“Kayıtdışı İstihdam” Konulu Resim Yarışması

İLK ÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM OKULLARINA YÖNELİK

“Kayıtdışı İstihdam” Konulu Resim Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI   : “Kayıtlı İstihdam”

YARIŞMANIN TÜRÜ       :  Resim Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU  :  Kayıtlı İstihdam

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) mali destekli TRH1.3.PREII/P03/322 sözleşme numaralı “OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2” projesi 2016 yılı Temmuz ayında uygulanmaya başlamış olup, 2017 Haziran ayında sona erecektir.

Proje kapsamında TR83 bölgesinde (Samsun, Çorum, Tokat, Amasya) kayıtdışı istihdam konusunda düzenlenecek erkinlikler yardımıyla bölgedeki kayıtlı istihdamın arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda kayıtdışı istihdam bilincinin ve farkındalığının artırılması, konunun ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde de ilgi uyandırabilmesi amacıyla “Kayıtdışı İstihdam” konulu resim yarışması düzenlenecektir.

1-YARIŞMANIN AMACI :

 • Gençlerde kayıtlı istihdam bilincini oluşturmak,
 • Gençler aracılığı ile kayıtdışı istihdamla mücadele konusunun tabana yayılmasını sağlamak,
 • Düzenlenecek yarışma ve etkinlikler sayesinde kayıtlı istihdam konusunda ilgili taraflarda bilinç ve farkındalık oluşturmak.

Yarışmada yukarıda belirtilen amaçlara katkı yapan eserlerin sunulması beklenmektedir.

2-HEDEF KİTLE :

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

 

 

3-YARIŞMANIN SÜRESİ

Başlangıç tarihi: 16 Şubat 2017

Bitiş Tarihi:7 Nisan 2017

Sonuçların Açıklanması:21 Nisan 2017

Ödül Töreni: Her yarışmacının kendi ilinde Mayıs ayında yapılacak olan istihdam şenliğinde verilecektir.

4-YARIŞMANIN KOŞULLARI:

 1. Resim yarışması okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 2. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 3. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kağıdına yapılacaktır.
 4. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir (sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya v.b.)
 5. Resimler sade çerçevesiz olacak, kırılma riski bulunduğundan camla kaplanmayacak, yapışkan asetat ile korumaya alınmayacaktır.
 6. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak, ancak eserinin arkasına (g maddesindeki) standarda uygun olarak yazılacak etikette; öğrencinin ili, ilçesi, adı, soyadı, sınıfı, okulu, telefon numarası ve resmin arkasında öğretmeninin imzası yer alacaktır.
 7. Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” (eni 4 cm+10 cm), (boyu 8 cm) göre yapılacaktır.

 

ETİKET STANDARDI

İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin :
Adı ve Soyadı
Sınıfı
Okulun:
Adı
Adresi
Öğretmenin :
Adı ve Soyadı
Telefon No
 1. Yarışmaya katılacak olan eser sahiplerinin yapmış oldukları çalışmayı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına göndermeden önce projenin internet sitesi olan oka.org.tr/okakit2 adresinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
 2. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resimlerin zarar görmesi engellenecek ve kargo aracılığı ile adrese teslim sağlanacaktır.
 3. Adayların, yarışmaya katılabilmek eserlerini 14 Nisan Cuma günü saat 00’ye kadar Kale Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No:8, 55030 İlkadım/Samsun adresindeki Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Ön değerlendirmeyi geçen eserler ve diğer eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iletilen tüm resimleri koruyacaktır. Katılımcıların resimleri geri isteme hakkı bulunmamaktadır.
 5. Sergilenmeye hak kazanan eserler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde sergilenebilecek, afiş, broşür v.b. eğitim materyallerinde kullanılabilecektir.
 6. Katılımcılar, resimlerin telif hakkının Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda olacağını kabul ederler. Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakları konusunda öğrenci velilerinden yazılı izin belgesi istenilecektir. (İzin belgesinin örnek formatı www.oka.org.tr/okakit2 adresinden indirilebilir.)
 7. Yarışmada bir değişiklik veya iptale neden olabilecek herhangi bir mücbir sebep

dolayısıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı mesul tutulamaz.

