici Kurul
(Ada göre alfabetik sırayla):
ursun ÇİÇEK Gezgin Dergisi Genel Yayın Danışmanı, Fotoğraf Sanatçısı Halit Ömer CAMCI Gezgin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Fotoğraf Sanatçısı Hamit YALÇIN ANAFOT Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı Kemal GÖNEN Kayseri Amatör Fotoğrafçılar Derneği Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı Ozan SAĞDIÇ Devlet Fotoğraf Sanatçısı Salih ÖZGÖNCÜ Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yusuf KARTAL Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı, Fotoğraf sanatçısı
Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Murat Ziya ÖZTÜRK

Ödüller:
Birincilik Ödülü 4.000.- TL
İkincilik Ödülü 3.000.- TL
Üçüncülük Ödülü 2.000.- TL
Mansiyon Ödülü (3adet) 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) 200.- TL

Başvuru Adresi:
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.

Yarışma Sekreteryası: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yetkili Kişi: Burhan SURLUER Telefon: 0532 373 20 53 E-posta: burhansurluev@hotmail.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-032 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.