Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, T.C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu: ’’Anadolu’da Tarih’’tir.
Kimi zaman anneannemizden kalan bir kemer, kimi zaman dedemizden kalan köstekli bir saat,
kimi zaman bir Osmanlı çeşmesi, Kimi zaman bir yaşlı çınar, kimi zaman bir bilge, kimi zaman
bir Selçuklu hanı, kimi zaman bir Mimar Sinan eseri, kimi zaman bir şehrin kalesi, kimi zaman
bir Roma eseri… Geleceğe kurduğumuz bir köprü, hepimizin mirası.
Bu anlayışla Tarihi Kentler Birliği’nin bir dönem başkanlığını da yapan şehrimiz bu amaca
hizmet eden bir fotoğraf yarışmasıyla tarihimize katkıda bulunuyor.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Koşullar:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm
halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir.
4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile
bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar
ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High
Dynamics Range ) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
10. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların
sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların
ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma
İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
12. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
14. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer
görülen) fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan
fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz
olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı
basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap
olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve
bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
15. Yarışma sonuçları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden
ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF
web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza
ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
16. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da
dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne
gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
17. Bu şartnamede yer alan ve daha sonra belirlenebilecek şartlar basılacak broşürde yer
alacaktır. Yarışmaya esas katılım şartları basılacak broşürde yer alacaktır. Bu yarışmaya
katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
18. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kayseri BB, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.kayseri.bel.tr/
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da
geçmemelidir.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
8. İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_cumh_meydani”
gibi…
9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kayseri Büyükşehir
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 10 Ekim 2015
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 30 Kasım 2015, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 05 Aralık 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 07 Aralık 2015
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 16 Aralık 2015

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Dursun ÇİÇEK Fotoğraf Sanatçısı
Faruk AKBAŞ Fotoğraf Sanatçısı
Nuri ÇORBACIOĞLU AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Ömer Serkan BAKIR Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Sabit KALFAGİL Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
Salih ÖZGÖNCÜ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Yusuf KARTAL Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL

Ödüller:
Birincilik Ödülü 4.000.- TL
İkincilik Ödülü 3.000.- TL
Üçüncülük Ödülü 2.000.- TL
Mansiyon Ödülü (3adet) 1.000.- TL
Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü
(Kayseri’de çekilmiş bir fotoğrafa verilecektir) 2.000- TL
Sergilenmeye Değer Eser (En fazla 50 adet) 200.- TL

Başvuru Adresi:
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.kayseri.bel.tr/
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.
Yarışma Sekreteryası:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Yetkili Kişi : Burhan SURLUER
Telefon : 0532 771 19 27 – 0352 232 20 40
E-posta : burhansurluev@hotmail.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/096 numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.