 1. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi içerisinde yer alan TR83 Bölgesi illerinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) gerçekleşecek İstihdam Şenliği Faaliyetlerinde verilecektir.
 2. Bir resmin sunulması, katılımcının bütün yarışma koşullarını kabul ettiği anlamına gelir. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlarına yönelik hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Jürinin kararı nihai niteliktedir.
 3. Yarışmaya katılan bütün resimler il merkezlerinde 3’er gün süre ile sergilenecek olup sergiden sonra sahipleri ve okulları tarafından geri istenilmeyecektir.

 

5-DEĞERLENDİRME KURULU VE ÖN DEĞERLENDİRME:

Yarışmaya katılan eserlerin yukarıda belirtilen yarışma koşulları göz önüne alınarak hazırlanması, kayıtlı istihdamın önemini anlatan eserler olması gerekmektedir.

5.1 Değerlendirme Kurulu:

Değerlendirme kurulu Samsun’da oluşturulacaktır. Değerlendirme Kurulunda;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden 2 Öğretim Üyesi
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 1 Personel
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan 1 Uzman
 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 1 Uzman bulunacaktır.

5.2 Ön Değerlendirme:

Yapılan çalışmalar, internet sitesinde bulunan başvuru formlarının alınması ve yarışma başvurusunun son tarihine kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına gönderilen eserlerin toplanmasının ardından ön değerlendirilmeye alınacaklardır. Ön değerlendirmede her il (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) için her kategoride (ilkokul, ortaokul, lise) sergilenmek üzere 5’er adet resim olmak üzere toplamda 60 eser seçilecektir.

 

Ön değerlendirme sonuçları www.oka.org.tr/okakit2 internet adresinden 21 Nisan 2017 tarihinde duyurulacaktır.

5.3 Jüri Değerlendirmesi:

Ön değerlendirmeyi geçen 60 eser arasından jüri tarafından her il ve her kategoriden birinciler belirlenecektir. Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan İstihdam şenliklerinde (her eser kendi ilinde olmak üzere) birinci olan eser sahiplerine ödülleri verilecek ve ilk 60’a giren eserlerle birlikte sergilenecektir.

Resimler incelenirken;

 • Kompozisyon (amaca uygunluğu),
 • Renklendirme (Kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),
 • Özgünlük (konuyu özgün olarak işleyebilmesi)
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kağıdın temizliği)

Konularında değerlendirme yapılacaktır.

 

ÖDÜL ve ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmada başarılı bulunacak projelere her ilde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ve her kategoride (ilkokul, ortaokul, lise) belirlenen birincilere 10.1 inc Tablet ile ön değerlendirmeyi geçip eserleri sergilenen ilk 60’a giren bütün eser sahiplerine Şövale seti hediye edilecektir.

Derece Ödül
Her il ve Kategoride 1. olan 10.1 inc Tablet +Şövale Seti
İlk 60’a giren Şövale Seti

 

 • 16 ŞUBAT 2017 Başvuru Tarihi (www.oka.org.tr/okakit2 Online Başvuru formu ve izin formu doldurulacak)
 • 7 NİSAN 2017 Eserlerin teslim edilmesi için Son başvuru tarihi
 • 21 NİSAN 2017 Ön elemeyi geçen ilk 60’a giren eserlerin açıklanması
 • MAYIS 2017 İstihdam Şenlikleri ve Ödül Töreni

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kale Mahallesi Kale, Cumhuriyet Cd. No:8, 55030 İlkadım/Samsun

Telefon: 0 362 4312400
Faks : 0 362 4312409
Email : kayitdisi@oka.org.tr
Web :www.oka.org.tr/okakit2

Resim Yarışması Başvuru Formu